kê khai thue

Luật sư tư vấn pháp luật về thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính gửi Quý khách hàng, với câu hỏi của bạn công ty Luật Minh Khuê xin được hỗ trợ và giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 215/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và NĐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào tiết c, Điểm 4, Điều 13, Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng như sau:

Cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này khi đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước kèm theo thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng (mẫu số 09/CC ban hành kèm theo Thông tư này).

Ngay trong ngày thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng thì cơ quan thuế phải đăng thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng lên trang thông tin Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty bạn làm việc có khoản thu từ việc sản xuất, kinh doanh thì khi hoàn thành, đơn vị phải lập hóa đơn để giao cho khách hàng.

Tuy nhiên, hiện nay đơn vị bạn đang bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng do còn nợ tiền thuế. Do đó, để có hóa đơn để xuất cho khách hàng, đơn vị bạn vui lòng nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước để cơ quan thuế thông báo chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế này và ra thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng.

Về việc kê khai thuế:

Theo tiết c khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và NĐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau:

Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty nơi bạn làm bị áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn bán hàng không còn giá trị sử dụng (đình chỉ hóa đơn đầu ra), nhưng tại Công ty vẫn phát sinh hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ và các khoản phải trả khác thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định. 

Trên đây là những tư vấn, giải đáp từ phía Công ty chúng tôi cho thắc mắc của Quý khách hàng. Nếu còn vướng mắc nào khác, vui lòng liên hệ trực tiếp tới Công ty để được hỗ trợ.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê