Vậy có giới hạn thời gian thuê này không? Hợp đồng lao động có được làm nhiều lần không, vì phụ thuộc thời gian trên giấy phép lao động? Ví dụ: Thời gian trên giấy phép lao động là 1/1/2013 - 1/1/2015: làm hợp đồng lần thứ nhất có thời gian 1/1/2013 - 1/1/2015. Gia hạn thời gian trên giấy phép lao động 2/1/2015 - 1/1/2016: làm hợp đồng lần thứ hai có thời gian 2/1/2015 - 1/1/2016. Gia hạn lần thứ 2,3....: làm hợp đồng lần thứ 3, 4... có thời gian như vậy. Và mỗi lần làm lại hợp đồng lao động, em có nên làm hợp đồng gia hạn thời gian làm việc trên hay làm một hợp đồng mới hoàn toàn với thời gian thay đổi mới? Mong nhận được hồi âm sớm từ anh/chị. Trân trọng!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động công ty Luật Minh Khuê !

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi  1900.6162

Trả lời:

 

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau : 

1. Căn cứ pháp lý 

Bộ luật lao động 2012;

Nghị định 102/2013/NĐ-CP

2. Nội dung phân tích.

Khoản 2 Điều 2 Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định:

2. Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm:

a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

Doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thuê mướn NLĐ là người nước ngoài giữ vị trí giám đốc, điều này hoàn toàn đúng luật.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Bộ luật lao động 2012, thuật ngữ người lao động được giải thích như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Như vậy, tất cả những người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và làm việc theo hợp đồng lao động, có trả lương và chịu sự quản lý điều hành của người sử dụng lao động đều được gọi chung là người lao động, có những quyền và nghĩa vụ chung được quy định trong Bộ luật lao động Việt Nam. Vậy nên NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không bị giới hạn thời gian làm việc, trừ trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hạn mà không được cấp lại.

Căn cứ quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động Việt Nam như sau:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Như vậy, quy định về hợp đồng lao động đối với NLĐ là người  nước ngoài cũng giống như đối với NLĐ là người Việt Nam. NSDLĐ có nghĩa vụ giao kết hợp đồng đúng về nội dung, hình thức. Đối với NLĐ là người nước ngoài, có thể giao kết các loại hợp đồng như hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Trường hợp kí kết thêm hợp đồng cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật, theo đó không thể kí kết hợp đồng xác định thời hạn quá 2  lần mà phải chuyển đổi thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Về vấn đề giấy phép lao động của NLĐ là người nước ngoài, Điều 13 Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 13. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

1. Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.

2. Giấy phép lao động hết hạn.

Theo đó, khi giấy phép lao động hết hạn, NLĐ là người nước ngoài có thể xin cấp lại giấy phép lao động để tiếp tục làm việc tại Việt Nam. Điều này không làm ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hợp đồng. Công ty bạn có thể kí kết hợp đồng không xác định thời hạn với NLĐ là người nước ngoài, không phụ thuộc vào thời hạn trên giấy phép lao động.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.                                  
Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật lao động.