1. Quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật nặng

Quy định về mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật nặng được xác định rõ trong Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Theo quy định của Điều 5 của Nghị định này, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng được coi là đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng được xác định dựa trên mức chuẩn trợ giúp xã hội, nhân với các hệ số tương ứng quy định như sau:

- Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, hệ số là 2,0.

- Đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng, hệ số là 2,5.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, với số tiền là 360.000 đồng/tháng. Vì vậy, người khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được nhận 720.000 đồng/tháng, trong khi trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được nhận 900.000 đồng/tháng.

Những quy định này nhằm mục đích hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của những đối tượng khuyết tật trong xã hội, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt

 

2. Thủ tục nhận trợ cấp xã hội hàng tháng

Thủ tục để nhận trợ cấp xã hội hàng tháng tuân theo một quy trình rõ ràng và được quy định cụ thể trong Điều 8 của Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

- Đầu tiên, đối tượng cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm tờ khai theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định này.

- Sau khi hoàn thành tờ khai, đối tượng phải nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã. Trong quá trình nộp hồ sơ, đối tượng phải xuất trình một số giấy tờ như sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận từ cơ quan công an địa phương, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh của trẻ em (nếu có), giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe (nếu áp dụng), và giấy xác nhận khuyết tật (đối với người khuyết tật).

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phụ trách từ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành rà soát hồ sơ và trình Chủ tịch UBND xã để xem xét và quyết định trong vòng 7 ngày làm việc. Kết quả của quá trình xem xét sẽ được công bố tại trụ sở trong vòng 2 ngày, trừ các thông tin liên quan đến HIV/AIDS.

- Trong trường hợp có khiếu nại, quy trình sẽ tiếp tục với việc xem xét, kết luận và công khai nội dung khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

- Bước tiếp theo là Chủ tịch UBND xã sẽ nộp hồ sơ đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện. Thời hạn để nộp hồ sơ là 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được xét duyệt và không có khiếu nại.

- Sau khi nhận được hồ sơ từ Chủ tịch UBND xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện quyết định trong vòng 7 ngày làm việc.

- Tổng thời gian giải quyết là tối đa 22 ngày nếu không có khiếu nại và 32 ngày nếu có khiếu nại, tính từ ngày nộp hồ sơ cho đến khi nhận được quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.

Lưu ý rằng trong trường hợp đối tượng không còn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo để quyết định thôi hưởng.

Khi đối tượng thay đổi nơi cư trú, thủ tục cũng phải được thực hiện theo quy định. Đối tượng hoặc người giám hộ cần gửi văn bản đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mới. Tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ gửi hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau đó, Phòng này sẽ tiến hành thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện quyết định trong thời hạn quy định.

Thời gian hưởng trợ cấp sẽ tính từ tháng sau khi đối tượng thay đổi nơi cư trú

 

3. Một số lưu ý khi nhận trợ cấp xã hội hàng tháng

Khi nhận trợ cấp xã hội hàng tháng, có một số lưu ý quan trọng mà đối tượng cần lưu ý:

Giữ gìn hồ sơ và giấy tờ liên quan: Hồ sơ và giấy tờ liên quan đến trợ cấp xã hội cần được bảo quản cẩn thận. Đây là thông tin quan trọng để đối tượng có thể tiếp tục nhận được trợ cấp và giữ vững quyền lợi của mình.

Báo cáo về thay đổi tình trạng: Đối tượng cần thông báo cho cơ quan chức năng về bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng cá nhân, như thay đổi địa chỉ, tình trạng sức khỏe, hoặc tình trạng kinh tế. Thông tin này sẽ giúp cơ quan đánh giá lại điều kiện hưởng trợ cấp.

Tuân thủ quy định: Đối tượng cần tuân thủ các quy định và điều kiện được quy định trong văn bản pháp luật liên quan đến việc nhận trợ cấp xã hội. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến thất thoát quyền lợi và thậm chí bị thôi hưởng trợ cấp.

Hỗ trợ khi có thay đổi tình trạng: Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng cá nhân hoặc hoàn cảnh gia đình, đối tượng có thể yêu cầu hỗ trợ từ cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ thích hợp.

Kiểm tra định kỳ: Định kỳ kiểm tra lại các điều kiện và yêu cầu để nhận trợ cấp xã hội có thể giúp đảm bảo rằng đối tượng vẫn đủ điều kiện để tiếp tục nhận trợ cấp.

Bảo vệ thông tin cá nhân: Đối tượng cần chú ý bảo vệ thông tin cá nhân và không chia sẻ thông tin này cho bất kỳ ai ngoài cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tham gia các chương trình hỗ trợ: Đối tượng có thể được khuyến khích tham gia các chương trình hỗ trợ khác như chương trình đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm, hoặc các chương trình phát triển kỹ năng khác để tăng cơ hội cải thiện tình hình kinh tế cá nhân.

 

4. Người khuyết tật nặng di chuyển bằng tàu hỏa có được miễn giá vé không?

Theo quy định của Điều 12 Nghị định 28/2012/NĐ-CP về miễn và giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng, người khuyết tật nặng được ưu đãi một số chính sách cụ thể khi tham gia giao thông bằng các phương tiện công cộng. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách này phụ thuộc vào từng loại phương tiện và điều kiện cụ thể như sau:

Miễn giá vé, giá dịch vụ khi đi xe buýt: Điều này áp dụng cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.

Giảm giá vé trên các phương tiện khác: Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được hưởng ưu đãi giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông trên các tuyến vận tải nội địa. Cụ thể:

Đối với máy bay: Giảm tối thiểu 15%.

Đối với tàu hỏa, tàu điện, tàu thủy, xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định: Giảm tối thiểu 25%.

Yêu cầu xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật: Để được hưởng ưu đãi miễn hoặc giảm giá vé, người khuyết tật cần xuất trình Giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Với việc di chuyển bằng tàu hỏa, người khuyết tật nặng không được miễn tiền vé, nhưng được hưởng ưu đãi giảm tối thiểu 25% giá vé. Điều này áp dụng dựa trên quy định cụ thể trong Nghị định 28/2012/NĐ-CP. Đồng thời, để được áp dụng ưu đãi này, người khuyết tật nặng cần đảm bảo rằng họ đã có trong tay Giấy xác nhận khuyết tật, là giấy tờ chứng minh về tình trạng khuyết tật của mình.

Tổng kết lại, chính sách miễn và giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng là một sự giúp đỡ đáng kể cho người khuyết tật nặng khi di chuyển, tuy nhiên, việc hưởng ưu đãi này cần tuân thủ các điều kiện và quy định đặc biệt để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách

Bài viết liên quan: Người khuyết tật ở mức độ nào được hưởng trợ cấp hàng tháng?

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến chủ đề "Khuyết tật nặng được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng bao nhiêu tiền?". Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!