Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013.

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007

Thông tư 96/2002/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

2. Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, bạn sẽ phải nộp các loại thuế sau:

- Thuế Giá trị gia tăng:

Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

"Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này."

Trong trường hợp này, gia đình bạn không tự sản xuất hạt điều mà phải đi mua về bán như vậy gia đình bạn sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa mà gia đình bạn bán ra.

- Thuế Thu nhập cá nhân:

Khoản 1 điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

"Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật."

Như vậy, hoạt động kinh doanh hạt điều đã tạo ra thu nhập cho bạn vì vậy bạn cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Thuế môn bài:

Căn cứ tính thuế môn bài được tính trên thu nhập bình quân hàng tháng của bạn, cụ thể như sau:

Thu nhập hàng tháng (đồng)

Thuế môn bài hàng năm (đồng)

Trên 1.500.000

1.000.000

Từ 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

Từ 750.000 đến 1.000.000

500.000

Từ 500.000 đến 750.000

300.000

Từ 300.000 đến 500.000

100.000

Dưới 300.000

50.000

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê