Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường thiệt hại"

bồi thường thiệt hại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường thiệt hại.

Tiểu luận phân tích tình huống giả định về tai nạn lao động, nêu phương án giải quyết đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội

Tiểu luận phân tích tình huống giả định về tai nạn lao động, nêu phương án giải quyết đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội
Công ty Luật TNHH Minh Khuê sưu tầm, biên tập tiểu luận về phân tích tình huống giả định trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và kiến nghị phương án giải quyết trong một số trường hợp đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền - Tình huống về tai nạn lao động.

Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam

Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam
Hoạt động khám, chữa bệnh được thiết lập dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng phải tuân thủ những quy định chung của pháp luật dân sự nhưng cũng có những điểm đặc thù.

Lựa chọn hướng đi cho khách hàng về bồi thường chi phí đào tạo?

Lựa chọn hướng đi cho khách hàng về bồi thường chi phí đào tạo?
Người lao động được tự do lựa chọn đào tạo nghề nghiệp, tham gia đánh giá, công nhận kỹ năng nghề quốc gia, phát triển năng lực nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu việc làm và khả năng của mình. Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động có đủ điều kiện đào tạo nghề nghiệp...

Miễn trách nhiệm tổn thất hàng hóa do hao hụt dọc đường về thể tích, trọng lượng hay tổn thất, tổn hại do ẩn tỳ, bản chất đặc biệt, nội tỳ của hàng hóa

Miễn trách nhiệm tổn thất hàng hóa do hao hụt dọc đường về thể tích, trọng lượng hay tổn thất, tổn hại do ẩn tỳ, bản chất đặc biệt, nội tỳ của hàng hóa
Bài viết trình bày và luận giải quy định của Quy tắc Hague về căn cứ miễn trách cho người chuyên chở và tàu đối với tổn thất hàng hóa do hao hụt dọc đường về thể tích, trọng lượng hay tổn thất, tổn hại do ẩn tỳ, bản chất đặc biệt, nội tỳ của hàng hóa:

Miễn trách do ký mã hiệu không đầy đủ hay sai là gì? Miễn trách do ẩn tỳ không phát hiện được dù đã mẫn cán hợp lý là gì?

Miễn trách do ký mã hiệu không đầy đủ hay sai là gì? Miễn trách do ẩn tỳ không phát hiện được dù đã mẫn cán hợp lý là gì?
Bài viết trình bày và luận giải căn cứ miễn trách cho người chuyên chở và tàu do ký mã hiệu không đầy đủ/sai và miễn trách do ẩn tỳ không phát hiện được dù đã mẫn cán hợp lý và một số trường hợp miễn trách khác. Nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Căn cứ miễn trách cho người chuyên chở vì lý do hỏa hoạn theo Quy tắc hague

Căn cứ miễn trách cho người chuyên chở vì lý do hỏa hoạn theo Quy tắc hague
Bài viết trình bày và luận giải quy định của Quy tắc Hague về căn cứ miễn trách đối với người chuyên chở và tàu khi tổn thất về hàng hóa vì lý do hỏa hoạn. Nội dung chi tiết gồm: Như thế nào được coi là cháy? Nghĩa vụ chứng minh căn cứ miễn trách thuộc về ai? Trình tự chứng minh như thế nào?

Giới hạn bồi thường tổn thất hàng hóa của người vận chuyển trong vận tải biển - Bình giải và so sánh quy định của Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby

Giới hạn bồi thường tổn thất hàng hóa của người vận chuyển trong vận tải biển - Bình giải và so sánh quy định của Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby
Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby có nhiều quy định về trách nhiệm bồi thường của người chuyên chở và tàu. Vậy giới hạn mức bồi thường được quy định cụ thể như thế nào đối với những tổn hại, thiệt hại đối với hàng hóa? Tìm hiểu trong bài viết dưới đây: