Luật sư tư vấn về chủ đề "lãnh đạo"

lãnh đạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lãnh đạo.

Mô hình mang tính miêu tả của Victor H. Room

Mô hình mang tính miêu tả của Victor H. Room
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng như sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy giúp tôi phân tích rõ hơn về mô hình mang tính miêu tả của H. Room, tại sao lại có mô hình này?..."

Peter F. Drucker (Mỹ) và Những tác phẩm nổi tiếng của ông

Peter F. Drucker (Mỹ) và Những tác phẩm nổi tiếng của ông
Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn biết về ông Peter F. Drucker (Mỹ) và Những tác phẩm nổi tiếng của ông; đặc biệt là những tác phẩm liên quan đến nhiệm vụ, trách nhiệm và thực tiễn của quản lý như thế nào?...

Trường phái quản lý theo hệ thống? Thuyết quản lý hệ thống và tổ chức? Áp dụng để xây dựng văn hoá quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp ở Việt Nam

Trường phái quản lý theo hệ thống? Thuyết quản lý hệ thống và tổ chức? Áp dụng để xây dựng văn hoá quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp ở Việt Nam
Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng như sau: "Chào Luật sư Minh Khuê. Luật sư cho tôi hỏi về nội dung thuyết quản lý hệ thống và thuyết quản lý tổ chức. Việt Nam có thể áp dụng các học thuyết này như thế nào trong hoạt động quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp?..."

Mối quan hệ giữa quản trị và quản lý và quản trị xã hội từ góc độ lý thuyết hệ thống bốn chức năng

 Mối quan hệ giữa quản trị và quản lý và quản trị xã hội từ góc độ lý thuyết hệ thống bốn chức năng
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về: Quản lý - Quản trị - Quản trị xã hội - Chức năng của quản trị xã hội– Mối quan hệ giữa quản trị và quản lý - Quản trị xã hội từ góc độ lý thuyết hệ thống bốn chức năng - Quản trị xã hội từ góc độ lý thuyết phân hóa hệ thống...

Nội dung các trường phái về lý luận quản lý

Nội dung các trường phái về lý luận quản lý
Bài viết dưới đây chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng và cung cấp cho bạn đọc về kiến thức lý luận quản lý... "Khách hàng: Chào Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi hiện nay có bao nhiêu trường phái về lý luận quản lý và nội dung của các trường phái này là gì?"

Lựa chọn phong cách lãnh đạo theo Fiedler

Lựa chọn phong cách lãnh đạo theo Fiedler
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan tới Fred Edward Fiedler và tác phẩm của ông, cụ thể là “Bố trí công việc thích hợp với nhà quản lý”, qua đó tìm hiểu về: Lựa chọn phong cách lãnh đạo theo Fiedler...

Phong cách lãnh đạo và môi trường công tác theo Fiedler

Phong cách lãnh đạo và môi trường công tác theo Fiedler
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về phong cách lãnh đạo và môi trường công tác theo Fiedler; Quan hệ giữa người lãnh đạo và cấp dưới theo Fiedler; Kết quả thực nghiệm quan hệ giữa người lãnh đạo và cấp dưới diễn ra như thế nào? ...

Thuyết hai nhân tố và đa dạng hoá công vi của Herzberg

Thuyết hai nhân tố và đa dạng hoá công vi của Herzberg
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về: Khái quát thuyết hai nhân tố của Herzberg; Sự áp dụng thuyết hai nhân tố này; Đa dạng hóa công vi theo Herzberg và người mang bản chất của Adam và những người mang bản chất Abalaban...

Nhân tố quyết định phương thức lãnh đạo theo Linkert

Nhân tố quyết định phương thức lãnh đạo theo Linkert
Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, liên quan về những nhân tố quyết định phương thức lãnh đạo thì theo Linkert là những nhân tố quyết định phương thức lãnh đạo nào? Luật sư hãy giúp tôi phân tích và làm rõ!..."
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook