Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn tới đội ngũ tư vấn luật của chúng tôi. Nội dung câu hỏi của bạn được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật dân sự 2015

2. Nội dung tư vấn:

Trong quan hệ dân sự, tùy thuộc vào mục đích khác nhau mà các chủ thể có thể lựa chọn các loại hợp đồng khác nhau. Mỗi loại hợp đồng sẽ làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng theo đặc điểm của từng loại hợp đồng cụ thể. Trong đó có rất nhiều loại hợp đồng nếu không hiểu rõ sẽ thấy chúng tương tự nhau, khi giao kết các chủ thể không xác định rõ ràng loại hợp đồng mình muốn giao kết để thiết lập hệ thống điều khoản hợp đồng sao cho tên gọi hợp đồng và nội dung hợp đồng được thống nhất thì sẽ rất dễ phát sinh những tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Hiện nay hợp đồng cho thuê tài sản và hợp đồng mượn tài sản được giao kết rất phổ biến, nhìn qua thì hai loại hợp đồng này khá giống nhau, vì đều có sự chuyển giao tài sản và trả lại tài sản. Tuy nhiên bản chất của hai loại hợp đồng này là khác nhau.

Theo quy định của Bộ Luật dân sự, Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng mượn tài sản là hai loại hợp đồng được ghi nhận trong Bộ Luật dân sự. Theo đó hai loại hợp đồng này có những khác biệt như sau:

Khái niệm:

- Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Đây là hợp đồng song vụ, trong đó cả bên bên cho thuê và bên thuê đều có quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Cụ thể, bên thuê có quyền nhận tài sản từ bên cho thuê và sử dụng tài sản đó phù hợp với quy định của pháp luật và mục đích sử dụng đã thỏa thuận trong hợp đồng; đồng thời có nghĩa vụ thanh toán cho bên cho thuê một khoản tiền nhất định mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Ngược lại, bên cho thuê có quyền nhận một khoản tiền từ bên thuê và có nghĩa vụ giao tài sản thuê cho bên thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. Đặc điểm của hợp đồng mượn tài sản là đối tượng của hợp đồng phải là những tài sản không có tinh chất hao mòn theo thời gian, nếu có thì sự hao mòn đó không đáng kể và đảm bảo tài sản sau khi được bên mượn trả lại vẫn giữ nguyên đặc tính, công dụng vốn có của tài sản đó trước khi được cho mượn.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho thuê nhà cập nhật mới nhất năm 2020

Nghĩa vụ trả tiền:

- Đối với hợp đồng thuê tài sản: bên thuê phải có nghĩa vụ trả tiền thuê tài sản cho bên cho thuê cho quá trình sử dụng tài sản đi thuê đó.

- Đối với hợp đồng mượn tài sản: bên mượn tài sản chỉ phải trả lại tài sản đã mượn sau khi hết thời hạn mượn mà không có nghĩa vụ phải trả tiền cho bên cho mượn.

Như vậy sự khác nhau rõ ràng nhất giữa hai loại hợp đồng này là việc có nghĩa vụ trả tiền hay không. Do đó căn cứ vào mục đích của bạn khi giao kết hợp đồng, nếu việc giao kết hợp đồng để giao tài sản cho người khác và có thu lợi thì bạn ký kết hợp đồng cho thuê tài sản. Ngược lại việc giao tài sản cho người khác mà không nhằm thu lợi thì bạn ký hợp đồng cho mượn tài sản.

Về vấn đề công chứng hợp đồng, Bộ Luật dân sự quy định như sau:

Điều 119. Hình thức của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Hợp đồng thuê tài sản cũng là một giao dịch dân sự, do đó căn cứ quy định trên, hợp đồng thuê xe ô tô của bạn có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên để bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích của các bên, thông thường hợp đồng thuê tài sản hiện nay được lập thành văn bản. Nhưng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; chỉ những hợp đồng pháp luật có quy định bắt buộc phải công chứng, chứng thực thì mới phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng. Nhưng pháp luật hiện hành không yêu cầu bắt buộc phải công chứng, chứng thực đối với hợp đồng thuê tài sản. Do đó, hợp đồng cho thuê xe ô tô của bạn không nhất thiết phải công chứng, chứng thực mà vẫn hợp pháp nếu nội dung của hợp đồng không trái pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hợp đồng mượn xe máy có bắt buộc công chứng không ? Thủ tục đòi lại tài sản cho mượn