Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư 38/2014/TT-BTC về thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

- Công văn 18195/BTC-TCHQ

2. Nội dung tư vấn:

Doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan, nói về bản chất của phi thuế quan đó là không có hàng rào thuế quan pháp lý khi doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về. Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp chế xuất với phía đối tác nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

Căn cứ theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì  Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thì không thuộc đối tượng áp dụng của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tại quy định tại Điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Về việc khai hải quan phải thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 74 thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:

"1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

a) Hàng hoá mua bán giữa các DNCX với nhau;

b) Hàng hoá là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

c) Hàng hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

d) Hàng hoá của các DNCX thuộc một tập đoàn hay Hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

đ) Hàng hoá đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hoá đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hoá."

>> Xem thêm:  Tư vấn treo biển hiệu của hộ kinh doanh cá thể ? Các loại thuế phải nộp với hộ kinh doanh

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, doanh nghiệp chế xuất khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam sẽ phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Chương II thông tư 38/2015/NĐ-CP.

Khi doanh nghiệp chế xuất mua hàng hóa trong nội địa phải tiến hành làm thủ tục hải quan trừ trường hợp mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng để xây dựng công trình, phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doan nghiệp chế xuất; hoặc hàng hóa đưa ra khỏi doanh nghiệp chế xuất để bảo hành, sửa chữa hoặc phân loại, đóng gói không phải làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định như sau:

"2. Hàng hóa DNCX mua từ nội địa hoặc nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu theo quy định khi trao đổi, mua bán trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan."

Khoản này được hướng dẫn bởi khoản 11 Công văn 18195/BTC-TCHQ như sau:

"a) Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách DNCX thì khi phát sinh trao đổi, mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan. 

b) Hàng hóa DNCX mua từ nội địa chấp nhận nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách DNCX thì hoạt động mua bán này không phải thực hiện thủ tục hải quan”.

Căn cứ theo quy định trên, ngoài các trường hợp hàng hóa không phải là thủ tục hải quan nêu trên ra, thì hàng hóa doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu từ nước ngoài về đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu như của doanh nghiệp không được hưởng chế độ, chính sách của doanh nghiệp chế xuất khi bán vào nội địa không phải làm thủ tục hải quan; Và hàng hóa mua từ doanh nghiệp nội địa chấp nhận nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không được hưởng chế độ, chính sách của doanh nghiệp chế xuất thì không phải làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa này.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162   để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?