Luật sư tư vấn về chủ đề "Hướng dẫn hồ sơ"

Hướng dẫn hồ sơ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hướng dẫn hồ sơ.

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định mới

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định mới
Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế việc khôi phục hiệu lực mã số thuế được tiến hành theo thủ tục như thế nào?

Hướng dẫn hồ sơ khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn hồ sơ khoanh nợ thuế đối với người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh
Nghị quyết 94/2020/QH14 quy định các đối tượng được khoanh nợ, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trong đó người nộp thuế giải thể, phá sản, không còn hoạt động kinh doanh. Luật Minh Khuê tư vấn hồ sơ đề nghị khoanh nợ thuế đối với các đối tượng này trong bài viết dưới đây.

Những thủ tục cần thiết để được nhận con nuôi ? Hướng dẫn hồ sơ đăng ký con nuôi theo luật ?

Những thủ tục cần thiết để được nhận con nuôi ? Hướng dẫn hồ sơ đăng ký con nuôi theo luật ?
Xử lý tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi tại chùa Bồ Đề ? Chấm dứt hoạt động môi giới con nuôi của tổ chức phi Chính phủ ? Thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi nước ngoài ? Phê chuẩn Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Italia ? sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể :