Luat Minh Khue

cổ phiếu

cổ phiếu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cổ phiếu

Bốn loại “cổ” trong công ty cổ phần

Bốn loại “cổ” trong công ty cổ phần
Nói đến công ty cổ phần, không thể không nói đến bốn loại “cổ”, đó là: cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và cổ tức. Tuy thế, không ít người dù đã trở thành cổ đông nhưng không biết mua cổ phiếu là được sở hữu cổ phần, cũng chưa hiểu nhiều về cổ tức. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ giúp các bạn giải mã bốn loại “cổ” trên!

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?
Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, sắp tới công ty chia tách làm ba doanh nghiệp độc lập. Hỏi cổ phần của tôi khi tách thì được sử dụng như thế nào? Nếu trong trường hợp tôi chỉ muốn cổ phần của mình chỉ góp hoặc giữ ở một doanh nghiệp có được không ? Xin cám ơn.

Em có được nhận 20.000 cổ phiếu từ bố có phải nộp thuế không ?

Em có được nhận 20.000 cổ phiếu từ bố có phải nộp thuế không ?
Chào anh chị ở công ty Luật, Em có thắc mắc mong anh chị trả lời giúp em, Em có được nhận 20.000 cổ phiếu từ bố của em, cổ phiếu tại công ty thuộc tỉnh Thái Nguyên khi em đi làm thủ tục để nhận số cổ phiếu đó tại công ty môi trường họ nói em phải đóng thuế TNCN.

Cổ phiếu của công ty cổ phần ?

Cổ phiếu của công ty cổ phần ?
1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu
Chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu trong nội bộ công ty phải được soạn thỏa thành hợp đồng và được thông qua theo quy định của luật doanh nghiệp. Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng này để Quý khách hàng tham khảo: