Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Kính gửi: Công ty Luật Minh Khuê!

Bên mình sắp tới soạn thảo 1 hợp đồng lao động theo form mới nhằm thay thế hợp đồng lao động cũ, Hợp đồng mới đáp ứng quy định Luật 2021 có hiệu lực 1/1/2021, và hợp đồng mới tách một số điều khoản liên quan tới thưởng bất lợi về thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động.

Tuy nhiên, bạn tư vấn giúp mình việc ký theo ngày nào nhé?

- Ký theo ngày của hợp đồng cũ đang hiệu lực, có cần thu hồi lại hợp đồng cũ đó?

- Ký theo ngày mới toàn bộ ngày hiệu lực 1/1/2021. Hợp đồng cũ sẽ thay thế bằng hiệu lực Hợp đồng mới.

Nhờ công ty Luật Minh Khuê tư vấn rủi ro từng phương án và hướng dẫn bên mình thực hiện.

Mong công ty sớm phản hồi

>> Xem thêm:  Làm việc ban đêm là gì ? Cách tính tiền lương làm việc ban đêm ?

Cảm ơn công ty!

TRẢ LỜI:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Bộ luật dân sự 2015;

Luật lao động 2019;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Trong tình huống này của Qúy khách, đầu tiên phải xác định giá trị của hợp đồng cũ, vì hiện tại mục đích của Qúy khách muốn thay thế hợp đồng cũ bằng một hợp đồng theo form mới nhằm đáp ứng quy định Luật lao động 2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021. Vì vậy, Luật Minh Khuê sẽ làm rõ hai vấn đề sau:

- Gía trị của hợp đồng cũ người sử dụng lao động và người lao động đã ký.

- Thay thế hợp đồng cũ đã ký bằng một hợp đồng khác.

Vấn đề 1: Gía trị của hợp đồng cũ

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

Bản chất của hợp đồng lao động chính là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Khi người lao động và người sử dụng lao động đã đồng ý ký kết hợp đồng, điều đó đồng nghĩa với việc hai bên sẽ phải tuân thủ những ràng buộc được quy định trong hợp đồng ấy.

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày hai bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Những quy định trong hợp đồng chỉ được thay đổi khi có sự đồng ý của cả người lao động và người sử dụng lao động. Điều 33 Bộ luật lao động 2019 quy định rõ vấn đề này:

Điều 33. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết..”

Ngoài ra, Hợp đồng lao động chỉ chấm dứt khi thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 34 Bộ luật lao động 2019, đó là:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hay quyết định cho về hưu ?

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

5. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật lao động.

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật lao động.

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định.

12. Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

13. Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

Kết luận: Hợp đồng lao động cũ mà Qúy khách đã ký kết với người lao động không mặc nhiên được sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hay được thay thế bằng một hợp đồng lao động khác. Hợp đồng lao động chỉ sửa đổi, bổ sung, chấm dứt khi thuộc các trường hợp được quy định nêu trên.

Vấn đề 2: Thay thế hợp đồng cũ đã ký bằng một hợp đồng khác

Theo thông tin Qúy khách cung cấp, hợp đồng lao động Qúy khách ký kết có thể là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Chính vì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận, đồng thời theo sự phân tích ở phần 1 trong thư tư vấn này: Nếu muốn thay thế các nội dung trong hợp đồng cũ, Qúy khách có thể thực hiện theo một trong hai phương án sau:

Phương án 1: Ký phụ lục hợp đồng lao động.

Điều 22 Bộ luật lao động 2019 quy định:

"Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định mới nhất của luật lao động hiện nay ?

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực."

Theo Điều 22 Bộ luật lao động 2019 Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Theo quan điểm của Luật Minh Khuê: Ưu điểm của phương án này là hai bên chỉ cần sửa đổi bổ sung một số nội dung cần thiết. Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Phương án 2: Thỏa thuận với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Thỏa thuận với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 3 Điều 34 Bộ luật lao động 2019. Sau đó, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng lao động mới.

Theo quan điểm của Luật Minh Khuê: Ưu điểm của phương án này là: Hợp đồng cũ hết hiệu lực, hai bên có thể thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng mới với thời gian mới hoặc những nội dung khác không bị ràng buộc như phụ lục hợp đồng.

>> Xem thêm:  Các trường hợp không được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động ?

MẪU THỎA THUẬN CHẤP DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tên Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----


THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm……., chúng tôi gồm:

Công ty (“Người sử dụng lao động”)……………………… ......................................
Trụ sở :
Người đại diện theo pháp luật : Ông
Chức danh :

Ông (“Người lao động”):…………………………..
Số CMND :
Hộ khẩu thường trú :
Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:


Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

1. Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….

2. Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký thỏa thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.

3. Thanh toán cho người lao động các khoản sau: Tổng cộng là ………….. đồng

- Lương:

- Tiền phép năm:

>> Xem thêm:  Thủ tục yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu

- Trợ cấp thôi việc:

- Trợ cấp khác:

Điều 2: Trách nhiệm của người lao động

1. Bàn giao đầy đủ tài sản và công việc đang quản lý cho anh/chị …………………….. thuộc Phòng …………………….

2. Thanh toán hết các khoản nợ (nếu có) với công ty trước ngày………

3. Cam kết không khiếu nại bất cứ điều gì sau khi được giải quyết chế độ thôi việc.

4. Bảo mật các thông tin của công ty mà anh/chị có được trong thời gian làm việc tại Công ty………………………

Điều 3: Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Thực hiện đầy đủ những thỏa thuận tại Điều 1.

2. Tạo điều kiện cho người lao động bàn giao công việc.

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 4: Thỏa thuận khác

1. Thỏa Thuận này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.

2. Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, đóng dấu)

Từ sự phân tích trên, đối với hai câu hỏi của Qúy khách, Luật Minh Khuê trả lời như sau:

- Ký theo ngày của hợp đồng cũ đang hiệu lực, có cần thu hồi lại hợp đồng cũ đó?

Trả lời: Hợp đồng cũ chưa chấm dứt, hai bên không ký hợp đồng lao động khác. Trước khi ký hợp đồng lao động theo theo form mới, hai bên làm thỏa thuận hoặc biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động cũ mà hai bên đã ký kết.

- Ký theo ngày mới toàn bộ ngày hiệu lực 1/1/2021. HD cũ sẽ thay thế bằng hiệu lực HD mới.

Trả lời: Nếu đã ký hợp đồng mới, hai bên nên để ngày ký và hiệu lực của hợp đồng mới sau ngày hợp đồng lao động cũ chấm dứt.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềTư vấn về pháp luật lao động”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê!

>> Xem thêm:  Chấm dứt hợp đồng lao động: Thôi việc hay viết đơn nghỉ việc ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Phụ lục hợp đồng lao động được hiểu như thế nào?

Trả lời:

Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Câu hỏi: Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Trả lời:

Mỗi bên đều có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý.

Câu hỏi: Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc.

2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.