Sau đó, tôi thi vào đại học và tiếp tục đi học lớp đại học tại chức kỹ thuật cầu đường nay đã có bằng. Tôi xin hỏi như trường hợp của tôi đã có bằng đại học rồi nhưng không có bằng tốt nghiệp cấp 3 và chỉ có giấy xác nhận đã học xong chương trình cấp 3 thì theo quy định pháp luật có đủ điều kiện đưa vào quy hoạch cán bộ Lãnh đạo không ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý :

- Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Quyết định 1204/QĐ-BNV năm 2012 về quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ nội vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Nội dung tư vấn :

Căn cứ theo Điều 2 Quyết định số 1204/QĐ-BNV ngày 19/11/2012 quy định về tiêu chuẩn chung đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý như sau:

"Điều 2. Tiêu chuẩn chung đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tác phong dân chủ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ quan và Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ Nộí vụ.

3. Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Có ý thức và khả năng nghiên cứu, hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước; nắm vững các nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc và mối quan hệ trong công tác của hệ thống chính trị và của cơ quan; có kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý; được đào tạo và có kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

5. Có khả năng đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức; tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể.

6. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng."

Theo đó người đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hoặc tương đương được đăng kí thi và học đại học hệ tại chức. Vậy trường hợp của bạn tuy chưa có bằng tốt nghiệp THPT nhưng bạn đã đi học và có bằng trung cấp chuyên nghiệp nên việc thi và học đại học hệ tại chức của bạn là đúng quy định của pháp luật.

Tùy từng vị trí, chức danh mà công chức lãnh đạo ngoài việc đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 2 Quyết định 1204/QĐ-BNV trích dẫn ở trên, còn phải đáp ứng tiêu chí về bằng cấp phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm thì sẽ đủ điều kiện đưa vào quy hoạch cán bộ Lãnh đạo.

Ví dụ: Đối với chức danh thuộc diện Bộ quản lý bao gồm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ), gồm:

- Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ;

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không?

- Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

- Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc Bộ;

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Bộ;

- Người đứng đầu, cấp phó ca người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Thì yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ và năng lực là:

a) Đối vi chức danh Vụ trưởng và tương đương

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm; có thời gian kinh qua công tác ngành Nội vụ nói chung từ 7 năm trở lên;

- Đã tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị cao cấp. Đã qua đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên;

>> Xem thêm:  Hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thu tiền sử dụng đất ?

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ C;

- Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ;

- Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng và tương đương hoặc Giám đốc và tương đương các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; nếu là Phó Giám đốc sở và tương đương các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thì phải là tỉnh ủy viên đương nhiệm và trong diện quy hoạch chức danh giám đốc sở và tương đương;

- Đối với chức danh Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ phải có thời gian đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng và tương đương của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ hoặc lãnh đạo sở, ban, ngành thuộc tỉnh trở lên.

b) Đối với chức danh Phó Vụ trưng và tương đương

- Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm; có thời gian kinh qua công tác ngành Nội vụ từ 5 năm trở lên;

- Đã được bnhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên;

- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính;

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ C;

- Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

>> Xem thêm:  Sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng hay tặng cho ?

Yêu cầu về tiêu chuẩn và trình độ đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có tính đặc thù còn phải căn cứ vào các quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đo Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ban, ngành có liên quan quy đnh

* Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ trong việc thực hiện quy trình như sau:

1. Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ của đơn vị trên cơ sở quy định tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn cụ thể của từng đơn vị.

2. Giúp Bộ trưởng chủ trì thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thuộc diện Trung ương và Bộ quản lý trình Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ xem xét, phê duyệt và báo cáo các cơ quan cấp trên có liên quan.

Như vậy, trong trường hợp này do bạn không nêu rõ chức vụ trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo của đơn vị nào nên bạn tham khảo các tiêu chuẩn chung trên.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất cần những giấy tờ gì ?