1. Hợp đồng thử việc có được gia hạn nhiều lần không?

Thưa luật s,ư xin hỏi: Tôi đang thử việc tại 1 công ty, với thời gian thử việc 1 tháng, hết 1 tháng công ty đề nghị tôi thử việc thêm 1 tháng nữa rồi hứa sẽ nhận tôi vào làm nhân viên chính thức. Nhưng hết tháng thứ 2 công ty lại nói tôi chưa đạt yêu cầu và đề nghị tiếp tục thử việc 1 tháng nữa cho chắc chắn. Vậy tôi có nên ký tiếp không? công ty làm đúng hay sai?
Cảm ơn!

Trả lời:

Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về thử việc như sau:

Điều 26. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Điều 27. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Có thể thấy thử việc được thực hiện bao nhiêu lần đã được quy định rất rõ là: một lần với một công việc; vì thế nếu trong trường hợp người sử dụng của bạn yêu cầu bạn thử việc với cùng một công việc mà tới 3 lần là hoàn toàn sai quy định của Luật.

Hơn nữa, Bộ luật lao động cũng quy định:

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Như vậy, trường hợp lần thử việc đầu tiên của bạn mà đạt yêu cầu thì họ đã phải giao kết hợp đồng lao động với bạn luôn; và không gia hạn lần 2. Còn nếu trường hợp họ không thấy bạn đạt yêu cầu thì hoàn toàn có quyền từ chối ký hợp đồng lao động với bạn.

Trong trường hợp này bạn cần trao đổi thẳng thắn, rõ ràng với phía người sử dụng lao động của bạn để có thể ký hợp đồng lao động, hoặc chấm dứt quan hệ lao động mà không nên đòng ý ký tiếp hợp đồng thử việc.

Trân trọng!

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

2. Tranh chấp lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc ?

Ngày 24/12/2015 em có gặp anh A, anh này đưa cho em 1 bản hợp đồng thử việc với thời gian là 2 tháng, em không đọc rõ hợp đồng và đã ký kết, (hợp đồng thử việc 2 tháng này do anh A giữ).
Sau khi làm 20 ngày chị quản lý B thấy em đạt yêu cầu và có nhận xét tốt về em, có cử đi đào tạo, và nhận hợp đồng, hợp đồng thì chị C phòng nhân sự bảo giữ lại, gửi bưu điện sau khi em về chỗ làm. Tuy nhiên có xảy ra vấn đề rắc rối với khách hàng, em có trình bày là hiểu nhầm khách hàng, có giải thích với khách, chị quản lý B sau đó lại bảo em không hợp việc, tự cho em nghỉ việc luôn trong ngày, em có tố cáo lại việc chị B này không trung thực, gian dối trong công việc, lợi dụng quyền hành, không làm tròn trách nhiệm, tuy nhiên ngày hôm sau chị B lợi dung quyền hạn, ép buộc em viết đơn thôi việc và bắt em ký biên bản, vu khống em vào tội vô lễ với khách hàng (lợi dụng nhân viên khác trong công ty làm chứng việc em vô lễ với khách hàng, em và nhân viên làm chứng đó đều không biết luật cũng như lợi dụng nhân viên này chưa học hết cấp 2), chị B ký 20 ngày chấm công, nói sẽ chấm công trả tiền cho em và đề nghị em nghỉ việc ngay. Sau 3 tháng em gọi điện lại cho anh A để về hỏi tiền công, thì anh A không giải quyết., sau đó em có hỏi chị B thì chị ấy nói em hỏi chị C tuyển dụng. Khi em hỏi chị C, chị này có nói rằng do em vi phạm hợp đồng làm mất uy tín nên không trả lương cho em nữa. (hợp đồng thử việc hơn 2 tháng chị ấy hiện đang giữ). Cho em hỏi ai đúng ai sai? xử lý như thế nào? cơ quan nào giải quyết?
Em xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Trước hết đối với trường hợp của bạn, cần xác định rõ vấn đề ban đầu bạn ký kết hợp đồng lao động này với anh A, anh A này có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động của công ty bạn đang thử việc hay không? Việc xác định này để xem xét việc hợp đồng thử việc của bạn có hiệu lực pháp luật hay không?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động bao gồm:

- Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã;

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc người được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức ủy quyền đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động;

- Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền đối với cơ quan, tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại điện của nước ngoài hoặc quốc tế đóng tại Việt Nam;

- Chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động;

- Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Trên cơ sở quy định trên nếu anh A không có thẩm quyền ký hợp đồng thử việc với bạn thì hợp đồng này được coi là vô hiệu.

