1. Sự khác biệt về mức độ suy giảm chức năng của người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng:

Luật Người khuyết tật 2010 được ban hành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, tạo điều kiện để họ hòa nhập và tham gia đầy đủ vào các hoạt động kinh tế, xã hội. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật này, người khuyết tật được định nghĩa như sau: người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng cơ thể, được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho việc lao động, sinh hoạt và học tập gặp nhiều khó khăn. Định nghĩa này đã chỉ rõ rằng người khuyết tật không chỉ là những người bị mất đi một phần thân thể, mà còn bao gồm cả những người bị suy giảm chức năng cơ thể, dù không mất đi bộ phận nào nhưng vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Theo khoản 2 Điều 3 của Luật Người khuyết tật 2010, người khuyết tật được phân loại theo mức độ khuyết tật như sau:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người mà khuyết tật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tự thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Những người này cần sự hỗ trợ hoàn toàn từ người khác để có thể sống một cách tối thiểu. Họ không thể tự chăm sóc bản thân, từ việc ăn uống, tắm rửa cho đến các hoạt động cá nhân khác.

- Người khuyết tật nặng là những người mà khuyết tật khiến họ không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Dù vẫn có khả năng thực hiện một số công việc, nhưng họ vẫn cần sự trợ giúp của người khác trong một số hoạt động nhất định. Điều này có nghĩa là họ có khả năng tự lập hơn so với người khuyết tật đặc biệt nặng, nhưng vẫn đối diện với nhiều hạn chế và khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

- Người khuyết tật nhẹ là những người không thuộc hai nhóm trên. Họ có khả năng tự thực hiện hầu hết các nhu cầu sinh hoạt cá nhân, mặc dù có thể gặp một số khó khăn nhất định. Những người này thường không cần sự trợ giúp từ người khác trong các hoạt động hàng ngày, nhưng vẫn có thể cần các hỗ trợ đặc biệt trong một số tình huống hoặc môi trường cụ thể.

Như vậy, người khuyết tật là những người có khiếm khuyết ở một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc suy giảm chức năng, biểu hiện dưới dạng tật, gây khó khăn cho việc lao động, sinh hoạt và học tập. Sự khác biệt chính giữa người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng nằm ở khả năng tự phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cá nhân. Cụ thể, sự khác biệt về mức độ suy giảm chức năng giữa người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng thể hiện rõ ràng qua khía cạnh tham gia hoạt động xã hội tại mức độ suy giảm chức năng như sau:

Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng:

- Suy giảm hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn một hoặc nhiều chức năng cơ thể: Những người này có thể bị suy giảm nghiêm trọng các chức năng như vận động, nhận thức, giao tiếp, thị giác, thính giác,... Sự suy giảm này khiến họ không thể tự thực hiện các hoạt động cơ bản hàng ngày mà không có sự trợ giúp từ người khác.

- Khả năng tự chăm sóc rất hạn chế hoặc không có: Người khuyết tật đặc biệt nặng cần sự hỗ trợ thường xuyên và toàn diện trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, vệ sinh cá nhân, di chuyển,... Họ hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc hoặc các thiết bị hỗ trợ để có thể sinh hoạt một cách cơ bản.

Đối với người khuyết tật nặng:

- Suy giảm chức năng nghiêm trọng nhưng chưa đến mức độ đặc biệt nặng: Người khuyết tật nặng có mức độ suy giảm chức năng nghiêm trọng nhưng vẫn còn khả năng tự thực hiện một số hoạt động nhất định. Mức độ suy giảm này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh hoạt và lao động của họ, nhưng không hoàn toàn khiến họ phụ thuộc vào sự trợ giúp của người khác.

- Có khả năng tự chăm sóc một phần nhưng cần sự hỗ trợ đáng kể: Mặc dù người khuyết tật nặng có thể tự thực hiện một số hoạt động sinh hoạt hàng ngày, nhưng họ vẫn cần sự hỗ trợ từ người khác hoặc sử dụng các thiết bị hỗ trợ. Điều này có nghĩa là họ có thể tự chăm sóc bản thân trong một số khía cạnh, nhưng vẫn gặp khó khăn và cần hỗ trợ trong nhiều tình huống khác.

Sự phân biệt này rất quan trọng để xác định mức độ hỗ trợ cần thiết cho từng cá nhân, từ đó xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp. Người khuyết tật đặc biệt nặng yêu cầu một hệ thống hỗ trợ toàn diện và thường xuyên hơn, bao gồm cả sự hỗ trợ y tế, chăm sóc cá nhân và các thiết bị hỗ trợ đặc biệt. Ngược lại, người khuyết tật nặng cần các biện pháp hỗ trợ phù hợp với mức độ suy giảm chức năng của họ, giúp họ tự lập hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Ví dụ, một người khuyết tật đặc biệt nặng có thể cần một người chăm sóc toàn thời gian để hỗ trợ họ trong tất cả các hoạt động hàng ngày, từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đến di chuyển. Trong khi đó, một người khuyết tật nặng có thể chỉ cần hỗ trợ trong một số hoạt động nhất định, chẳng hạn như giúp đỡ trong việc di chuyển hoặc sử dụng các thiết bị hỗ trợ để tăng cường khả năng tự lập.

Như vậy, việc xác định mức độ suy giảm chức năng không chỉ giúp hiểu rõ hơn về tình trạng của người khuyết tật mà còn giúp xây dựng các chính sách hỗ trợ hiệu quả, đảm bảo quyền lợi và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ một cách toàn diện.

 

2. Sự khác biệt về khả năng tham gia hoạt động xã hội:

Sự khác biệt về khả năng tham gia hoạt động xã hội giữa người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng có thể được hiểu rõ hơn thông qua các khía cạnh sau:

Người khuyết tật đặc biệt nặng:

- Khả năng tham gia rất hạn chế hoặc không thể tham gia: Người khuyết tật đặc biệt nặng thường gặp phải những hạn chế nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần, khiến họ gần như không thể tham gia vào các hoạt động xã hội. Các hoạt động như giao tiếp, tham gia các sự kiện cộng đồng, hoặc thậm chí là các hoạt động giải trí cơ bản đều trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Sự tham gia của họ vào xã hội thường bị hạn chế do các rào cản vật lý và chức năng, đòi hỏi môi trường phải được điều chỉnh đặc biệt và có sự hỗ trợ chuyên nghiệp.

- Cần sự chăm sóc và giám sát 24/24: Do tình trạng suy giảm chức năng nghiêm trọng, người khuyết tật đặc biệt nặng cần sự chăm sóc và giám sát liên tục trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Điều này bao gồm việc hỗ trợ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày như ăn uống, vệ sinh, di chuyển và thậm chí là theo dõi tình trạng y tế. Sự giám sát liên tục không chỉ đảm bảo rằng họ nhận được sự chăm sóc cần thiết mà còn bảo vệ họ khỏi các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra do tình trạng sức khỏe của họ.

Người khuyết tật nặng:

- Khả năng tham gia hạn chế nhưng có thể tham gia một số hoạt động với hỗ trợ: Người khuyết tật nặng, mặc dù gặp khó khăn đáng kể, vẫn có khả năng tham gia vào một số hoạt động xã hội với điều kiện có sự hỗ trợ phù hợp. Họ có thể tham gia các sự kiện cộng đồng, các hoạt động giải trí và thậm chí là một số hoạt động nghề nghiệp nếu môi trường và điều kiện được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của họ. Sự hỗ trợ có thể đến từ người chăm sóc, thiết bị hỗ trợ hoặc các dịch vụ xã hội chuyên biệt. Điều này giúp họ có thể cảm nhận được sự tham gia và kết nối với cộng đồng, dù mức độ tham gia vẫn bị hạn chế.

- Cần sự chăm sóc nhưng không liên tục: Khác với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng chỉ cần sự chăm sóc trong một số khoảng thời gian nhất định trong ngày hoặc trong các tình huống cụ thể. Họ có khả năng tự lập trong một số hoạt động cá nhân và chỉ cần sự giúp đỡ khi thực hiện các hoạt động mà họ không thể tự làm được. Sự chăm sóc có thể bao gồm hỗ trợ di chuyển, giúp đỡ trong các công việc hàng ngày hoặc giám sát trong các hoạt động đòi hỏi sự an toàn cao hơn. Sự không liên tục này giúp người khuyết tật nặng có thể có được một mức độ tự do và độc lập nhất định trong cuộc sống hàng ngày của họ.

 

3. Sự khác biệt về nhu cầu hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc:

Sự khác biệt về nhu cầu hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc giữa người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng thể hiện rõ qua các khía cạnh sau:

Người khuyết tật đặc biệt nặng:

- Nhu cầu hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc cao: Người khuyết tật đặc biệt nặng thường có nhu cầu hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc cao do tình trạng suy giảm chức năng nghiêm trọng của họ. Họ có thể cần sự hỗ trợ 24/7 trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, từ chăm sóc cá nhân đến việc thực hiện các hoạt động sinh hoạt cơ bản như ăn uống, tắm rửa, và di chuyển. Nhu cầu này thường đi kèm với việc sử dụng các thiết bị y tế đặc biệt và cần được chăm sóc y tế liên tục để duy trì sức khỏe và phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

- Đòi hỏi thiết bị y tế, chăm sóc y tế liên tục và hỗ trợ chuyên sâu: Đối với những người khuyết tật đặc biệt nặng, không chỉ cần sự chăm sóc y tế liên tục mà còn đòi hỏi các thiết bị y tế đặc biệt để giúp họ vượt qua các hạn chế về sức khỏe và chức năng. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng thiết bị hỗ trợ vận động như xe lăn, thiết bị hỗ trợ thính giác hoặc thị giác, và các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Họ cũng có thể cần sự hỗ trợ chuyên sâu từ các chuyên gia y tế và nhà chăm sóc để quản lý và điều trị các vấn đề sức khỏe phức tạp.

Người khuyết tật nặng:

- Nhu cầu hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc ở mức vừa phải: Người khuyết tật nặng có mức độ suy giảm chức năng nhưng không đến mức đặc biệt nặng thường có nhu cầu hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc ở mức độ vừa phải. Họ có thể cần sự hỗ trợ trong một số hoạt động hàng ngày như di chuyển, vệ sinh cá nhân và ăn uống, nhưng không cần sự chăm sóc liên tục như người khuyết tật đặc biệt nặng.

- Cần hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày nhưng không liên tục: Người khuyết tật nặng thường cần sự hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày nhưng không yêu cầu sự chăm sóc liên tục như người khuyết tật đặc biệt nặng. Họ có thể tự lập trong một số hoạt động và chỉ cần sự giúp đỡ khi gặp khó khăn hoặc trong những tình huống đặc biệt. Điều này có thể là sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc các dịch vụ hỗ trợ xã hội.

Như vậy, sự khác biệt về nhu cầu hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc giữa hai nhóm người khuyết tật này phản ánh mức độ suy giảm chức năng và tự lập trong cuộc sống hàng ngày của họ. Để đáp ứng những nhu cầu này một cách hiệu quả, các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc cần được thiết kế linh hoạt và phù hợp với từng cá nhân, đảm bảo rằng họ nhận được sự hỗ trợ cần thiết để sống một cuộc sống đầy đủ và tự lập.

Xem thêm: Người khuyết tật nhẹ, khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng là gì?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!