1. Quy định về định giá tài sản trong vụ án dân sự?

Điều 104 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 đã quy định một số điều liên quan đến việc định giá tài sản và thẩm định giá tài sản trong các vụ án dân sự. Trong nội dung của điều này, quy định rõ về quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến việc cung cấp thông tin và thỏa thuận về giá trị của tài sản đang được tranh chấp.

Theo đó, đầu tiên, Điều 104 quy định rằng đương sự trong vụ án có quyền cung cấp giá trị của tài sản đang được tranh chấp hoặc thỏa thuận về giá trị đó. Điều này nhấn mạnh vào việc quan trọng của việc có thông tin chính xác và minh bạch về giá trị của tài sản để đảm bảo công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Tiếp theo, Điều 104 cũng cho phép các đương sự trong vụ án thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá và cung cấp kết quả thẩm định cho Tòa án. Điều này tạo điều kiện cho việc sử dụng các chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực định giá tài sản, giúp cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

Quan trọng hơn nữa, việc thẩm định giá tài sản phải tuân theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng quá trình thẩm định được thực hiện một cách công bằng và đáng tin cậy, giữ cho quy trình pháp lý được thực hiện theo đúng quy định và nguyên tắc pháp luật.

Trong trường hợp các bên không thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra các giá trị khác nhau, hoặc không thỏa thuận được giá trị của tài sản, Tòa án có thẩm quyền ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng quyết định cuối cùng về giá trị tài sản được đưa ra một cách công bằng và minh bạch.

Một điểm quan trọng nữa mà Điều 104 đề cập đến là việc định giá lại tài sản trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết quả định giá ban đầu không chính xác hoặc không phù hợp với giá thị trường. Điều này cho thấy tinh thần linh hoạt và khả năng sửa đổi của hệ thống pháp luật để đảm bảo rằng quyết định về giá trị tài sản được dựa trên thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Tổng quan, Điều 104 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 đặt ra các quy định và nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc định giá và thẩm định giá tài sản trong các vụ án dân sự. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

2. Định giá tài sản trong vụ án dân dự thực hiện theo nguyên tắc nào?

Theo Điều 2 của Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC (đã hết hiệu lực ngày 01/7/2016, chưa có văn bản thay thế), nguyên tắc định giá tài sản được quy định một cách cụ thể và minh bạch nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xác định giá trị của tài sản trong các vụ án dân sự.

Trước hết, điều này nêu rõ quyền tự thỏa thuận của các bên đương sự về việc xác định giá tài sản và lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản. Sự thỏa thuận này phải tuân theo quy định của pháp luật và không được sử dụng để trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước. Tuy nhiên, trong trường hợp có dấu hiệu của việc lạm dụng sự thỏa thuận để giảm giá tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ, Nhà nước có quyền can thiệp để bảo vệ lợi ích công bằng và chính đáng của các bên liên quan.

Điều quan trọng tiếp theo là việc định giá tài sản phải được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, thực trạng của tài sản và phù hợp với giá thị trường tại thời điểm định giá. Điều này đảm bảo rằng giá trị tài sản được xác định một cách khách quan và chính xác, không gây ra sự thiên vị cho bất kỳ bên nào. Bên cạnh đó, việc bảo đảm tính trung thực, khách quan và công khai cũng là một yếu tố quan trọng giúp tạo ra sự tin cậy trong quá trình xác định giá tài sản.

Để đảm bảo tính đồng nhất trong quá trình xác định giá tài sản, nguyên tắc này yêu cầu việc tính giá tài sản bằng đồng Việt Nam. Điều này giúp tránh gian lận hoặc sự thiên vị trong việc sử dụng các đơn vị tiền tệ khác nhau, đồng thời tạo điều kiện cho sự so sánh và đánh giá công bằng giữa các tài sản khác nhau.

Trong trường hợp tài sản đã được định giá nhưng không còn tồn tại, nguyên tắc này quy định việc xác định giá căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc hoặc tham khảo giá của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật để xác định. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng quá trình định giá tài sản vẫn có thể tiếp tục một cách công bằng và chính xác ngay cả khi tài sản đã không còn tồn tại nữa.

Tóm lại, nguyên tắc định giá tài sản theo quy định của Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC là một bước quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và đồng nhất trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến tài sản. Việc áp dụng những nguyên tắc này giúp tạo ra một hệ thống pháp luật công bằng và đáng tin cậy, đồng thời bảo vệ lợi ích của các bên đương sự và xã hội nói chung.

3. Quy định về việc thỏa thuận xác định giá tài sản

Điều 3 của Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thỏa thuận về việc xác định giá tài sản đang tranh chấp trong các vụ án dân sự. Điều này đặt ra một số yêu cầu mà các bên tham gia thỏa thuận phải tuân thủ để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng của quá trình này.

Trước tiên, điều quan trọng nhất là người tham gia thỏa thuận về việc xác định giá tài sản phải là đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự. Điều này đảm bảo rằng quyền lợi của các bên liên quan được bảo vệ và đại diện đúng pháp luật tham gia vào quá trình thỏa thuận.

Tiếp theo, quy định rõ ràng rằng các bên tham gia thỏa thuận phải làm điều đó hoàn toàn tự nguyện. Điều này cần thiết để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc đưa ra quyết định về giá trị của tài sản, tránh tình trạng ép buộc hoặc áp đặt từ bên nào đó.

Hơn nữa, việc thỏa thuận về việc xác định giá tài sản phải tuân thủ các hướng dẫn được quy định tại Điều 2 của Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC. Điều này đảm bảo rằng quy trình thỏa thuận được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tránh được sự hiểu lầm hoặc vi phạm các quy định pháp luật.

Cuối cùng, quy định yêu cầu việc thỏa thuận phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tham gia. Điều này là cần thiết để tạo ra bằng chứng về sự đồng ý của các bên và đảm bảo tính rõ ràng và minh bạch trong quá trình thỏa thuận. Việc có văn bản và chữ ký cũng giúp tránh được tranh cãi và khiếu nại sau này về nội dung của thỏa thuận.

Tóm lại, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC đề cập đến các yêu cầu cơ bản mà các bên tham gia thỏa thuận về việc xác định giá tài sản phải tuân thủ. Việc thực hiện đúng và nghiêm túc các yêu cầu này không chỉ đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xác định giá tài sản mà còn góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi của các bên đương sự và tăng cường sự tin cậy vào hệ thống pháp luật.

4. Trình tự thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của đương sự?

Căn cứ vào quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC, trình tự thực hiện yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản để xác định giá trị của tài sản đang tranh chấp trong các vụ án dân sự được xác định rõ ràng và cụ thể. Quy trình này không chỉ nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch mà còn giúp tăng cường sự tin cậy vào hệ thống pháp luật.

Đầu tiên, sau khi đủ điều kiện và yêu cầu từ bên đương sự, Toà án sẽ phát đi văn bản yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản tiến hành định giá. Việc này chính là bước đầu tiên quan trọng để khởi đầu quá trình xác định giá trị của tài sản đang được tranh chấp. Toà án, dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý và thẩm quyền, đảm bảo rằng việc yêu cầu này được thực hiện đúng quy định và theo đúng trình tự.

Tiếp theo, sau khi nhận được phản hồi từ tổ chức thẩm định giá, Tòa án phải thông báo cho các bên đương sự để tiến hành thủ tục theo yêu cầu của tổ chức này. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng quá trình thẩm định giá được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, đồng thời tạo điều kiện cho các bên đương sự tham gia vào quá trình này một cách hợp pháp và minh bạch.

Trong trường hợp tổ chức thẩm định giá từ chối thực hiện thẩm định giá tài sản, Tòa án sẽ thông báo cho các bên đương sự biết để họ có thể lựa chọn tổ chức thẩm định giá khác. Điều này nhấn mạnh vào tính minh bạch và sự linh hoạt trong quá trình này, giúp đảm bảo rằng các bên có quyền lựa chọn và không bị ràng buộc bởi một tổ chức thẩm định giá duy nhất.

Tiếp theo, việc thực hiện thủ tục thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc sử dụng các phương pháp và tiêu chuẩn thẩm định giá đúng đắn, đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định giá trị của tài sản.

Cuối cùng, sau khi có kết quả thẩm định giá, tổ chức thẩm định giá tài sản phải gửi kết quả đến Toà án. Từ đó, Tòa án sẽ thông báo kết quả đến các bên liên quan để họ có thể tiếp tục quá trình giải quyết vụ án dân sự. Việc này đảm bảo rằng quá trình thẩm định giá diễn ra một cách minh bạch và đáng tin cậy, đồng thời tạo điều kiện cho các bên tham gia có được thông tin cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Tóm lại, việc thực hiện trình tự thẩm định giá tài sản theo quy định của Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC không chỉ là một phần quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến tài sản mà còn là bước quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong hệ thống pháp luật.

Xem thêm: Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự như thế nào ? 

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!