1. Quy định về các trường hợp điện lực được quyền cắt điện

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định về các trường hợp điện lực được quyền cắt điện như sau:

Bên bán điện được ngừng cung cấp điện trong các trường hợp sau:

(1) Ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Điều 27 Luật Điện lực 2004, cụ thể như sau:

- Trường hợp ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp:

+ Bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng cung cấp điện ít nhất 05 ngày bằng cách thông báo trong ba ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức thông tin khác.

+ Trong trường hợp bên mua điện không trả tiền điện và đã được bên bán điện thông báo hai lần thì sau mười lăm ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện. Bên bán điện phải thông báo thời điểm ngừng cấp điện cho bên mua điện trước 24 giờ và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra.

-  Trường hợp ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện khẩn cấp:

Do sự cố, do sự kiện bất khả kháng mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện thì đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện được ngừng cung cấp điện đối với bên mua điện để xử lý và trong thời hạn 24 giờ phải thông báo cho bên mua điện biết nguyên nhân, dự kiến thời gian cấp điện trở lại.

(2) Bên mua điện có hành vi vi phạm sau:

+ Phá hoại các trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện và công trình điện lực.

+ Vi phạm các quy định về an toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và sử dụng điện.

+ Cản trở việc kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện.

+ Trộm cắp điện.

+ Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ, trừ trường hợp được quy định tại Điều 59 của Luật Điện lực 2004.

+ Vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, khoảng cách an toàn của đường dây và trạm điện.

2. Không cắt điện, sửa chữa dịp Tết Nguyên Đán năm 2024?

Ngày 12/12/2023, Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành Công văn 7490/EVN-KTSX+KD năm 2023  quy định về việc đảm bảo điện trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo Công văn 7490/EVN-KTSX+KD năm 2023, nhằm thực hiện theo Quyết định 3110/QĐ-BCT năm 2023 về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Công văn 1837/ĐTĐL-HTĐ năm 2023 của Cục Điều tiết Điện lực về việc đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 (các văn bản đính kèm).

Theo quy định tại Mục 1 Công văn 7490/EVN-KTSX+KD năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị cung cấp điện không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng.

Trừ trường hợp xử lý sự cố, trong các ngày:

- Lễ Noel - từ 0h ngày 24/12 đến hết 24h ngày 25/12/2023;

- Tết Dương lịch - từ 0h ngày 30/12/2023 đến hết 24h ngày 01/01/2024;

- Tết Nguyên Đán năm 2024 - từ 0h ngày 08/02/2024 (tức ngày 29 Tết) đến hết 24h ngày 14/02/2024 (tức ngày mùng 05 Tết).

Như vậy, trong thời gian nêu trên không thực hiện việc cắt điện, sửa chữa dẫn đến ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện, trừ khi xảy ra sự cố.

Các Tổng công ty Điện lực tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật trong dịp Lễ, Tết, chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết năm 2024...đặc biệt là đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch...

3. Yêu cầu chung trong việc đảm bảo cung cấp điện trong dịp lễ, tết

- Lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

- Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố, trong các ngày:

+ Lễ Noel - từ 0h ngày 24/12 đến hết 24h ngày 25/12/2023;

+ Tết Dương lịch - từ 0h ngày 30/12/2023 đến hết 24h ngày 01/01/2024;

+ Tết Nguyên Đán năm 2024 - từ 0h ngày 08/02/2024 (tức ngày 29 Tết) đến hết 24h ngày 14/02/2024 (tức ngày mùng 05 Tết).

- Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong các ngày Lễ, Tết. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Chú ý quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng ứng trực trong dịp Lễ, Tết; lưu ý thực 2 hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các cơ quan chức năng địa phương và chỉ đạo của EVN.

4. Nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực trong việc duy trì, đảm bảo cung cấp điện trong ngày tết

 Các Tổng công ty Điện lực có nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp Lễ, Tết, chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết năm 2024.

- Lưu ý đặc biệt đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch.

- Phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến.

- Chỉ đạo Điều độ Công ty Điện lực tỉnh/thành phố dự báo phụ tải, tính toán phương thức vận hành hệ thống điện, kế hoạch huy động điện mặt trời mái nhà và kế hoạch vận hành tụ bù trung, hạ áp cho từng Điện lực nhằm ngăn ngừa điện áp tăng cao, hạn chế tối đa tình trạng phát ngược công suất phản kháng vào lưới điện truyền tải trong thời gian phụ tải giảm thấp. Gửi kế hoạch cắt tụ bù trước ngày 02/02/2024 về các Trung tâm Điều độ HTĐ miền để theo dõi, phối hợp vận hành.

- Chỉ đạo Công ty Lưới điện cao thế, các Công ty Điện lực thực hiện nghiêm Quy trình Điều độ, vận hành hệ thống điện; tuân thủ biểu đồ điện áp của các cấp 3 Điều độ, thực hiện nghiêm việc huy động điện mặt trời mái nhà, cắt bớt tụ bù theo kế hoạch.

Xem thêm: Chính thức chốt lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2024

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Không cắt điện, sửa chữa dịp Tết Nguyên Đán năm 2024? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!