Luật sư tư vấn về chủ đề "cổ phiếu"

cổ phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cổ phiếu.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo pháp luật

Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo pháp luật
Chào bán cổ phiếu ra công chúng là một trong những hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng được các doanh nghiệp sửdụng nhằm thu hút đầu tư, mở rộng nguồn vốn. Chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu được đề cập tại Nghị định 144/2003/NĐ-CP .....

Chia tách cổ phiếu (STOCK SPLIT) là gì ?

Chia tách cổ phiếu (STOCK SPLIT) là gì ?
Việc tách hay gộp cổ phiếu là việc làm tăng hoặc giảm số cổ phiếu đang lưu hành của công ty cổ phần mà không làm thay đổi vốn điều lệ.Việc tách cổ phiếu sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, làm giảm mệnh giá cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ tách, điều đó làm giao dịch được thực hiện dễ dàng hơn

Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong Luật Chứng khoán hiện hành

Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong Luật Chứng khoán hiện hành
Việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng không những có ý nghĩa to lớn đối với tổ chức phát hành mà còn ảnh hưởng, tác động đến thị trường chứng khoán. Vì vậy pháp luật hiện hành quy định khá cụ thể về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tìm hiểu trong bài viết dưới đây:

Bán chui cổ phiếu là gì? Bán chui cổ phiếu bị xử lý như thế nào?

Bán chui cổ phiếu là gì? Bán chui cổ phiếu bị xử lý như thế nào?
Thời gian vừa qua thị trường chứng khoán sôi động với thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng bán chui cổ phiếu. Vậy thuật ngữ "bán chui" ở đây xuất phát từ đâu? Bài viết chia sẻ chi tiết để quý khách nắm được rõ hơn về chủ đề này.

Phân biệt cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu công ty cổ phần

Phân biệt cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu công ty cổ phần
Cổ phần, cổ phiếu, cổ tức và trái phiếu là những khái niệm rất phổ biến trong công ty cổ phần, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ hết về những khái niệm này. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ phân tích các quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành về các khái niệm nêu trên.

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách mua cổ phiếu quỹ? Cách giảm vốn điều lệ công ty cổ phần ?

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách mua cổ phiếu quỹ? Cách  giảm vốn điều lệ công ty cổ phần ?
Tư vấn về thủ tục giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần ? Tư vấn pháp luật doanh nghiệp về đăng ký thuế, tăng giảm vốn điều lệ công ty ? Tư vấn về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình như thế nào?

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình như thế nào?
Luật chứng khoán quy định công ty đại chúng được mua lại cổ phiếu của chính mình khi đáp ứng điều kiện do pháp luật quy định. Vậy để mua lại cổ phiếu của chính mình, công ty đại chúng cần tuân thủ những quy định gì? Luật Minh Khuê chia sẻ trong bài viết dưới đây: