Mong luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề trên, Tôi xin cảm ơn.

Người gửi: Chị N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào chị! cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình tới công ty luật Minh Khuê, dự vào những thông tin mà chị cung cấp xin tư vấn cho chị như sau:

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung phân tích:

Theo hướng dẫn tại thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm.

2.3. Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành."

Vậy đối với việc áp dụng thông tư 78/2014/TT-BTC thì công ty phải tự xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu và lưu tại công ty. Nếu trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất có những khoản chi phí nguyên vật liệu phát sinh vượt so với đinh mức tiêu hao nguyên vật liệu mà doanh nghiệp đã xây dựng đầu năm hay đầu mỗi kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì khoản chi đó sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên từ ngày 04 tháng 08 năm 2015 thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành đã sử đổi bổ sung một số điều của thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 4.như sau:

" ĐIều 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Sửa đổi Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức."

Vậy từ ngày 04/08/2015 theo hướng dẫn sửa đổi tại thông tư 96/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp sẽ chỉ bị trừ những khoản chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hóa đối với những đối tượng mà nhà nước đã ban hành định mức.

Vậy như trường hợp sử đổi tại thông tư 96/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp từ năm 2015 sẽ không phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu lưu tại công ty để làm căn cứ kiểm tra của cơ quan thuế để tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp nữa.

Từ quy định của pháp luật nêu trên có thể thấy tinh thần cải cách hành chính của chính phủ về việc để tục doanh nghiệp quản lý chi phí sản xuất của mình trên khuôn khổ  những định mức nhà nước đã lập ra săn. Định mức mà doanh nghiệp lập ra sẽ nhằm mục đích quản trị chi phí sản xuất kinh doanh, hạ thấp giá thành sản phẩm là chủ yếu chứ không dùng để làm căn cứ xác định chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Theo thông tư 96/2015/TT-BTC cũng không quy định là doanh nghiệp không được phép lập định mức nguyên vật liệu, vì thế nếu nhu cầu sản xuất và nhu cầu quản trị của doanh nghiệp vẫn thấy cần thiết phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu thì doanh nghiệp hoàn toàn được phép lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu đồng thời đảm bảo định mức nguyên vật liệu doanh nghiệp lập phải tuân thủ theo những định mức mà pháp luật đã quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về Kế toán, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật thuế