1. Hướng dẫn xác định nhu cầu hỗ trợ với trẻ em được nhận chăm sóc thay thế

Hướng dẫn xác định nhu cầu hỗ trợ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo rằng các em nhỏ đang được đối xử và chăm sóc một cách toàn diện và hiệu quả nhất. Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH cung cấp một khung hướng dẫn rõ ràng và cụ thể về các dịch vụ và chính sách hỗ trợ cần thiết cho trẻ em trong các tình huống như vậy. Một phần quan trọng trong việc xác định nhu cầu hỗ trợ là nhận diện và đáp ứng đúng nhu cầu riêng biệt của từng trẻ em. Các dịch vụ và chính sách được đề cập trong Thông tư bao gồm:

- Chăm sóc sức khỏe: Đảm bảo rằng trẻ em nhận được các dịch vụ y tế cần thiết như khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc dinh dưỡng. Cũng quan trọng là đảm bảo rằng các em được bảo hiểm y tế để có thể tiếp cận dịch vụ y tế một cách dễ dàng.

- Hỗ trợ giáo dục: Cung cấp hỗ trợ cho trẻ em để họ có thể tham gia vào hệ thống giáo dục, bao gồm việc hỗ trợ chi phí học phí, đồ dùng học tập và quần áo đồng phục. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến việc hỗ trợ trẻ em trong việc học nghề phù hợp với lứa tuổi của họ.

- Hỗ trợ tâm lý: Đảm bảo rằng trẻ em nhận được sự hỗ trợ tâm lý cần thiết thông qua tư vấn và trị liệu tại các cơ sở chuyên sâu về trị liệu tâm lý.

- Phúc lợi xã hội: Tạo điều kiện cho trẻ em được trở về sống trong cộng đồng cùng gia đình hoặc người thân, hoặc tìm kiếm cá nhân hoặc gia đình nhận chăm sóc thay thế. Đồng thời, cần hỗ trợ về chính sách trợ cấp xã hội để đảm bảo trẻ em và người chăm sóc của họ có điều kiện sống tốt nhất.

- Bảo vệ trẻ em: Đặc biệt quan trọng là bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại và bạo lực thông qua việc cung cấp cách ly an toàn nếu cần thiết và triển khai các biện pháp hỗ trợ và can thiệp.

- Trợ giúp pháp lý: Hỗ trợ trong việc xác định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến trẻ em bị bỏ rơi, bao gồm việc hỗ trợ khai sinh và cung cấp dịch vụ pháp lý khi cần thiết.

Nhìn chung, việc xác định và đáp ứng nhu cầu hỗ trợ cho trẻ em nhận chăm sóc thay thế đòi hỏi sự tiếp cận đa phương diện và chăm sóc toàn diện, đảm bảo rằng các em nhỏ được bảo vệ, được quan tâm và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn và hỗ trợ.

2. Đánh giá tình trạng và xác định nhu cầu hỗ trợ trẻ em được nhận chăm sóc thay thế

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH có quy định về hướng dẫn chăm sóc thay thế cho trẻ em. Về đánh giá tình trạng và xác định nhu cầu hỗ trợ đối với trẻ em được nhận chăm sóc thay thế như sau:

Đánh giá tình trạng và xác định nhu cầu hỗ trợ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng các em nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết để phát triển toàn diện. Các nhân viên làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và cán bộ cơ sở trợ giúp xã hội chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá các yếu tố sau:

- Tình trạng sức khỏe và tâm thần: Đánh giá sức khỏe thể chất và tâm thần của trẻ em là rất quan trọng. Các vấn đề sức khỏe có thể bao gồm bệnh tật, chấn thương hoặc cần phẫu thuật. Tình trạng tâm thần có thể bao gồm các vấn đề về tâm lý, hành vi hoặc phát triển. Đối với trẻ em có các vấn đề này, cần xác định các dịch vụ y tế và tâm lý phù hợp.

- Tình hình học tập: Đối với trẻ em đi học, cần xác định xem họ đang gặp phải các khó khăn trong học tập hay không, và có cần hỗ trợ đặc biệt nào không. Cung cấp hỗ trợ đồng phục, sách vở, hoặc hỗ trợ học phí có thể cần thiết.

- Điều kiện chăm sóc hiện tại: Đánh giá điều kiện môi trường và chăm sóc hiện tại của trẻ em. Điều này có thể bao gồm việc xác định xem trẻ em sống trong một gia đình ổn định và có điều kiện sống tốt không.

