Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhập khẩu đối với xe ôtô không chịu Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:  1900.6162

Căn cứ tiết d, Khoản 1, Điều 2; khoản 4, Điều 3 Luật Thuế TTĐB, để xác định xe ôtô nhập khẩu thuộc loại xe ôtô có thiết kế chỉ dùng để chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB nêu tại khoản 4 Điều 3 Luật thuế TTĐB, cơ sở kinh doanh nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở Tờ khai nhập khẩu hồ sơ, thủ tục sau: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng minh cơ sở nhập khẩu có chức năng kinh doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao (có xác nhận).

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu ghi rõ trên ô số 17 Tờ khai hàng hoá nhập khẩu nội dung “xe ôtô được thiết kế, chế tạo chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông”. Cơ sở nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ nhập khẩu.

Cơ quan hải quan nơi cơ sở kinh doanh đăng ký mở Tờ khai hàng hoá nhập khẩu kiểm tra hàng hoá và không thu thuế TTĐB mặt hàng nêu trên, không cấp Tờ khai xác nhận nguồn gốc xe NK cho cơ sở kinh doanh.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê