Luật sư tư vấn về chủ đề "người khuyết tật"

người khuyết tật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề người khuyết tật.

Quyền của người khuyết tật theo luật quốc tế

Quyền của người khuyết tật theo luật quốc tế
Người khuyết tật được coi là một trong những nhóm thiểu số lớn nhất thế giới và cũng là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất, vì tình trạng khuyết tật khiến họ phải chịu những thiệt thòi trên tất cả phương diện của đời sống xã hội.

Quyền làm việc của người khuyết tật theo pháp luật Việt Nam

Quyền làm việc của người khuyết tật theo pháp luật Việt Nam
Việc làm và giải quyết việc làm luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế xã hội. Đặc biệt đối với lực lượng lao động là người khuyết tật, việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với họ, giúp họ cải thiện cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng.

Quy định về bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật

Quy định về bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật
Bảo hiểm y tế hiện nay đang giải pháp cơ bản, thiết thực giúp cho người dân chủ động kinh tế trong việc phòng ngừa ốm đau bệnh tật. BHYT vừa là mục tiêu vừa là nhu cầu tất yếu của một xã hội phát triển, do đó bảo hiểm y tế toàn dân là mục đích mà nhiều quốc gia hướng tới với người dân nói chung

Một số mô hình an sinh xã hội đối với người khuyết tật

Một số mô hình an sinh xã hội đối với người khuyết tật
Ở nước ta từ trước tới nay Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới bảo vệ và thúc đẩy sự hưởng thụ các quyền con người nói chung, quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương nói riêng, trong đó có quyền của người khuyết tật và chính sách đối với người khuyết tật

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật tại Hội đồng giám định y khoa

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật tại Hội đồng giám định y khoa
Xác định mức độ khuyết tật là thủ tục do chủ thể có thẩm quyền tiến hành dựa theo những phương pháp đặc thù để phân loại dạng tật và mức độ khuyết tật của một người theo các mức độ người khuyết tật nhẹ, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng. Việc tiến hành xác định mức độ khuyết tật

Quy định về Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo pháp luật hiện hành

Quy định về Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo pháp luật hiện hành
Hiện nay, Việt Nam có khoảng hơn 6 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7 % dân số cả nước. Hàng ngày, hàng giờ họ đều cần sự trợ giúp, sẻ chia của cộng đồng để hòa nhập, vươn lên, trở thành người có ích trong xã hội. Xác định mức độ khuyết tật là một trong các căn cứ xác định mức độ khuyết tật, dạng

Quyền lợi của người khuyết tật trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ hiện nay

Quyền lợi của người khuyết tật trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ hiện nay
Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là một trong những điều cơ bản để con người sống hạnh phúc, là mục tiêu và nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ tổ quốc. Người khuyết tật là một bộ phận không nhỏ của dân số thế giới nói chung và dân số Việt Nam nói riêng