Luat Minh Khue

Hướng dẫn hồ sơ

Hướng dẫn hồ sơ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hướng dẫn hồ sơ.

Những thủ tục cần thiết để được nhận con nuôi ? Hướng dẫn hồ sơ đăng ký con nuôi theo luật ?

Những thủ tục cần thiết để được nhận con nuôi ? Hướng dẫn hồ sơ đăng ký con nuôi theo luật ?
Xử lý tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi tại chùa Bồ Đề ? Chấm dứt hoạt động môi giới con nuôi của tổ chức phi Chính phủ ? Thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi nước ngoài ? Phê chuẩn Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Italia ? sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể :

Hướng dẫn hồ sơ khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn hồ sơ khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh
Nghị quyết 94/2020/QH14 quy định các đối tượng được khoanh nợ, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trong đó người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh. Luật Minh Khuê tư vấn hồ sơ đề nghị khoanh nợ thuế đối với các đối tượng này trong bài viết dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng