Chào Luật sư, Tôi đang làm hồ sơ để thành lập CTTNHH 1 TV, lĩnh vực kinh doanh là dịch vụ vệ sinh và khử trùng nhà ở, xưởng, cơ quan,... Về phần điều lệ công ty thì tôi nên viết như thế nào cho đúng, những phần nào là qui định chung, phần nào là riêng thuộc lĩnh vực của công ty. Mong Luật sư tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.

Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn không có mẫu của Điều lệ. Tuy nhiên, tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định những nội dung chủ yếu phải có trong Điều lệ của công ty. 

Điều 25. Điều lệ công ty

1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

>> Xem thêm:  Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật mới nhất năm 2020

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

>> Xem thêm:  Đảng viên bị kiện về vay nợ bị xử lý như thế nào theo điều lệ Đảng ?

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

 Hơn nữa, công ty Luật Minh Khuê cũng có mẫu Điều lệ để quý khách hàng tham khảo

Xin chào Công ty Luật Minh Khuê Tôi có việc xin nhờ công ty Luật Minh Khuê tư vấn giúp tôi như sau: Tôi có thành lập 1 công ty TNHH do tôi đứng tên đại diện pháp luật. Nay vì hoàn cảnh tôi không trực tiếp điều hành, quản lý công ty được nên tôi có giao cho 1 người bạn làm người thay mặt tôi điều hành và chịu trách nhiệm thay tôi. Vậy tôi cần những thủ tục gì để sau này nếu có vấn đề liên quan tôi không phải chịu trách nhiệm? Tôi nghe nói với người bạn của tôi thì tôi phải có hợp đồng lao động với người đó thì việc ủy quyền của tôi mới có giá trị phải không? Nhờ công ty tư vấn giúp.

Khi bạn nhờ người khác thay mặt điều hành hoạt động của công ty thì bạn vẫn là chủ sở hữu của công ty. Người thay mặt bạn điều hành sẽ là giám đốc và đăng ký làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 43. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

>> Xem thêm:  Công ty TNHH một thành viên có cần làm quyết định văn bản và bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh không ?

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tạiĐiều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Còn trong trường hợp, bạn muốn cho người khác thực hiện ký thay bạn toàn bộ với tư cách là thay bạn làm chủ sở hữu thì bạn dùng hợp đồng ủy quyền. Người được ủy quyền không phải ký kết hợp đồng lao động với công ty. Tuy nhiên, về bản chất, người ủy quyền (bạn) vẫn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động mà người được ủy quyền thực hiện. Người được ủy quyền chỉ chịu trách nhiệm đối với một số vấn đề theo hợp đồng ủy quyền đã ký kết. Như vậy, nếu dùng hợp đồng ủy quyền thì bạn phải quy định chặt những điều khoản ràng buộc trách nhiệm

Chào Luật sư ! Tôi có câu hỏi cần hỏi luật sư như sau: Hiện tôi đang là TGĐ của một cty TNHH MTV liệu tôi có thể làm chủ sở hữu của cty TNHH MTV khác đang hoạt động có được không? Cty TNHH MTV đó đang thuộc chủ sở hữu khác và tôi muốn thay người đó làm chủ sở hữu. Xin luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn !

 Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên quan không cấm một người làm chủ sở hữu của hai công ty TNHH Một thành viên. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể thay người khác làm chủ sở hữu của công ty TNHH Một thành viên.

Mình mở cty TNHH 1 thành viên, nhưng giờ có 1 bạn khác vô góp vốn 50% cổ phần. Vì quyền lợi của người góp vốn, mình cần làm giấy tờ gì để người đó có quyền lợi như mình.

 Khi có người khác góp 50% vốn vào công ty TNHH Một thành viên thì bạn phải làm thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi như sau:

>> Xem thêm:  Giảm vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Điều 25 Nghị định 78/2015 đăng ký doanh nghiệp quy định: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp

1. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điềulệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

Khi đó, bạn và người bạn của bạn đều là thành viên trong công ty TNHH hai thành viên, quyền và lợi ích của hai người phụ thuộc vào sự thỏa thuận và tỷ lệ vốn góp vào trong công ty.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy điều lệ trung tâm trọng tài ( Mẫu số 1)