Luật sư tư vấn về chủ đề "nguyên vật liệu"

nguyên vật liệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nguyên vật liệu.

Không phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu ?

Không phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu ?
Kính chào luật sư, Tôi có vấn đề cần được tư vấn như sau: Theo thông tư 96/2015/TT-BTC doanh nghiệp không phải lập định mức tiêu hao nguyên vật liệu vậy trường hợp này căn cứ vào đâu để tính chi phí nguyên vật liệu vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp ? Nếu không lập định mức thì đối với đơn hàng mà khách hàng yêu cầu thì làm sao biết được xuất bao nhiêu nguyên vật liệu cho sản xuất ?