1. Không đủ vốn pháp định 20 tỷ có thể kinh doanh bất động sản hay không?

Trong trường hợp không đủ vốn pháp định 20 tỷ đồng, vẫn có khả năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Theo Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (sửa đổi bởi điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020), tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Điều này có nghĩa là việc thành lập doanh nghiệp là một điều kiện cần để kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, theo Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, còn quy định thêm về điều kiện kinh doanh bất động sản. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có một số điều kiện như:

+ Thành lập doanh nghiệp: Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

+ Công khai thông tin: Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và tại các địa điểm quy định các thông tin về doanh nghiệp, thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

+ Chỉ kinh doanh các bất động sản đủ điều kiện: Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Về vấn đề vốn chủ sở hữu, Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định rằng nhà đầu tư có vốn chủ sở hữu không thấp hơn một tỷ đồng khi thực hiện kinh doanh bất động sản. Điều này không đề cập đến vốn pháp định 20 tỷ đồng nữa.

Dựa trên những quy định trên, có thể kết luận rằng hiện nay, vốn pháp định 20 tỷ đồng không còn là điều kiện cần thiết để kinh doanh bất động sản. Thay vào đó, quan trọng là đáp ứng các yêu cầu về thành lập doanh nghiệp, công khai thông tin, và đảm bảo rằng bất động sản được kinh doanh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

2. Việc không yêu cầu vốn pháp định kinh doanh bất động sản có ý nghĩa như thế nào?

Quyết định không yêu cầu vốn pháp định cụ thể như 20 tỷ đồng để kinh doanh bất động sản mang lại một số ảnh hưởng tích cực và ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực này:

- Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa: Quy định không yêu cầu vốn pháp định giúp mở cửa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào thị trường bất động sản một cách dễ dàng hơn. Điều này tạo ra cơ hội công bằng và cạnh tranh, không chỉ giúp thị trường phát triển mà còn tạo động lực cho doanh nghiệp mới và nhỏ có thể tham gia vào lĩnh vực này. Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NV) tham gia vào thị trường bất động sản (BĐS) qua việc không yêu cầu một mức vốn pháp định cụ thể mang lại nhiều ảnh hưởng quan trọng và tích cực cho cả ngành và nền kinh tế nói chung. Việc giảm áp lực về vốn không chỉ tạo ra cơ hội công bằng mà còn tác động tích cực đến sự phát triển và đổi mới trong lĩnh vực BĐS.  Việc tạo cơ hội cho DN NV gia nhập thị trường BĐS không bị ràng buộc bởi yêu cầu về vốn cũng thúc đẩy sự đa dạng hóa trong lĩnh vực này. Các DN NV có thể tập trung vào các phân khúc thị trường cụ thể, các loại dự án nhỏ và các mô hình kinh doanh độc đáo. Điều này giúp tạo ra một thị trường đa dạng về sản phẩm và dịch vụ, đồng thời làm phong phú thêm các lựa chọn cho khách hàng.

- Thúc đẩy sự đa dạng hóa trong ngành: Việc không yêu cầu một mức vốn pháp định cụ thể giúp tăng cường sự đa dạng hóa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các doanh nghiệp có thể chủ động theo đuổi các dự án nhỏ hơn, các phân khúc thị trường đặc biệt, và các mô hình kinh doanh sáng tạo mà không bị ràng buộc bởi yêu cầu về vốn đầu tư lớn. Khi không bị ràng buộc bởi mức vốn pháp định cao, các doanh nghiệp bất động sản có thể linh hoạt hơn trong việc chủ động theo đuổi các dự án nhỏ hơn. Điều này giúp tạo ra sự đa dạng về kích thước dự án, từ các dự án nhỏ phục vụ nhu cầu cụ thể đến các dự án lớn với quy mô lớn hơn.

Sự linh hoạt này có thể đáp ứng một loạt các nhu cầu của thị trường và tăng cường sự linh động của ngành. Việc không áp đặt yêu cầu về mức vốn cụ thể mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tập trung vào các phân khúc thị trường đặc biệt. Thay vì chỉ tập trung vào các dự án lớn và cao cấp, họ có thể chú trọng vào nhóm khách hàng có nhu cầu đặc biệt hoặc các dự án có tính địa phương cao. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh mới và bền vững.

- Khuyến khích sự sáng tạo và năng động: Việc giảm bớt yêu cầu về vốn pháp định cũng thúc đẩy sự sáng tạo trong các mô hình kinh doanh. Các doanh nghiệp có thể thử nghiệm và triển khai những ý tưởng mới mà không gặp quá nhiều khó khăn về vốn. Điều này có thể tạo ra những giải pháp sáng tạo cho thị trường bất động sản.

- Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mới: Quy định không yêu cầu vốn pháp định giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những nhà đầu tư mới, đặc biệt là những người có nguồn lực tài chính hạn chế. Điều này có thể đánh bại các rào cản đối với việc tham gia vào thị trường bất động sản và giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Nhìn chung, quyết định không yêu cầu một mức vốn pháp định cụ thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm việc tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy sự đa dạng hóa, khuyến khích sự sáng tạo, và tạo điều kiện cho sự tham gia của những nhà đầu tư mới.

 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương có trách nhiệm như thế nào trong KDBĐS ?

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và quản lý lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS). Trách nhiệm của họ, theo Nghị định và Luật Kinh doanh bất động sản 2014, bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng:

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định này tại địa phương: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đảm bảo việc triển khai và thực hiện đúng các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định tương ứng tại địa phương. Điều này bao gồm việc chỉ đạo cơ quan quản lý nhà ở địa phương và các cơ quan liên quan địa phương kiểm tra việc ký kết hợp đồng kinh doanh BĐS trên địa bàn theo quy định cụ thể của Nghị định

-  Quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS: Ủy ban nhân dân có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS theo quy định của Nghị định. Họ chủ trì thẩm định và trình hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cho Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo rằng quyết định được đưa ra có tính minh bạch và công bằng.

- Tổ chức hoặc chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức hoặc chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh BĐS theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo tính tuân thủ và trật tự trong hoạt động kinh doanh BĐS tại địa phương.

- Báo cáo tình hình kinh doanh BĐS địa phương: Ủy ban nhân dân phải thường xuyên báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình kinh doanh BĐS và thị trường BĐS trên địa bàn theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất. Báo cáo này sau đó sẽ được tổng hợp và báo cáo tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có cái nhìn tổng quan về tình hình quốc gia và đưa ra các quyết định chiến lược phát triển.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: Ủy ban nhân dân không chỉ thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong Luật Kinh doanh BĐS và Nghị định mà còn thực hiện các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Điều này có thể bao gồm các hoạt động hỗ trợ, đối thoại với cộng đồng kinh doanh và xã hội dân sự, cũng như tham gia vào việc định hình chính sách và quy định mới trong lĩnh vực BĐS.

Như vậy, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong lĩnh vực kinh doanh BĐS là rất quan trọng, đặc biệt là để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật trong hoạt động này, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường BĐS và cả nền kinh tế địa phương.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Kinh doanh bất động sản là gì? Điều kiện kinh doanh bất động sản?