Luật sư tư vấn về chủ đề "cổ phiếu"

cổ phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cổ phiếu.

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình như thế nào?

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình như thế nào?
Luật chứng khoán quy định công ty đại chúng được mua lại cổ phiếu của chính mình khi đáp ứng điều kiện do pháp luật quy định. Vậy để mua lại cổ phiếu của chính mình, công ty đại chúng cần tuân thủ những quy định gì? Luật Minh Khuê chia sẻ trong bài viết dưới đây:

Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng
Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng chỉ được phát hành chứng khoán ra công chúng trong trường hợp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập công ty hoặc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ hoặc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập.

Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong Luật Chứng khoán hiện hành

Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong Luật Chứng khoán hiện hành
Việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng không những có ý nghĩa to lớn đối với tổ chức phát hành mà còn ảnh hưởng, tác động đến thị trường chứng khoán. Vì vậy pháp luật hiện hành quy định khá cụ thể về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Mệnh giá (FACE VALUE) là gì ? Tìm hiểu về mệnh giá

Mệnh giá (FACE VALUE) là gì ? Tìm hiểu về mệnh giá
Mệnh giá (FACE VALUE) là vốn gốc của một giá trị bề mặt chứng khoán, chính sách bảo hiểm hoặc đơn vị tiền tệ. Trong chứng khoán thi mệnh giá (hoặc PAR VALUE: mệnh giá) và giá thị trường thường khác nhau cho đến khi đáo hạn.

Phát hành cổ phiếu hay trái phiếu khi huy động vốn – Đâu là sự lựa chọn hoàn hảo cho công ty cổ phần?

Phát hành cổ phiếu hay trái phiếu khi huy động vốn – Đâu là sự lựa chọn hoàn hảo cho công ty cổ phần?
Thực tế luôn chỉ ra rằng, dù là phát hành trái phiếu hay cổ phiếu thì các cách thức huy động vốn này đều không hoàn hảo. Cả hai cách thức luôn mang lại lợi thế trong kinh doanh cho công ty nhưng cũng tiềm ẩn những bất lợi, có thể ảnh hưởng lớn đến cơ chế quản lý, vận hành của công ty.

Bốn loại “cổ” trong công ty cổ phần

Bốn loại “cổ” trong công ty cổ phần
Nói đến công ty cổ phần, không thể không nói đến bốn loại “cổ”, đó là: cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và cổ tức. Tuy thế, không ít người dù đã trở thành cổ đông nhưng không biết mua cổ phiếu là được sở hữu cổ phần, cũng chưa hiểu nhiều về cổ tức. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ giúp các bạn giải mã bốn loại “cổ” trên!

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?
Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, sắp tới công ty chia tách làm ba doanh nghiệp độc lập. Hỏi cổ phần của tôi khi tách thì được sử dụng như thế nào? Nếu trong trường hợp tôi chỉ muốn cổ phần của mình chỉ góp hoặc giữ ở một doanh nghiệp có được không ? Xin cám ơn.

Có được chuyển cổ phần cho người khác ?

Có được chuyển cổ phần cho người khác ?
Thưa luật sư, công ty tôi có 3 cổ đông, nhưng nay vì có mâu thuẫn trong 3 cổ đông cho nên tôi muốn chuyển toàn bộ cổ phần của cổ đông chiếm 20.01% cho người khác. Thông tin cụ thể công ty tôi như sau : Tôi giám đốc: nắm giữ 55.28% vồn điều lệ; còn 1 cổ đông: nắm giữ 24.62% vốn điều lệ; cổ đông còn lại : Kế toán trưởng nắm giữ 20.01% Doanh nghiệp thành lập từ 16/01/2015.