1. Trường hợp sử dụng giấy chứng minh Kiểm sát viên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 01/2015/TT-VKSTC thì các trường hợp sử dụng giấy chứng minh Kiểm sát viên bao gồm:

- Giấy chứng minh Kiểm sát viên chỉ được sử dụng trong khi thi hành nhiệm vụ. Điều này có nghĩa là Kiểm sát viên chỉ được mang theo và sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên khi đang thực hiện các công việc liên quan đến chức vụ, ví dụ như:

+ Điều tra vụ án: Khi tiến hành khám xét hiện trường, thu thập tài liệu, hỏi cung bị can thiệp, v.v.

+ Giám sát hoạt động tư pháp: Khi tham dự phiên tòa, kiểm tra hoạt động của cơ quan điều tra, cơ quan hành chính, v.v.

+ Thi hành án: Khi thực hiện các biện pháp thi hành án như niêm yết tài sản, kê biên tài sản, cưỡng đoạt tài sản, v.v.

+ Lý do khác liên quan đến chức vụ: Khi thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật.

- Không sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên thay giấy giới thiệu, giấy chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ tùy thân khác vào việc riêng hoặc việc trái pháp luật khác. Điều này có nghĩa là Kiểm sát viên không được phép sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên để:

+ Xác định danh tính cá nhân: Giấy chứng minh Kiểm sát viên không phải là giấy tờ tùy thân hợp lệ, do vậy Kiểm sát viên cần sử dụng Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân khi cần thiết.

+ Thực hiện các giao dịch cá nhân: Giấy chứng minh Kiểm sát viên không được sử dụng để mở tài khoản ngân hàng, mua bán nhà đất, hoặc thực hiện các giao dịch khác.

+ Mục đích trái pháp luật: Việc sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên vào mục đích trái pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Lưu ý:

+ Kiểm sát viên có trách nhiệm bảo quản Giấy chứng minh Kiểm sát viên cẩn thận, không để mất hoặc hư hỏng.

+ Khi Giấy chứng minh Kiểm sát viên bị mất hoặc hư hỏng, Kiểm sát viên phải báo cáo kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị để được cấp lại.

 

2. Mục đích sử dụng giấy chứng minh Kiểm sát viên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 01/2015/TT-VKSTC, Giấy chứng minh Kiểm sát viên được sử dụng với mục đích chính là chứng minh chức danh và quyền hạn của Kiểm sát viên trong khi thi hành nhiệm vụ. Chi tiết về các mục đích sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên bao gồm:

- Xác định danh tính và chức danh của Kiểm sát viên:

+ Khi thực hiện các hoạt động thi hành công vụ, Kiểm sát viên xuất trình Giấy chứng minh Kiểm sát viên để giới thiệu bản thân và chức danh với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

+ Giấy chứng minh Kiểm sát viên giúp các bên liên quan dễ dàng nhận diện và xác minh danh tính, chức danh của Kiểm sát viên khi thực hiện công việc.

- Thể hiện quyền hạn của Kiểm sát viên: Giấy chứng minh Kiểm sát viên là căn cứ để Kiểm sát viên thực hiện các quyền hạn được pháp luật quy định trong quá trình thi hành nhiệm vụ, bao gồm:

+ Điều tra vụ án: Khám xét hiện trường, thu thập tài liệu, hỏi cung bị can thiệp, v.v.

+ Giám sát hoạt động tư pháp: Tham dự phiên tòa, kiểm tra hoạt động của cơ quan điều tra, cơ quan hành chính, v.v.

+ Thi hành án: Niêm yết tài sản, kê biên tài sản, cưỡng đoạt tài sản, v.v.

+ Lý do khác liên quan đến chức vụ: Thực hiện các công tác khác theo quy định của pháp luật.

- Góp phần đảm bảo tính minh bạch và công khai trong hoạt động của Kiểm sát viên:

+ Việc sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên giúp cho các hoạt động của Kiểm sát viên được thực hiện một cách công khai, minh bạch, đảm bảo tính hợp pháp và chính xác.

+ Giấy chứng minh Kiểm sát viên cũng góp phần nâng cao uy tín, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong quá trình thực thi pháp luật.

- Ngoài những mục đích chính đã được nêu ở trên, Giấy chứng minh Kiểm sát viên còn có một số mục đích khác như sau:

+ Giúp Kiểm sát viên thuận tiện trong việc thực hiện công việc: Khi xuất trình Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Kiểm sát viên có thể dễ dàng nhận được sự hỗ trợ và phối hợp từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

+ Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Kiểm sát viên: Giấy chứng minh Kiểm sát viên giúp Kiểm sát viên khẳng định vị thế pháp lý của mình trong khi thực hiện công việc, qua đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân khi thực thi pháp luật.

+ Góp phần nâng cao hình ảnh của ngành Kiểm sát: Việc sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên một cách trang trọng, đúng quy định góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín của ngành Kiểm sát trong mắt nhân dân.

- Lưu ý:

+ Kiểm sát viên chỉ được sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên trong khi thi hành nhiệm vụ. Việc sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên cho mục đích cá nhân hoặc mục đích trái pháp luật là vi phạm quy định và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Kiểm sát viên có trách nhiệm bảo quản Giấy chứng minh Kiểm sát viên cẩn thận, không để mất hoặc hư hỏng.

+ Khi Giấy chứng minh Kiểm sát viên bị mất hoặc hư hỏng, Kiểm sát viên phải báo cáo kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị để được cấp lại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là những mục đích bổ sung, việc sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên phải luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và chỉ được sử dụng trong khi thi hành nhiệm vụ.

Ngoài ra, trong thực tế, việc sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên còn có thể có những mục đích cụ thể khác tùy thuộc vào từng trường hợp và yêu cầu công việc cụ thể của Kiểm sát viên.

 

3. Lưu ý khi sử dụng giấy chứng minh Kiểm sát viên

Sau đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên:

- Sử dụng đúng mục đích:

+ Giấy chứng minh Kiểm sát viên chỉ được sử dụng trong khi thi hành nhiệm vụ.

+ Không sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên thay cho giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân khác hoặc cho mục đích cá nhân.

+ Không sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên vào mục đích trái pháp luật.

- Bảo quản cẩn thận:

+ Giấy chứng minh Kiểm sát viên là giấy tờ quan trọng, do vậy cần được bảo quản cẩn thận, tránh để mất hoặc hư hỏng.

+ Khi không sử dụng, Kiểm sát viên nên cất giữ Giấy chứng minh Kiểm sát viên tại nơi an toàn.

- Sử dụng đúng cách:

+ Khi xuất trình Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Kiểm sát viên cần trang phục chỉnh tề, thái độ lịch sự, văn minh.

+ Cần xuất trình Giấy chứng minh Kiểm sát viên đầy đủ, nguyên vẹn và cùng với các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

+ Tránh sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên để đe dọa, hăm dọa hoặc yêu cầu những việc trái pháp luật.

- Trao trả khi thôi chức: Khi thôi chức Kiểm sát viên, cần trao trả Giấy chứng minh Kiểm sát viên cho cơ quan có thẩm quyền.

- Ngoài ra, Kiểm sát viên cũng cần lưu ý một số quy định cụ thể khác về việc sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên được quy định tại:

+ Thông tư 01/2015/TT-VKSTC quy định quản lý, sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Điều tra viên.

+ Các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

- Một số lưu ý khác khi sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên:

+ Sử dụng phù hợp với quy định về trang phục: Khi sử dụng Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Kiểm sát viên cần trang phục chỉnh tề theo quy định của ngành Kiểm sát. Việc ăn mặc lịch sự, gọn gàng thể hiện sự tôn trọng đối với pháp luật và đối với người dân.

- Sử dụng ngôn ngữ phù hợp: Khi giao tiếp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, Kiểm sát viên cần sử dụng ngôn ngữ lịch sự, văn minh, dễ hiểu. Tránh sử dụng ngôn ngữ thô tục, thiếu tôn trọng hoặc gây khó khăn cho việc tiếp nhận thông tin.

- Tôn trọng thái độ của người dân: Kiểm sát viên cần lắng nghe ý kiến của người dân một cách cởi mở, tôn trọng và giải thích rõ ràng, súc tích về các vấn đề liên quan. Tránh biểu hiện thái độ coi thường, sách vở hoặc gây khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện công việc.

- Đảm bảo an toàn cho bản thân và cho người khác: Khi thực hiện công việc trong những môi trường nguy hiểm hoặc có nguy cơ cao, Kiểm sát viên cần tuân thủ các quy định về an toàn lao động và có biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân và cho người khác.

- Luôn giữ thái độ khách quan, trung lập: Kiểm sát viên cần giữ thái độ khách quan, trung lập trong quá trình giải quyết các vụ việc, không thiên vị cho bất kỳ bên nào. Việc thể hiện sự công tâm, chính trực sẽ góp phần nâng cao uy tín của ngành Kiểm sát.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác: Khi thực hiện công việc, Kiểm sát viên cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác để đảm bảo hiệu quả và đúng quy định. Việc phối hợp nhịp nhàng sẽ góp phần giải quyết nhanh chóng các vụ việc và đảm bảo công bằng cho các bên liên quan.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kiểm sát viên cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ một cách thường xuyên để có thể thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc trau dồi kiến thức và kỹ năng sẽ giúp Kiểm sát viên giải quyết các vụ việc một cách chính xác, hiệu quả và đảm bảo đúng pháp luật.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Giải quyết việc đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.