Trong trường hợp anh A là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng thử việc, Điều 29 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

"Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận".

Bên cạnh đó, theo Điều 16 Bộ luật Lao động về Hình thức hợp đồng lao động thì:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Đối với trường hợp của bạn, khi bạn kí hợp đồng thử việc với công ty, mà hợp đồng chỉ được lập thành một bản và do người sử dụng lao động giữ bản hợp đồng là sai pháp luật.

Về vấn đề thời gian thử việc mà bạn có nêu là hai tháng, theo quy định tại Điều 27 Bộ luật lao động thời gian thử việc đươc ghi nhận như sau:

"Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác".

Như vậy trong trường hợp công việc của bạn là công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, hoặc các công việc khác theo quy định tại Điều luật này thì thời gian thử việc tối đa đối với bạn được xác định không vượt quá 30 ngày, do bạn không nêu rõ về tính chất, mức độ phức tạp của công việc nên bạn có thể đối chiếu để xác định liệu việc giao kết hợp đồng với thời gian thử việc là hai tháng đối với công việc bạn đang làm có vi phạm pháp luật hay không.

Theo bạn trình bày, sau khi làm 20 ngày chị quản lý B thấy bạn đạt yêu cầu và có nhận xét tốt về bạn, có cử đi đào tạo, và nhận hợp đồng, hợp đồng thì chị C phòng nhân sự bảo giữ lại. Do bạn không trình bày cụ thể nên vấn đề cần làm rõ là việc chị B nhận hợp đồng này có nghĩa là chị B nhận giao kết hợp đồng lao động chính thức với bạn hay như thế nào?

Xem xét quy định tại khoản 1 Điều 29 Bộ luật lao động 2012 quy định: “Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.”. Như vậy trường hợp bạn làm thử công việc và đạt yêu cầu thì công ty bạn làm việc có trách nhiệm phải giao kết hợp đồng lao động chính thức. Trường hợp muốn hủy hợp đồng thử việc thì mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận

Vấn đề bạn xảy ra rắc rối với khách hàng khi bạn đang thực hiện công việc, cần xác định vấn đề này xảy ra khi bạn đang thực hiện theo hợp đồng thử việc hay sau khi công ty đã ký kết hợp đồng lao động chính thức với bạn. Trong trường hợp công ty cho bạn nghỉ việc trong thời gian thử việc lý do từ rắc rối xảy ra giữa bạn và khách hàng thì vấn đề này được quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật lao động về kết thúc thời gian thử việc :“Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”..

Như vậy, trong thời gian bạn thử việc công ty có quyền hủy bỏ thỏa thuận về hợp đồng thử việc đối với bạn và không cần báo trước khi bạn không đạt yêu cầu. Tuy nhiên trong trường hợp bạn đạt yêu cầu về thử việc thì công ty không được hủy bỏ thỏa thuận thử việc, trường hợp này bạn có thể căn cứ vào hợp đồng thử việc cụ thể căn cứ các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động để bảo vệ quyền lợi của mình.

Việc chị B lợi dung quyền hạn, ép buộc bạn viết đơn thôi việc và bắt bạn ký biên bản, vu khống bạn vào tội vô lễ với khách hàng (lợi dụng nhân viên khác trong công ty làm chứng việc bạn vô lễ với khách hàng, bạn và nhân viên làm chứng đó đều không biết luật cũng như lợi dụng nhân viên này chưa học hết cấp 2) là vi phạm pháp luật cũng như vi phạm hợp đồng đã giao kết, chính vì vậy bạn có quyền gửi đơn khiếu nại, tố cáo tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động để giải quyết với trường hợp bạn bị cho nghỉ việc trái pháp luật, theo đó thẩm quyền của người giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động được quy định tại Điều 8 và Điều 26.

Việc trả lương trong thời gian thử việc công ty không giao trả cho bạn là trái pháp luật, theo quy định Luật Lao động hiện hành, công ty phải trả lương thử việc cho bạn theo quy định tại Điều 28 Luật Lao động như sau:

“Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó”.

Trong trường hợp tiền lương thử việc của bạn không được trả thì bạn có thể gửi đơn tới bên công ty hoặc công đoàn cơ sở tại công ty để yêu cầu giải quyết hoặc bạn có thể gửi đơn đến Tòa án để giải quyết.

Theo quy định Bộ luật Lao động, cụ thể Điều 200 về cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:

“1. Hoà giải viên lao động.