- Nguy cơ và nguyên nhân gây tổn hại cho trẻ em: Cần xác định các nguy cơ có thể gây tổn hại cho trẻ em, bao gồm cả nguy cơ từ môi trường gia đình và xã hội. Điều này có thể bao gồm nguy cơ từ việc mắc kẹt trong tình trạng bạo lực hoặc xâm hại.

- Tình trạng gia đình và người thân: Đánh giá tình trạng của gia đình và người thân của trẻ em có thể cung cấp thông tin quan trọng về môi trường sống và hỗ trợ xã hội của các em. Sau khi đánh giá tình trạng của trẻ em, cần xác định và cung cấp các dịch vụ và chính sách hỗ trợ thích hợp, bao gồm:

- Chăm sóc sức khỏe: Bao gồm khám bệnh, điều trị, chăm sóc dinh dưỡng và bảo hiểm y tế.

- Hỗ trợ giáo dục: Cung cấp hỗ trợ để trẻ em có thể tham gia vào học tập và cung cấp các nguồn lực như đồ dùng học tập, quần áo, học phí và học nghề.

- Hỗ trợ tâm lý: Cung cấp tư vấn và trị liệu tâm lý cho trẻ em gặp khó khăn trong khía cạnh tâm lý hoặc hành vi.

- Phúc lợi xã hội: Đảm bảo rằng trẻ em được nhận chăm sóc thay thế phù hợp và hỗ trợ việc tìm kiếm gia đình hoặc cá nhân nhận chăm sóc. Hỗ trợ về trợ cấp xã hội cũng rất quan trọng.

- Bảo vệ trẻ em: Thực hiện các biện pháp để bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại và bạo lực.

- Trợ giúp pháp lý: Cung cấp hỗ trợ pháp lý cho trẻ em trong các trường hợp cần thiết, bao gồm việc xác định và bảo vệ quyền của các em.

- Phối hợp và lập hồ sơ: Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác để lập hồ sơ của trẻ em theo quy định, nhằm đảm bảo rằng các em nhận được tất cả các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết.

Như vậy, việc đánh giá tình trạng và xác định nhu cầu hỗ trợ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế là một quá trình phức tạp và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân để đảm bảo rằng các em nhận được sự chăm sóc toàn diện và đúng đắn.

3. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội 

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 11 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH có quy định về thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em đang sống tại cơ sở trợ giúp xã hội và chuyển đổi hình thức, chăm sóc thay thế

Để thực hiện kế hoạch hỗ trợ và can thiệp đối với trẻ em đang sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội và chuyển đổi hình thức chăm sóc thay thế, có một số bước quan trọng cần thực hiện như sau:

- Phối hợp và đánh giá nhu cầu của trẻ em: Người đại diện của cơ sở trợ giúp xã hội cần phối hợp chặt chẽ với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã để đánh giá nhu cầu và tình trạng của các em. Đánh giá sự phù hợp của cá nhân hoặc gia đình nhận chăm sóc thay thế dựa trên hoàn cảnh, nhu cầu và nguyện vọng của trẻ em. Báo cáo và xác minh điều kiện của cá nhân hoặc gia đình nhận chăm sóc thay thế theo mẫu số quy định.

-Tiếp xúc và làm quen với gia đình nhận chăm sóc: Tổ chức cho trẻ em được tiếp xúc và làm quen với cá nhân hoặc gia đình nhận chăm sóc thay thế ít nhất 02 lần trước khi chuyển đổi hình thức chăm sóc. Điều này giúp trẻ em và gia đình nhận chăm sóc hiểu rõ về nhau và chuẩn bị tốt cho quá trình chuyển đổi.

- Quyết định và thực hiện chuyển đổi: Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất bằng văn bản với người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội để lựa chọn gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em. Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định giao trẻ em cho gia đình nhận chăm sóc thay thế. 

+ Quyết định này cần được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng như Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ sở trợ giúp xã hội để chấm dứt chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

- Hỗ trợ và can thiệp sau chuyển đổi: Dựa trên nhu cầu hỗ trợ và can thiệp của trẻ em, người đại diện của cơ sở trợ giúp xã hội cần hỗ trợ các em tiếp cận các dịch vụ cần thiết. Cung cấp hỗ trợ trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ tâm lý, phúc lợi xã hội và bảo vệ pháp lý.  Phối hợp với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã để đảm bảo sự hỗ trợ và can thiệp hiệu quả cho cá nhân hoặc gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Quá trình này cần được thực hiện một cách cẩn thận và nhân văn, đảm bảo rằng trẻ em nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ toàn diện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi hình thức chăm sóc sang gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!

Tham khảo thêm: Những vấn đề về chính sách đối với trẻ em tại Việt Nam hiện nay