Luật sư tư vấn về chủ đề "cổ phiếu"

cổ phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cổ phiếu.

Phát hành cổ phiếu hay trái phiếu khi huy động vốn – Đâu là sự lựa chọn hoàn hảo cho công ty cổ phần?

Phát hành cổ phiếu hay trái phiếu khi huy động vốn – Đâu là sự lựa chọn hoàn hảo cho công ty cổ phần?
Thực tế luôn chỉ ra rằng, dù là phát hành trái phiếu hay cổ phiếu thì các cách thức huy động vốn này đều không hoàn hảo. Cả hai cách thức luôn mang lại lợi thế trong kinh doanh cho công ty nhưng cũng tiềm ẩn những bất lợi, có thể ảnh hưởng hớn đến cơ chế quản lý, vận hành của công ty. Do đó, các công ty cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn cách thức huy động vốn!

Bốn loại “cổ” trong công ty cổ phần

Bốn loại “cổ” trong công ty cổ phần
Nói đến công ty cổ phần, không thể không nói đến bốn loại “cổ”, đó là: cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và cổ tức. Tuy thế, không ít người dù đã trở thành cổ đông nhưng không biết mua cổ phiếu là được sở hữu cổ phần, cũng chưa hiểu nhiều về cổ tức. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ giúp các bạn giải mã bốn loại “cổ” trên!

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?
Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, sắp tới công ty chia tách làm ba doanh nghiệp độc lập. Hỏi cổ phần của tôi khi tách thì được sử dụng như thế nào? Nếu trong trường hợp tôi chỉ muốn cổ phần của mình chỉ góp hoặc giữ ở một doanh nghiệp có được không ? Xin cám ơn.

Có được chuyển cổ phần cho người khác ?

Có được chuyển cổ phần cho người khác ?
Thưa luật sư, công ty tôi có 3 cổ đông, nhưng nay vì có mâu thuẫn trong 3 cổ đông cho nên tôi muốn chuyển toàn bộ cổ phần của cổ đông chiếm 20.01% cho người khác. Thông tin cụ thể công ty tôi như sau : Tôi giám đốc: nắm giữ 55.28% vồn điều lệ; còn 1 cổ đông: nắm giữ 24.62% vốn điều lệ; cổ đông còn lại : Kế toán trưởng nắm giữ 20.01% Doanh nghiệp thành lập từ 16/01/2015.

Em có được nhận 20.000 cổ phiếu từ bố có phải nộp thuế không ?

Em có được nhận 20.000 cổ phiếu từ bố có phải nộp thuế không ?
Chào anh chị ở công ty Luật, Em có thắc mắc mong anh chị trả lời giúp em, Em có được nhận 20.000 cổ phiếu từ bố của em, cổ phiếu tại công ty thuộc tỉnh Thái Nguyên khi em đi làm thủ tục để nhận số cổ phiếu đó tại công ty môi trường họ nói em phải đóng thuế TNCN.

Cổ phiếu của công ty cổ phần ?

Cổ phiếu của công ty cổ phần ?
1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: