Luat Minh Khue

Bằng cấp

Bằng cấp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bằng cấp

Thời hạn cấp bằng THCS

Thời hạn <strong>cấp</strong> <strong>bằng</strong> THCS
năm 2017 trường mới có bằng. hỏi là theo những quy định về việc cấp, phát bằng THCS có phải thời hạn 2

Thủ tục đổi bằng lái xe do nước ngoài cấp ?

Thủ tục đổi <strong>bằng</strong> lái xe do nước ngoài <strong>cấp</strong> ?
Lái xe phải xuất trình bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc; đóng dấu giáp lai với bản sao chụp giấy phép lái xe