CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                              ĐƠN KHỞI KIỆN

 Kính gửi: Tòa Án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; 

Họ và tên người khởi kiện:  năm sinh: 1955;          CMND số:  nơi cấp ;

Địa chỉ thường trú:;

Địa chỉ tạm trú tại:

Họ và tên người bị kiện: 

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Khởi kiện hành vi cố ý gây khó khăn, trì trệ giải quyết thủ tục hành chính, trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quyền sở hữu nhà ở; mà đất ở, nhà ở xin cấp Giấy chứng nhận đã đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, gây tổn hại đến tinh thần và sức khỏe, làm thiệt hại về tài chính của người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât ở quyền sở hữu nhà ở. 

Tóm tắt:.........................

..........................................................................................................................................                                          Người lập đơn khởi kiện                  

                                                                                                                                                                                     Tài liệu kèm theo đơn khởi kiện:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Câu hỏi đươc biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

Chào quý khách! cảm ơn quý khách hàng đã gửi câu hỏi về hộp thư tư vấn của chúng tôi, Vấn đề quý khách đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Mục đích của bạn là yêu cầu UBND quận 7 bồi thường thiệt hại cho mình trong suốt mấy năm qua theo đuổi vụ kiện, vì vậy, sẽ viết theo mẫu đơn đòi bồi thường thiệt hại chứ không phải đơn khởi kiện như trên. Về hình thức, mẫu đơn sẽ tuân theo nội dung  như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
(đối với cá nhân bị thiệt hại)

Kính gửi: …………………….. (Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)...............................

Tên tôi là:................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Theo Quyết định/Bản án số: ………..ngày … tháng … năm … của …………………….. về việc ………………, Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bao gồm các khoản sau:

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)

Tên tài sản:....................................................................................................................................

Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):       

.......................................................................................................................................................

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):.....................................................................

........................................................................................................................................................

Giá trị tài sản khi mua:...................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:.....................................................................................................

........................................................................................................................................................

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):.........................................................

........................................................................................................................................................

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

Mức yêu cầu bồi thường:...............................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

3. Thiệt hại khác (nếu có)

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(Kèm theo tài liệu chứng minh – nếu có)

4. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.

....., ngày … tháng … năm …….
Người yêu cầu bồi thường
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 01a

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng)

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!