Luật sư tư vấn về chủ đề "vụ án dân sự"

vụ án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vụ án dân sự.

Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định mới nhất 2023

Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định mới nhất 2023
Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 có hiệu thi hành từ ngày 1/7/2016. Tìm hiểu quy định về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong bài viết dưới đây với các nội dung cụ thể: Khi nào được quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án? Tạm đình chỉ khác gì so với đình chỉ giải quyết vụ án dân sự?

So sánh thủ tục giải quyết việc dân sự và vụ án dân sự?

So sánh thủ tục giải quyết việc dân sự và vụ án dân sự?
việc dân sự và vụ án dân sự đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Tuy nhiên, việc dân sự và vụ án dân sự lại được tiến hành giải quyết theo những trình tự, thủ tục khác nhau. Sau đây là sự khác nhau cơ bản giữa trình tự, thủ tục giải quyết việc dân sự và vụ án dân sự.

Quy trình tiến hành khởi kiện vụ án dân sự đầy đủ nhất

Quy trình tiến hành khởi kiện vụ án dân sự đầy đủ nhất
Thực tế nhiều người dân không nắm rõ được các bước tiến hành khởi kiện một vụ án dân sự. Nhiều người sau khi gửi đơn lại thắc mắc sao lâu thế chưa thấy được giải quyết? Có người lại thắc mắc sao giải quyết mãi chưa xong? Bài viết này hy vọng sẽ góp phần giúp quý vị hiểu rõ hơn phân fnoaf

Thủ tục và chi phí khởi kiện vụ án Dân sự ?

Thủ tục và chi phí khởi kiện vụ án Dân sự  ?
Quyền khởi kiện vụ án dân sự được thừa nhận tại Điều 14 Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa tại Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015. Vậy thủ tục và cho phí khởi kiện cho một vụ án dân sự như thế nào?

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự
Vụ án dân sự là các tranh chấp xảy ra giữa các đương sự mà theo quy định thì cá nhân, cơ quan, tổ chức tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Quy định về chuyển vụ việc dân sự cho tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, nhập và tách vụ án dân sự

Quy định về chuyển vụ việc dân sự cho tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, nhập và tách vụ án dân sự
Về nguyên tắc, vụ việc dân sự phải do toà án có thẩm quyền giải quyết. Vì vậy, toà án phải ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho toà án có thẩm quyền giải quyết nếu sau khi thụ lý vụ việc dân sự mà phát hiện thấy không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

So sánh chuyển đơn khởi kiện và chuyển vụ án dân sự

So sánh chuyển đơn khởi kiện và chuyển vụ án dân sự
Sau khi nhận đơn khởi kiện trong vụ án dân sự thì phía Tòa án đã tiếp nhận đơn sẽ tiến hành xử lý đơn khởi kiện. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn có xảy ra trường hợp người khởi kiện nộp đơn tại Tòa án không có thẩm quyền giải quyết. Do đó sẽ dẫn đến việc chuyển đơn khởi kiện hoặc chuyển vụ án dân sự.

Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự ? Thời hạn, hình thức kháng nghị

Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự ? Thời hạn, hình thức kháng nghị
Để bảo đảm việc giải quyết vụ án dân sự được đúng pháp luật thì tòa án cấp trên, viện kiểm sát cấp ttên phải giám đốc, kiểm sát việc xét xử của tòa án cấp dưới. Qua đó, nếu phát hiện thấy bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật có sai lầm, vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án

Khởi kiện vụ án dân sự là gì? Quyền khởi kiện của đương sự trong tố tụng dân sự

Khởi kiện vụ án dân sự là gì? Quyền khởi kiện của đương sự trong tố tụng dân sự
Quyền khởi kiện của đương sự là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, đồng thời được thể chế hóa cụ thể trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tìm hiểu quy định về quyền khởi kiện của đương sự trong tố tụng dân sự trong bài viết dưới đây: