Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng thực"

chứng thực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng thực.

UBND xã có được công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế không?

UBND xã có được công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế không?
Công chứng là chứng nhận tính xác thực của hợp đồng được giao kết và các giấy tờ từ bản gốc được xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và quan hệ xã hội khác. Theo đó, thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được quy định khác nhau đối với từng loại tài sản. Vậy pháp luật Việt Nam quy định thế nào về thủ tục công chứng này? UBND xã có được công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế không? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của Luật Minh Khuê để làm rõ những vấn đề trên.

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là gì? Hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là gì? Hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là gì? Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải thực hiện những hoạt động nào? Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng?

Quy định về chữ ký điện tử và chứng thực chữ kí điện tử

Quy định về chữ ký điện tử và chứng thực chữ kí điện tử
Người nhận có quyền coi mỗi thông điệp dữ liệu nhận được là một thông điệp dữ liệu độc lập, trừ trường hợp thông điệp dữ liệu đó là bản sao của một thông điệp dữ liệu khác mà người nhận biết hoặc buộc phải biết thông điệp dữ liệu đó là bản sao