1. Nghị quyết thí điểm tách giải phóng mặt bằng tái định cư ra khỏi dự án đầu tư trước ngày 10/3/2024 ?

Ngày 05/3/2024, một sự kiện quan trọng đã diễn ra khi Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định 222/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách pháp luật về quản lý đất đai tại Việt Nam.

Theo Quyết định này, nhiệm vụ triển khai các đề án thí điểm đã được xác định và giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, ngành liên quan. Trong đó, việc tách giải phóng mặt bằng tái định cư ra khỏi dự án đầu tư được ưu tiên và phải hoàn thành trước ngày 10/3/2024. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của người dân khi có các dự án đầu tư mới, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững.

Ngoài ra, thông qua Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 05/3/2024, Chính phủ cũng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương trình Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Điều này nhấn mạnh một lần nữa cam kết của Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tối ưu hóa quá trình thực hiện các dự án đầu tư công.

Quyết định và Nghị quyết trên phản ánh tinh thần quyết tâm và sự chủ động của Chính phủ trong việc thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nó cũng là minh chứng cho sự lắng nghe và phản hồi tích cực từ phía chính quyền đối với ý kiến, nguyện vọng của người dân và cộng đồng trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển.

2. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai 2024 ?

Trong bối cảnh vừa mới công bố Quyết định 222/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về nội dung của Luật này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiểu biết và thực thi hiệu quả của những quy định mới. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm hàng đầu trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về chính sách, pháp luật về đất đai cho các tổ chức và cá nhân trong nước cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đặc biệt quan tâm đến các đồng bào dân tộc thiểu số.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan. Việc biên soạn tài liệu, tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn là một công việc quan trọng, đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt một cách rõ ràng và đầy đủ. Đồng thời, việc chủ động đẩy nhanh tiến độ dự thảo các văn bản quy định chi tiết của Luật cũng rất quan trọng để có thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thu thập ý kiến đóng góp từ một phạm vi rộng lớn các đối tượng và cơ quan có liên quan.

Ngoài ra, việc xây dựng đề án tuyên truyền là một phần không thể thiếu, trong đó cần có các hoạt động tập huấn cho Ủy ban nhân dân và cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại các cấp. Điều này giúp đảm bảo rằng các quản lý địa phương có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện các quy định mới của Luật một cách hiệu quả. Đồng thời, việc truyền thông chính sách mới đến người dân và doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng, giúp họ hiểu rõ hơn về các quy định mới và cách thức thực thi chúng.

Các bộ, ngành cũng phải chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trong ngành, lĩnh vực mình đang quản lý. Việc này giúp đảm bảo rằng mọi quy định được truyền đạt một cách chính xác và đồng nhất, từ đó đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thực thi Luật Đất đai 2024 trên toàn quốc.

Việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật về đất đai là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đặc biệt là sau khi Luật Đất đai 2024 được ban hành, đồng thời cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng và thúc đẩy sự hiểu biết, thực thi hiệu quả của các quy định mới. Các bộ, cơ quan và tổ chức ở cả trung ương và địa phương đều phải chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật này, nhằm đảm bảo rằng mọi đối tượng từ cán bộ công chức đến từng người dân đều được biết và thực thi đúng mức.

Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các cơ quan thông tấn và báo chí ở cả trung ương và địa phương. Chúng cần phát triển kế hoạch cụ thể để tuyên truyền và phổ biến pháp luật về đất đai thông qua nhiều hình thức khác nhau, như thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, hay việc xuất bản các ấn phẩm về pháp luật đất đai. Đặc biệt, việc xuất bản và phát hành ấn phẩm bằng tiếng dân tộc cũng là một điều cần thiết để đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt đến mọi người dân, kể cả những người ở vùng sâu vùng xa, nơi tiếp cận thông tin không dễ dàng.

Các đài truyền thông lớn như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, cùng với Báo Nhân dân và các cơ quan thông tấn, báo chí khác cũng có trách nhiệm đặc biệt trong việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật về đất đai. Việc mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt để giới thiệu về các nội dung đổi mới quan trọng của Luật Đất đai 2024 giúp người dân hiểu rõ hơn về những thay đổi và quy định mới, từ đó thúc đẩy sự tham gia và hỗ trợ trong quá trình thực thi pháp luật.

Việc đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2024 là một yêu cầu hết sức cần thiết. Ban Tuyên giáo Trung ương, với vị thế và vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thông tin và ý thức cộng đồng, cần phải đảm bảo rằng các chủ trương và chính sách của Đảng về đất đai được hiểu biết và ủng hộ rộng rãi trong cả xã hội. Việc này sẽ giúp đẩy mạnh hiệu lực và hiệu quả của Luật Đất đai 2024 trong công tác quản lý và sử dụng đất đai.

Tiếp theo, việc đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về đất đai đến các hội viên cũng là một bước quan trọng. Các tổ chức này có mạng lưới rộng khắp và ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng, do đó, việc họ tham gia vào việc phổ biến Luật Đất đai 2024 sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hiểu biết và thực thi của Luật này.

Để đảm bảo hiệu quả cho công tác tuyên truyền và phổ biến Luật Đất đai 2024, việc tiến hành các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cần phải được thực hiện thường xuyên và liên tục. Cần có sự đa dạng về nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm tạo ra sự tiếp nhận và hiểu biết tốt nhất từ phía cộng đồng. Đặc biệt, việc mở đợt phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai 2024 rộng rãi trong quý I và quý II năm 2024, trước khi Luật này có hiệu lực thi hành, là một biện pháp cần thiết để chuẩn bị tinh thần cho cộng đồng và các đối tượng liên quan. Điều này sẽ giúp tăng cường sự hỗ trợ và tham gia tích cực trong việc thực thi Luật Đất đai 2024 khi nó chính thức có hiệu lực.

Tóm lại, việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về Luật Đất đai 2024 không chỉ là nhiệm vụ của một bộ, một ngành mà là sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tất cả các bên liên quan để đảm bảo rằng Luật được hiểu rõ và thực thi một cách hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

3. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai 2024 ?

Để đảm bảo hiệu quả trong việc triển khai và thi hành Luật Đất đai 2024, việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn là cực kỳ quan trọng. Cụ thể, việc tổ chức các hội nghị này cần được thực hiện cả ở cấp trung ương và địa phương.

Ở cấp trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về Luật Đất đai 2024. Đây là cơ hội để các cán bộ, công chức và nhân viên ở cấp quản lý trung ương được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện Luật một cách hiệu quả. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cũng tham gia vào quá trình này, góp phần vào việc tạo ra một môi trường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả.

Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cũng cần được mở rộng tại cấp địa phương. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan chủ trì ở cấp này. Cùng với sự phối hợp của các cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp, và chính quyền địa phương, việc tổ chức các hội nghị này sẽ giúp lan tỏa thông tin và kiến thức đến mọi ngóc ngách của địa phương, từ cấp huyện đến cấp xã.

Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai 2024, không thể bỏ qua vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các cơ quan liên quan là những người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. Thông qua các phương tiện như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, và các tờ báo quốc gia, thông điệp về Luật Đất đai 2024 sẽ được lan truyền mạnh mẽ và rộng rãi đến cộng đồng. Đồng thời, việc mở rộng thông tin trên các phương tiện trực tuyến cũng là một phần quan trọng của chiến lược tuyên truyền và phổ biến.

Một phần không thể thiếu trong quá trình tuyên truyền và phổ biến Luật Đất đai 2024 là việc tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu. Đây là cơ hội để cán bộ, công chức và nhân viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Luật, từ đó giúp họ áp dụng hiệu quả và minh bạch trong công việc hàng ngày. Việc này cần được thực hiện không chỉ ở cấp trung ương mà còn ở cấp địa phương, đảm bảo rằng mọi đối tượng tham gia đều được hưởng lợi từ quá trình tập huấn này.

Tổ chức các hội nghị, tập huấn, và hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2024 là một quá trình dài hơi và đòi hỏi sự đồng lòng và hợp tác từ tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, chỉ khi có sự hiểu biết đầy đủ và tham gia tích cực từ cộng đồng mới có thể đảm bảo được sự thành công trong việc thực thi và thi hành Luật này.

Xem thêm: Quy định về hồ sơ địa chính theo Luật Đất đai 2024 mới nhất ra sao ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn