1. Cổ phiếu đầu tư công là gì? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019, cổ phiếu được xác định là một loại chứng khoán chứng nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Tuy nhiên, đối với cổ phiếu đầu tư công, hiện tại vẫn chưa có một định nghĩa cụ thể được quy định tại các văn bản pháp luật. Mặc dù vậy, có thể hiểu rằng cổ phiếu đầu tư công là loại cổ phiếu được phát hành và có nguồn lợi từ hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các công trình, dự án công cộng. Điều này bao gồm các loại cổ phiếu mà các nhà đầu tư có thể mua vào để tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sắt, đường bộ, cảng biển, công trình thủy lợi, điện lực, và các dự án hạ tầng khác.

Dù vẫn chưa có định nghĩa chính thức, nhưng vai trò của cổ phiếu đầu tư công là rất quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư từ cả trong và ngoài nước vào các dự án cơ sở hạ tầng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

 

2. Các nhóm cổ phiếu đầu tư công hiện nay

Cổ phiếu đầu tư công là một phân khúc quan trọng trong thị trường chứng khoán, với phạm vi ảnh hưởng rộng lớn do bao gồm nhiều doanh nghiệp và lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, các nhóm cổ phiếu đầu tư công thường tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Nhóm cổ phiếu công ty xây dựng: Các công ty xây dựng thường là những nhà thầu chính trong việc thực hiện các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, cầu cảng, nhà máy điện, và các công trình dân dụng khác. Cổ phiếu của các công ty này thường được định giá dựa trên dòng tiền từ các hợp đồng xây dựng và các dự án đang triển khai.

- Nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng: Các công ty sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, đá, thép, và các vật liệu xây dựng khác cũng là một phần quan trọng của cổ phiếu đầu tư công. Hiệu suất kinh doanh của nhóm này thường phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường xây dựng.

- Nhóm cổ phiếu ngành thép: Ngành thép đóng vai trò quan trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất và xây dựng các công trình lớn. Cổ phiếu của các công ty thép thường được ảnh hưởng bởi giá cả thép thế giới và nhu cầu tiêu thụ thép trong nước.

- Nhóm cổ phiếu bất động sản dân dụng: Bất động sản dân dụng thường được đầu tư để xây dựng các khu dân cư, khu căn hộ, và các dự án phức hợp khác. Cổ phiếu của các công ty bất động sản thường phản ánh sự tăng trưởng của thị trường bất động sản và lợi nhuận từ việc phát triển dự án.

- Nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp cầu đường: Công ty chuyên về xây dựng và quản lý các dự án cầu đường, bao gồm cả các cầu cảng và cầu đường giao thông, đều có thể là một phần của phân khúc cổ phiếu đầu tư công. Đầu tư vào các dự án cầu đường thường phản ánh nhu cầu của chính phủ trong việc cải thiện hạ tầng giao thông.

Tóm lại, cổ phiếu đầu tư công tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế, làm cho nó trở thành một phân khúc đa dạng và có ảnh hưởng lớn trong thị trường chứng khoán.

 

3. Cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán 

Theo quy định tại khoản 14 Điều 4 của Luật Chứng khoán 2019, hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm nhiều hoạt động quan trọng như sau:

- Hoạt động chào bán (IPO - Initial Public Offering): Đây là quá trình mà một công ty tư nhân chuyển đổi thành công ty công cộng thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu tiên cho các nhà đầu tư. Quá trình này thường được điều chỉnh chặt chẽ bởi các quy định của cơ quan quản lý chứng khoán.

- Hoạt động niêm yết (Listing): Là quá trình mà một công ty được phép giao dịch cổ phiếu của mình trên một sàn giao dịch chứng khoán cụ thể sau khi đã hoàn thành quá trình IPO.

- Giao dịch chứng khoán (Trading): Bao gồm mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu và các chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán theo quy định của sàn giao dịch.

- Kinh doanh, đầu tư chứng khoán: Bao gồm các hoạt động mua bán cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, và các loại chứng khoán khác với mục tiêu tạo lợi nhuận hoặc đầu tư dài hạn.

- Cung cấp dịch vụ về chứng khoán: Bao gồm các hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức tư vấn chứng khoán, cung cấp các dịch vụ như môi giới chứng khoán, quản lý tài sản, và tư vấn đầu tư.

- Công bố thông tin: Bao gồm việc công bố thông tin tài chính, thông tin quản trị, thông tin về kế hoạch kinh doanh và các thông tin liên quan khác đến công ty, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trên thị trường chứng khoán.

- Quản trị công ty đại chúng: Bao gồm các hoạt động liên quan đến quản lý và điều hành của các công ty đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, bao gồm quản lý nhân sự, chiến lược kinh doanh, và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý chứng khoán.

- Các hoạt động khác được quy định tại Luật Chứng khoán: Bao gồm các hoạt động hỗ trợ, phát triển và quản lý thị trường chứng khoán, nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và ổn định của hệ thống tài chính.

Theo Điều 5 của Luật Chứng khoán 2019, hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau:

- Tôn trọng quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản: Các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán cần phải tôn trọng và tuân thủ đầy đủ quyền sở hữu và quyền khác liên quan đến tài sản. Điều này bao gồm quyền sở hữu cổ phần, quyền thẩm quyền và quyền khác đối với các loại tài sản có liên quan.

- Công bằng, công khai, minh bạch: Các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán cần phải được thực hiện một cách công bằng và minh bạch, đảm bảo rằng thông tin về các công ty, sản phẩm và thị trường được công khai rộng rãi và dễ dàng tiếp cận cho tất cả các bên liên quan.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư: Luật Chứng khoán 2019 đặt ra mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Điều này đảm bảo rằng các nhà đầu tư được đối xử công bằng và có đủ thông tin để ra quyết định đầu tư, đồng thời cũng được bảo vệ khỏi các hành vi lừa đảo, gian lận hoặc thao túng thị trường.

- Tự chịu trách nhiệm về rủi ro: Một nguyên tắc quan trọng trong hoạt động về chứng khoán là tự chịu trách nhiệm về rủi ro. Các nhà đầu tư cần hiểu rõ và chấp nhận các rủi ro liên quan đến việc đầu tư và giao dịch trên thị trường chứng khoán, và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Những nguyên tắc này định hình cách hoạt động của thị trường chứng khoán, tạo ra một môi trường vận động công bằng và minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích sự tự chịu trách nhiệm trong việc đầu tư và giao dịch.

 

4. Trong hoạt động chứng khoán thì hành vi nào bị nghiêm cấm? 

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 của Luật Chứng khoán 2019, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán được liệt kê như sau:

- Gian lận, lừa đảo, làm giả tài liệu, thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin quan trọng: Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo nhằm tạo ra thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin quan trọng có thể gây ra hiểu nhầm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ về chứng khoán.

- Sử dụng thông tin nội bộ mà không được phép: Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho bản thân hoặc cho người khác, hoặc tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn mua, bán chứng khoán dựa trên thông tin nội bộ.

- Thao túng giá chứng khoán: Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch hoặc thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán hoặc kết hợp với các phương pháp khác như tung tin đồn, thông tin sai lệch để thao túng giá chứng khoán.

- Hoạt động kinh doanh chứng khoán mà không có giấy phép: Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.

- Lạm dụng tín nhiệm hoặc chiếm đoạt tài sản của khách hàng: Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng mà không được ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

- Mượn tài khoản hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán dẫn đến thao túng giá chứng khoán: Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán thay mặt người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán.

- Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định của Luật: Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán không tuân thủ các quy định.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Phát hành cổ phiếu là gì? Điều kiện phát hành cổ phiếu năm 2023

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.