Luật sư tư vấn về chủ đề "bồi thường thiệt hại"

bồi thường thiệt hại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bồi thường thiệt hại.

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự

Chuyển giao quyền yêu cầu trong quan hệ dân sự
Thế nào là chuyển giao quyền yêu cầu? Các trường hợp không được phép chuyển giao quyền yêu cầu; Việc chuyển giao quyền có cần sự đồng ý của bên có nghĩa vụ không? Chuyển giao quyền yêu cầu có biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ; Các loại thiệt hại phải bồi thường do vi phạm nghĩa vụ; Bên bị vi phạm có lỗi thì bên vi phạm có phải bồi thường không? Nghĩa vụ ngăn chặn, hạn chế thiệt hại của bên có quyền

Nghĩa vụ dân sự phát sinh dựa trên những căn cứ nào?

Nghĩa vụ dân sự phát sinh dựa trên những căn cứ nào?
Nghĩa vụ phát sinh từ căn cứ: Hợp đồng; Hành vi pháp lý đơn phương; Thực hiện công việc không có ủy quyền; Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật; Căn cứ khác do pháp luật quy định.

Cách xác định các loại thiệt hại để làm căn cứ bồi thường ?

Cách xác định các loại thiệt hại để làm căn cứ bồi thường ?
Thiệt hại là điều kiện đầu tiên làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường. Nguyên tắc bồi thường toàn bộ thiệt hại chỉ có thể thực hiện được đầy đủ và chính xác khi xác định “toàn bộ thiệt hại” là bao nhiêu và frên cơ sở đó ấn định mức bồi thường.

Thủ tục khởi kiện người gây tai nạn giao thông làm thế nào ? Cách xác định số tiền được bồi thường ?

Thủ tục khởi kiện người gây tai nạn giao thông làm thế nào ? Cách xác định số tiền được bồi thường ?
Trách nhiệm của các bên khi để xảy ra tai nạn giao thông là gì ? Không thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại thì có thể khởi kiện được hay không ? Cách tính tiền bồi thường theo quy định pháp luật hiện nay ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản
Quyết định giám đốc thẩm số 08/2016/KDTM-GĐT ngày 20-5-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài sản” tại tỉnh Quảng Ninh giữa nguyên đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn D với bị đơn là Công ty cổ phần C.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì ? Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì ? Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm dân sự của bên có lỗi (cố ý hoặc vô ý), gây hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, gây hại đến danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc các chủ thể khác.