Năm 2010 tôi thi vào đại học và  tiếp tục  đi học lớp đại học tại chức kỹ thuật cầu đường nay đã có bằng. Tôi xin hỏi như trường hợp của tôi đã có bằng đại học rồi nhừng không có bằng tốt nghiệp cấp 3 và chỉ có giấy xác nhận đã học xong chương trình cấp 3 thì theo quy định pháp luật có đủ điều kiện đưa vào quy hoạch cán bộ Lãnh đạo không ?  

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý :

Quyết định 1204/QĐ-BNV năm 2012 về Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

2. Nội dung tư vấn : 

Theo đó người đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hoặc tương đương được đăng kí thi và học đại học hệ tại chức, vậy trường hợp của bạn tuy chưa có bằng tốt nghiệp THPT nhưng bạn đã đi học và có bằng trung cấp chuyên nghiệp nên việc việc thi và học đại học hệ tại chức của bạn là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Vậy nếu đáp ứng đủ các yêu cầu theo Điều 2 quyết định 1204/QĐ-BNV tiêu chuẩn chung đối với chức danh lãnh đạo quản lý và một số yêu cầu riêng đối với từng chức danh được quy định cụ thể tại quyết định này thì bạn sẽ có đủ điều kiện đưa vào quy hoạch cán bộ Lãnh đạo không  :

"Điều 2. Tiêu chuẩn chung đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tác phong dân chủ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ quan và Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ Nộí vụ.

3. Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Có ý thức và khả năng nghiên cứu, hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước; nắm vững các nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc và mối quan hệ trong công tác của hệ thống chính trị và của cơ quan; có kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý; được đào tạo và có kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

5. Có khả năng đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức; tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể.

6. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng."

Căn cứ Điều 7 Quyết định 1204/QĐ-BNV:

"Điều 7. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ của đơn vị trên cơ sở quy định tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn cụ thể của từng đơn vị.

2. Giúp Bộ trưởng chủ trì thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thuộc diện Trung ương và Bộ quản lý trình Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ xem xét, phê duyệt và báo cáo các cơ quan cấp trên có liên quan."

Như vậy, trong trường hợp này do bạn không nêu rõ chức vụ trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo của đơn vị nào nên bạn tham khảo các tiêu chuẩn chung trên.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật dân sự -  Công ty luật Minh Khuê