2. Toà án nhân dân”.

Như vậy khi có tranh chấp hợp đồng lao động, việc giải quyết sẽ được giải quyết tại hòa giải viên lao động hoặc Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 sửa đổi, bổ sung 2011 để có thể giải quyết vấn đề này giúp bạn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Nghỉ để kết hôn trong thời gian thử việc ? Xin nghỉ việc trong thời gian thử việc

3. Thời hạn thử việc có đúng theo quy định của pháp luật hiện hành hay không ?

Xin chào luật sư, em có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn: Em vào làm cho công ty A thử việc ( không ký hợp đồng thử việc) trên 60 ngày mà sau này trong hợp đồng lao động 6 tháng em ký ghi ghi thời gian thử việc là từ ngày 18/6/2015 đến ngày 31/8/2015. Vậy thời hạn thử việc là bao lâu ?
Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Điều 27 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 quy định về thời gian thử việc như sau:

"Điều 27. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác."

"Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận."

Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 7. Thông báo kết quả về việc làm thử

1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động,người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động."

Bạn ký hợp đồng thử việc 2 tháng với công ty Viễn thông A. Tuy nhiên đến nay đã 4 tháng mà bạn vẫn chưa được ký hợp đồng lao động chính thức. Theo quy định của pháp luật thì thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Luật lao động không thừa nhận việc gia hạn thêm thời gian thử việc trong trường hợp thử việc không đạt yêu cầu, cho dù hai bên người lao động và người sử dụng lao động đều đồng ý.

Như vậy, đối với 1 công việc chỉ được thử việc 1 lần. Sau khi bạn kết thúc đợt thử việc 2 tháng, lúc này công ty sẽ giao kết hợp đồng với bạn khi nếu bạn đạt yêu cầu và có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc bất cứ lúc nào. Trường hợp bạn thử việc không đạt yêu cầu thì trong thời hạn 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc 2 tháng, công ty sẽ thông báo bạn không đạt yêu cầu thử việc và bạn sẽ không tiếp tục thử việc nữa. Như vậy, việc công ty quy định thêm thời gian thử việc và việc công ty đã để bạn thử việc 4 tháng. Như vậy trong trường hợp này công ty đã vi phạm quy định của pháp luật.

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định về thử việc như sau:

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Vi phạm quy định về thử việc

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng laođộng khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu thử việc đối với người laođộng làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ;

b) Không thông báo kết quả công việcngười lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việcquá 01 lần đối với một công việc;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho người lao động trongthời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việcđó;

d) Kết thúc thời gian thử việc, ngườilao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồnglao động với người lao động.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc trả đủ 100% tiền lương của côngviệc đó cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1,Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.”

Như vậy trường hợp của bạn, do công ty đã vi phạm quy định của pháp luật về thời hạn thử việc. Theo đó, công ty này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b và điểm d khoản 2 với mức phạt là phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và bị buộc trả đủ 100% tiền lương của công việc đó cho bạn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không ?

4. Tư vấn khi công ty không chịu kí hợp đồng lao động chính thức sau thử việc ?

Thưa Luật Sư Luật Minh Khuê, Tôi làm kế toán cho 1 công ty từ ngày 16/06/2015. Công ty có ký hợp đồng thử việc 1 tháng (từ 16/6 đến 16/7), và hẹn sau 1 tháng thì ký hợp đồng lao động chính thức.
Nhưng đến hiện tại (05/10/2015) Công ty vẫn chưa ký HĐLĐ chính thức cho tôi. Và ngày 30/09 đã đưa cho tôi bản hợp đồng Tập Việc, nội dung là tập việc từ ngày 16/06 đến 16/11, trong đó Công ty có thể hủy HĐ tập việc này bất cứ lúc nào. Tôi đã ko ký bản HĐ Tập việc này và trong những ngày này tôi thấy công ty đang tuyển dụng nhân sự vị trí kế toán mới. Cùng với trường hợp của tôi là của bạn đang làm vị trí Hành Chính cũng nhận đc HĐ Tập Việc. Bạn này cũng không chịu ký và hôm nay đã có 1 bạn mới vào làm việc ở vị trí này. Phía công ty cũng đã yêu cầu bạn hành chính cũ bàn giao công việc cho Bạn Hành Chính mới. Theo tình hình ở công ty tôi như vậy thì Tôi đoán là Chúng tôi sắp bị công ty cho nghỉ việc.
Xin Luật Minh Khuê tư vấn giúp cho tôi về vấn đề bị người sử dụng lao động đơn phương cho nghỉ việc trong khi vẫn chưa ký HĐLĐ với tôi. Vậy trong trường hợp này có điều gì bất lợi và thuận lợi cho tôi và công ty ?
Xin cảm ơn Luật Minh Khuê!

Tư vấn khi công ty không chịu kí hợp đồng lao động chính thức sau thử việc ?

Luật sư tư vấn luật lao động về thời gian thử việc, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 quy định về thử việc và các vấn đề pháp lý liên quan.

Điều 26. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Theo quy định tại Điều 27, luật lao động năm 2012 về thời gian thử việc:

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tại điều 29, luật lao động năm 2012 quy định về kết thúc thời gian thử việc:

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Như vậy thời gian thử việc đối với nhân viên kế toán không được quá 30 ngày, việc công ty kéo dài thời gian thử việc của bạn từ 16/06/2015 đến ngày 5/10/2015 tức là 4 tháng thử việc là trái với quy định của pháp luật. Về nguyên tắc sau khi kết thúc hợp đồng thử việc người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ kí hợp đồng lao động với người lao động nếu đạt yêu cầu theo khoản 1 Điều 29 LLĐ, đối với trường hợp của bạn sau khi kết thúc thời gian thử việc trong hợp đồng là 1 tháng công ty của bạn vẫn để bạn tiếp tục làm việc bình thường có thể mặc nhiên coi là đã đạt yêu cầu thử việc vậy nghĩa vụ lúc này của công ty là phải giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Như vậy căn cứ vào thông tin bạn cung cấp công ty của bạn đã vi phạm pháp luật lao động về thử việc và giao kết hợp đồng lao động.

Trường hợp của bạn tuy chưa được kí hợp đồng lao động chính thức nhưng việc công ty vẫn để bạn tiếp tục làm bình thường sau khi kết thúc thử việc sẽ được coi là công ty đã chấp nhận bạn vào làm việc và đây hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đối với hợp đồng này người sử dụng lao động chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau căn cứ theo khoản 1 Điều 38 LLĐ.

"Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này."

Như vậy chỉ khi nào thuộc vào một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 38 LLĐ phía công ty mới có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động chứ không được đơn phương chấm dứt hợp đồng một cách tùy ý.

Về vấn đề bất lợi và thuận lợi cho bạn và công ty.

Thứ nhất về phía bạn.

Nếu công ty không kí hợp đồng cho bạn thì bạn sẽ không được hưởng một số quyền và lợi ích cho mình đó là : trước hết về tiền lương hợp đồng chính thức sẽ cao hơn so với tiền lương của hợp đồng thử việc, tiếp đó công ty sẽ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho bạn, việc bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động sẽ gặp khó khăn nếu không có hợp đồng lao động chính thức. Bạn sẽ không có thuận lợi gì khi tham gia làm việc theo hình thức công việc mà bạn đã nói trên.

Thứ hai về phía công ty

Những bất lợi mà bạn phải chịu nói trên sẽ nghĩa vụ của công ty phải thực hiện mà không thực hiện. Bạn có thể yêu cầu với lãnh đạo công ty thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp công ty này từ chối, bạn có quyền làm đơn khiếu nại đến Phòng Lao động - thương binh và xã hội cấp quận/huyện nơi công ty đóng trụ sở để nhờ can thiệp hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi Tổng đài tư vấn pháp luật lao động trực tuyến 24/7, gọi : 1900.6162

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?

5. Đang trong thời gian thử việc nghỉ việc riêng có được hưởng nguyên lương?

Chào luật sư. Xin cho em hỏi, công ty em có trường hợp lao động vào làm việc trong quá trình thử việc 1 tháng thì có người nhà mất. Lao động đó nghỉ 3 ngày. Xin hỏi trường hợp đó có được nghỉ 3 ngày hưởng lương không?

Luật sư trả lời:

Căn cứ Điều 116 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về vấn đề nghỉ việc riêng như sau:

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Theo đó, căn cứ Điều 23 Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Có thể thấy, hợp đồng thử việc có đầy đủ các điều khoản của một hợp đồng lao động. Trong khi đó hợp đồng lao động thuộc sự điều chỉnh của Bộ luật lao động. Do đó trong trường hợp trên thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ do Bộ luật lao động điều chỉnh.

Từ những phân tích ở trên, trường hợp lao động đang trong quá trình thử việc nhưng nghỉ việc riêng 3 ngày do người nhà mất thì vẫn được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thử việc có được nghỉ hưởng nguyên lương ngày lễ 30/4 1/5 không?