Khi tôi liên hệ với phòng nhân sự của Công ty Y thì được bảo là Công ty Y không có trách nhiệm gộp sổ. Tôi phải gộp sổ trước và mang sổ đến cho Công ty Y chốt sổ. Công ty Y đóng bảo hiểm tại tỉnh Khánh Hoà.

Tôi muốn được hỏi:

1. Theo luật lao động, ai là người chịu trách nhiệm chốt và gộp sổ bảo hiểm cho tôi ?

2. Thủ tục để gộp sổ như thế nào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: M.Q

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê,

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định 1111/QĐ-BHXH  về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, về vấn đề gộp sổ bảo hiểm,

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn hiện có 2 sổ bảo hiểm xã hội. Quyết định 1111/QĐ-BHXH tại điều 63 quy định về vấn đề này như sau:

"Điều 63. Xử lý một số tồn tại trong công tác cấp sổ BHXH

1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.
2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).
3. Số sổ BHXH hủy do gộp sổ BHXH phải chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung để BHXH tỉnh, BHXH huyện tra cứu khi xác nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động."

Trường hợp của bạn 2 sổ bảo hiểm xã hội thời gian đóng không trùng nhau nên cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi sổ bảo hiểm sau đó in các thông tin vào sổ mới. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội ghi trong sổ bảo hiểm xã hội sẽ là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sớm nhất.

 Thứ hai, về việc chốt sổ bảo hiểm và thủ tục gộp sổ bảo hiểm, 

Trách nhiệm của bên công ty phải đảm bảo trả lại các hồ sơ giấy tờ liên quan đến người lao động trong thời hạn tối đa là 30 ngày quy định tại Điều 47 Luật Lao động 2012:

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

 "Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động".

Như vậy, công ty X phải tiến hành chốt sổ cho bạn. Sau khi Công ty đã chốt sổ, vì bạn đã nghỉ việc ở Công ty nên bạn phải làm đơn đề nghị gộp sổ theo mẫu Đơn đề nghị Mẫu D01-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam..

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?