Luật sư tư vấn về chủ đề "cổ phiếu"

cổ phiếu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cổ phiếu.

Phát hành cổ phiếu hay trái phiếu khi huy động vốn – Đâu là sự lựa chọn hoàn hảo cho công ty cổ phần?

Phát hành cổ phiếu hay trái phiếu khi huy động vốn – Đâu là sự lựa chọn hoàn hảo cho công ty cổ phần?
Thực tế luôn chỉ ra rằng, dù là phát hành trái phiếu hay cổ phiếu thì các cách thức huy động vốn này đều không hoàn hảo. Cả hai cách thức luôn mang lại lợi thế trong kinh doanh cho công ty nhưng cũng tiềm ẩn những bất lợi, có thể ảnh hưởng hớn đến cơ chế quản lý, vận hành của công ty. Do đó, các công ty cần cẩn trọng và cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn cách thức huy động vốn!

Bốn loại “cổ” trong công ty cổ phần

Bốn loại “cổ” trong công ty cổ phần
Nói đến công ty cổ phần, không thể không nói đến bốn loại “cổ”, đó là: cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và cổ tức. Tuy thế, không ít người dù đã trở thành cổ đông nhưng không biết mua cổ phiếu là được sở hữu cổ phần, cũng chưa hiểu nhiều về cổ tức. Trong bài viết này, Luật Minh Khuê sẽ giúp các bạn giải mã bốn loại “cổ” trên!

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?

Cổ phần sau khi tách doanh nghiệp ?
Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, sắp tới công ty chia tách làm ba doanh nghiệp độc lập. Hỏi cổ phần của tôi khi tách thì được sử dụng như thế nào? Nếu trong trường hợp tôi chỉ muốn cổ phần của mình chỉ góp hoặc giữ ở một doanh nghiệp có được không ? Xin cám ơn.

Có được chuyển cổ phần cho người khác ?

Có được chuyển cổ phần cho người khác ?
Thưa luật sư, công ty tôi có 3 cổ đông, nhưng nay vì có mâu thuẫn trong 3 cổ đông cho nên tôi muốn chuyển toàn bộ cổ phần của cổ đông chiếm 20.01% cho người khác. Thông tin cụ thể công ty tôi như sau : Tôi giám đốc: nắm giữ 55.28% vồn điều lệ; còn 1 cổ đông: nắm giữ 24.62% vốn điều lệ; cổ đông còn lại : Kế toán trưởng nắm giữ 20.01% Doanh nghiệp thành lập từ 16/01/2015.

Thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông ?

Thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông ?
Công ty cổ phần HT có 20 cổ đông. Năm 2011 công ty cổ phần HT có đầu tư vào công ty cổ phần AB với số vốn chiếm 51% của công ty cổ phần AB. Năm 2014 HĐQT Công ty cổ phần HT họp và thống nhất chi trả cổ tức cho 20 cổ đông của mình bằng toàn bộ số cổ phần đã góp cộng với số lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào công ty cổ phần AB. Vậy công ty cổ phần HT cần làm những thủ tục gì cho đúng quy định của pháp luật hiện hành ?

Em có được nhận 20.000 cổ phiếu từ bố có phải nộp thuế không ?

Em có được nhận 20.000 cổ phiếu từ bố có phải nộp thuế không ?
Chào anh chị ở công ty Luật, Em có thắc mắc mong anh chị trả lời giúp em, Em có được nhận 20.000 cổ phiếu từ bố của em, cổ phiếu tại công ty thuộc tỉnh Thái Nguyên khi em đi làm thủ tục để nhận số cổ phiếu đó tại công ty môi trường họ nói em phải đóng thuế TNCN.

Cơ quan nào in cổ phiếu cho công ty cổ phần?

Cơ quan nào in cổ phiếu cho công ty cổ phần?
Thưa luật sư, Luật Sư vui lòng hướng dẫn cho tôi biết sau khi thành lập Công ty Cổ Phần thì cơ quan nào sẽ in mẫu cổ phiếu cho Cty Cổ Phần hay là tôi có thể in tại bất kỳ nhà in nào ? Rất cám ơn sự hướng dẫn của Luật Sư ! Người gửi: Nguyễn Ngọc