1. Giới thiệu

Cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết là một sự kiện quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư. Việc nắm rõ các quy định về hủy niêm yết bắt buộc giúp các bên liên quan hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Dưới đây là chi tiết về các trường hợp cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định hiện hành:

- Doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu niêm yết:

+ Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu về niêm yết cổ phiếu theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán hoặc các tổ chức có thẩm quyền khác, cổ phiếu của doanh nghiệp có thể bị hủy bỏ niêm yết.

+ Các yêu cầu này có thể bao gồm yêu cầu về báo cáo tài chính, công bố thông tin, tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp, và các yêu cầu khác nhằm đảm bảo sự minh bạch và tính công bằng trên thị trường chứng khoán.

- Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán:

+ Sở giao dịch chứng khoán có thể ra quyết định hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật và quy tắc của thị trường chứng khoán.

+ Quyết định này thường được dựa trên các đánh giá về tính minh bạch, tính công bằng, và tính đáng tin cậy của thông tin công bố của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

- Quy định của pháp luật:

+ Luật Chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật khác có thể quy định về các trường hợp cụ thể khi cổ phiếu của doanh nghiệp bị hủy bỏ niêm yết.

+ Các quy định này thường được thiết lập để đảm bảo tính minh bạch và tính công bằng trên thị trường chứng khoán, bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp.

Tóm lại, việc hiểu rõ các trường hợp cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc là rất quan trọng để các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể thực hiện đúng nghĩa vụ và hưởng lợi ích một cách công bằng trên thị trường chứng khoán.

 

2. Các trường hợp hủy niêm yết bắt buộc

Theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, việc hủy niêm yết chứng khoán, cổ phiếu của công ty đại chúng là bắt buộc trong các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin:

+ Cung cấp thông tin sai lệch, thiếu sót, gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư.

+ Không công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả:

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh chính bị ngừng hoạt động từ 1 năm trở lên.

+ Lỗ 3 năm liên tiếp và tổng số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu.

+ Tỷ lệ nợ vay so với vốn chủ sở hữu vượt quá 2 lần trong 2 năm liên tiếp.

- Doanh nghiệp vi phạm pháp luật nghiêm trọng:

+ Bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động kinh doanh.

+ Bị buộc giải thể theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp tự nguyện hủy niêm yết:

 Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội nhà đầu tư biểu quyết thông qua việc hủy niêm yết.

- Các trường hợp khác theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

+ Doanh nghiệp không có khả năng khắc phục các vi phạm dẫn đến hủy niêm yết.

+ Hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Việc hủy niêm yết chứng khoán và cổ phiếu của công ty đại chúng là biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bố thông tin đầy đủ và đúng đắn, cũng như bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

 

3. Quy trình hủy niêm yết bắt buộc

Quy trình hủy niêm yết bắt buộc được thực hiện theo các bước sau:

- Sở giao dịch chứng khoán thông báo cho công ty về việc vi phạm dẫn đến hủy niêm yết:

Sở giao dịch chứng khoán sẽ thông báo cho công ty về việc vi phạm quy định của pháp luật hoặc quy định niêm yết, dẫn đến nguy cơ hủy niêm yết.

- Công ty có thời hạn 30 ngày để khắc phục vi phạm:

Công ty có thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo để khắc phục vi phạm đã được chỉ ra.

- Nếu công ty không khắc phục vi phạm, Sở giao dịch chứng khoán sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Nếu công ty không thực hiện khắc phục hoặc không khắc phục đủ trong thời hạn quy định, Sở giao dịch chứng khoán sẽ báo cáo tình hình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định hủy niêm yết:

Dựa trên báo cáo từ Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiến hành xem xét và đưa ra quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của công ty.

- Sở giao dịch chứng khoán thông báo quyết định hủy niêm yết cho công ty và nhà đầu tư:

Sau khi quyết định hủy niêm yết được ban hành, Sở giao dịch chứng khoán sẽ thông báo cho công ty và nhà đầu tư về quyết định này.

- Cổ phiếu bị hủy niêm yết sau 10 ngày kể từ ngày thông báo quyết định:

Cổ phiếu của công ty sẽ bị hủy niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán sau 10 ngày kể từ ngày thông báo quyết định hủy niêm yết.

 

4. Hậu quả của việc hủy niêm yết bắt buộc

Hậu quả của việc hủy niêm yết bắt buộc đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể được mô tả như sau:

Đối với doanh nghiệp:

- Mất đi kênh huy động vốn quan trọng: Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán là một kênh quan trọng giúp doanh nghiệp huy động vốn từ công chúng. Việc bị hủy niêm yết sẽ làm mất đi kênh này, khiến cho doanh nghiệp khó có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư công chúng trong tương lai.

- Hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp bị ảnh hưởng: Việc bị hủy niêm yết có thể được xem là một dấu hiệu tiêu cực về hoạt động và quản lý của doanh nghiệp. Điều này có thể làm suy giảm hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp trong mắt các đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng kinh doanh.

- Khó khăn trong việc tiếp cận các đối tác kinh doanh: Việc không còn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán có thể làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận các đối tác kinh doanh mới, đặc biệt là những đối tác có yêu cầu cao về uy tín và tiêu chuẩn doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư:

- Khó khăn trong việc giao dịch cổ phiếu: Sau khi cổ phiếu bị hủy niêm yết, việc giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp trở nên phức tạp hơn. Nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin và thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu của doanh nghiệp này.

- Nguy cơ mất giá trị đầu tư: Hậu quả của việc hủy niêm yết có thể làm giảm giá trị của cổ phiếu, làm mất đi một phần hoặc toàn bộ giá trị đầu tư của nhà đầu tư trong doanh nghiệp này. Điều này đặc biệt đúng đối với những nhà đầu tư đã đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp trước khi bị hủy niêm yết.

Việc hủy niêm yết bắt buộc của cổ phiếu của một công ty đại chúng có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với cả doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đối với doanh nghiệp, việc mất đi kênh huy động vốn quan trọng, hình ảnh và uy tín bị ảnh hưởng, cùng với khó khăn trong việc tiếp cận các đối tác kinh doanh, đều tạo ra những thách thức lớn trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư, việc gặp khó khăn trong việc giao dịch cổ phiếu và nguy cơ mất giá trị đầu tư là những rủi ro mà họ phải đối mặt khi một công ty bị hủy niêm yết. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của họ và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Mệnh giá là gì? Quy định về mệnh giá cổ phiếu và trái phiếu

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.