Luật sư tư vấn về chủ đề "vụ án dân sự"

vụ án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vụ án dân sự.

Những vấn đề lưu ý khi chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự.

Những vấn đề lưu ý khi chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự.
Hồ sơ vụ án dân sự là tập hợp các giấy tờ, tài liệu do Toà án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lí một vụ án dân sự và cần thiết cho việc giải quyết vụ án đó. Trong thực tiễn vụ án dân sự, khi chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ cần phải quan tâm đến những vấn đề gì?

Kỹ năng kiểm tra sắp xếp hồ sơ vụ án dân sự trước khi nghiên cứu.

Kỹ năng kiểm tra sắp xếp hồ sơ vụ án dân sự trước khi nghiên cứu.
Hồ sơ vụ án dân sự là tập hợp các giấy tờ, tài liệu cần thiết do Toà án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lí một vụ án dân sự. Được biết trong một số vụ án, hồ sơ vụ án có khối lượng rất lớn. Vậy, trước khi nghiên cứu cần phải làm gì để sắp xếp hồ sơ một cách khoa học và hợp lý.

Kỹ năng nghiên cứu đơn khởi kiện trong hồ sơ vụ án dân sự.

Kỹ năng nghiên cứu đơn khởi kiện trong hồ sơ vụ án dân sự.
Đơn khởi kiện là văn bản, trong đó, đương sự yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Việc nghiên cứu đơn khởi kiện là bước đầu tiên trong quá trình thụ lý vụ án. Kỹ năng này được thực hiện như thế nào?

Kỹ năng chung khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự?

Kỹ năng chung khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự?
Hồ sơ vụ án dân sự là tập hợp các giấy tờ, tài liệu do Toà án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lí một vụ án dân sự và cần thiết cho việc giải quyết vụ án đó. Trong thực tiễn vụ án dân sự, khi nghiên cứu hồ sơ cần phải lưu ý đến những vấn đề nào?

Phân tích quá trình xét xử vụ án dân sự trong phiên tòa sơ thẩm.

Phân tích quá trình xét xử vụ án dân sự trong phiên tòa sơ thẩm.
Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự là phiên xét xử vụ án dân sự lần đầu tiên của một vụ án. Bản án sơ thẩm chỉ có hiệu lực sau khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị không bị kháng cáo kháng nghị. Vậy trong phiên toà đầu tiên này có những hoạt động gì?

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về phiên Tòa xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 về phiên Tòa xét xử phúc thẩm vụ án dân sự
Nếu Vụ án dân sự đã được Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết đúng pháp luật, mà có kháng cáo, kháng nghị thì vụ án vẫn phải đưa ra giải quyết tại cấp phúc thẩm với mục đích để cấp phúc thẩm kiểm tra tính hợp pháp và tính có căn cứ của bản án, quyết định sơ thẩm. Vậy, phiên tòa phúc thẩm là gì?

Các trường hợp phản tố được giải quyết trong cùng một vụ án dân sự.

Các trường hợp phản tố được giải quyết trong cùng một vụ án dân sự.
Phản tố là một trong các quyền lợi cơ bản của bên phía bị đơn trong một vụ án dân sự nào đó‚ hiểu một cách đơn giản hơn thì phản tố có nghĩa là người bị kiện được quyền kiện ngược lại người đã làm đơn khởi kiện mình tại tòa án. Vậy, tòa án giải quyết yêu cầu phản tố trong trường hợp nào?

Kỹ năng nghiên cứu hồ sợ vụ việc dân sự của Kiểm sát viên

Kỹ năng nghiên cứu hồ sợ vụ việc dân sự của Kiểm sát viên
Nghiên cứu hồ sơ vụ việc dân sự là bước chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng, giúp Kiểm sát viên chủ động khi tham gia phiên tòa, phiên họp cũng như xác định căn cứ để kiến nghị, kháng nghị đảm bảo pháp luật được tuân thủ. Tìm hiểu kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ việc dân sự của Kiểm sát viên: