1. Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế khi người lao động được cấp CCCD mới? 

Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử

- Đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

+ Sau khi đăng nhập, tìm kiếm thủ tục "Thay đổi thông tin đăng ký thuế" hoặc truy cập đường dẫn.

+ Chọn Nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an.

+ Cổng Dịch vụ công sẽ chuyển hướng sang Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.

- Đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế:

+ NNT truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

+ Chọn tab “Cá nhân”, đăng nhập và nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

- Thay đổi thông tin đăng ký thuế của NNT:

+ Đăng nhập thành công, tại thanh chức năng, chọn Đăng ký thuế\Thay đổi thông tin.

+ Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế.

+ Tại mục Giấy tờ của cá nhân, NNT chọn “Thay đổi thông tin” và nhập chính xác thông tin số giấy tờ và ngày cấp theo CCCD mới nhất (12 số).

- Lấy thông tin công dân:

+ Tiếp tục chọn “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ CSDL Quốc gia về dân cư.

+ Hệ thống ngay lập tức hiển thị theo thông tin chính xác của công dân từ CSDL Quốc gia về dân cư.

- Xác nhận và hoàn thành kê khai:

Sau khi đối chiếu, NNT xác nhận hoàn thành và tích chọn: "Hoàn thành kê khai" để thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế.

- Thay đổi thông tin người phụ thuộc:

+ Tại thanh chức năng, chọn Đăng ký thuế\Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT.

+ Chọn hồ sơ “20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của cá nhân có thu nhập từ TLTC (TT105/2020)”.

+ Tại màn hình nhập tờ khai, lựa chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”, cập nhật đầy đủ thông tin người phụ thuộc.

- Hoàn thành gửi tờ khai:

Sau khi kê khai các trường thông tin, NNT chọn “Hoàn thành kê khai” và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế để hoàn thành gửi tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc và các hồ sơ đính kèm.

Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

- NNT là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

+ Chuẩn bị Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó).

+ Chuẩn bị Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

- NNT là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin:

+ NNT nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Hồ sơ bao gồm:

+)Tờ khai Đăng ký thuế (Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT): Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin NNT. Lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất).

+)Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT: Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin người phụ thuộc. Lưu ý cập nhật đầy đủ 3 trường thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất).

=> Hướng dẫn nộp hồ sơ:

- Điền đầy đủ thông tin vào các mẫu số theo quy định.

- NNT trình bày Văn bản ủy quyền (nếu có) và Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin.

- Gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn quy định.

- Theo dõi và kiểm tra trạng thái xử lý hồ sơ trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.

- Nếu cần, thực hiện các bước điều chỉnh hoặc bổ sung theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

- Nơi nộp hồ sơ:

+ Hồ sơ được nộp tại Chi cục Thuế hoặc Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

+ Đối với trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST): Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân NNT.

+ Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 20-ĐK-TCT): Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc.

+ Bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao Giấy CMND:

  • Còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam.
  • Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài, trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

 

2. Thông tin đăng ký thuế bao gồm những gì? 

Thông tin đăng ký thuế của cá nhân không thuộc diện kinh doanh được quy định cụ thể theo Điều 34 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Khi cá nhân này đăng ký thuế, cơ quan thuế sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký.

Thông tin chính trên giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm tên người nộp thuế, mã số thuế, thông tin về giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu. Đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh, thông tin này giúp xác định và quản lý thuế cá nhân.

Cụ thể, giấy chứng nhận đăng ký thuế cung cấp các thông tin như tên người nộp thuế, mã số thuế, và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có). Nếu không thuộc diện kinh doanh, giấy chứng nhận còn ghi rõ thông tin cá nhân từ giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu. Ngoài ra, cơ quan thuế quản lý trực tiếp của địa bàn còn được ghi rõ trên giấy chứng nhận.

Đối với các trường hợp nhất định, cơ quan thuế sẽ thay giấy chứng nhận bằng thông báo mã số thuế. Các trường hợp này bao gồm khi cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân, cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân đăng ký thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay, cũng như cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc. Thông báo mã số thuế này sẽ cung cấp thông tin tương đương với giấy chứng nhận đăng ký thuế trong các trường hợp nêu trên, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình quản lý thuế cá nhân.

 

3. Xử phạt không thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi CCCD

Căn cứ Điều 11 Nghị định Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với người có hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế

Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

- Hành vi 1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn từ 01 đến 30 ngày mà không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, có tình tiết giảm nhẹ.

- Hành vi 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn từ 01 đến 10 ngày, làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng đối với:

Hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn từ 01 đến 30 ngày mà không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với:

- Hành vi 1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn từ 31 đến 90 ngày mà không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

- Hành vi 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn từ 01 đến 30 ngày, làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Phạt tiền từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng đối với:

- Hành vi 1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên mà không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

- Hành vi 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn từ 31 đến 90 ngày, làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 07 triệu đồng đối với:

- Hành vi 1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên, làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

- Hành vi 2: Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc năm 2023 là bao lâu ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.