Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tên thủ tục:

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

Lĩnh vực:

Chứng thực

Cơ quan thực hiện:

UBND quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh,

Trình tự thực hiện:

- Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu

- Trường hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền chứng thực soạn thảo thì người yêu cầu chứng thực trình bày nội dung yêu cầu chứng thực;
Người có thẩm quyền chứng thực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực;
- Trường hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền chứng thực soạn thảo thì người yêu cầu chứng thực trình bày nội dung yêu cầu chứng thực;
- Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực

Thành phần hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản;
- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);
- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh người để lại di sản đã chết (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);
- Di chúc; giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
- Bản chính và bản pho to giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hường di sản theo quy định pháp luật về thừa kế;
- Trường hợp di sản là tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì nộp bổ sung bản chính và bản pho to giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó;
- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản có chứng thực (nếu có);
- Dự thảo Văn bản nhận tài sản thừa kế (trường hợp soạn thảo sẵn).
Số lượng hồ sơ:
không quy định cụ thể
Thời hạn giải quyết:

- Niêm yết công khai 30 ngày dự thảo Văn bản nhận tài sản thừa kế;
- Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối t��ợng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
UBND cấp huyện, cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản nhận tài sản thừa kế
Lệ phí (nếu có):
50.000 đồng/trường hợp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ Luật 33/2005/QH11 Dân sự
  • Nghị định 75/2000/NĐ-CP Về công chứng, chứng thực
  • Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
  • Thông tư 03/2001/TP-CC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực