Cụ thể: Tôi làm việc theo dạng hợp đồng bảo vệ cho bảo tàng từ năm 2006 đến 2013. Bảo tàng ký với tôi 4 hợp đồng lao động 3 tháng, sau đó không ký nữa, đến tháng 1 năm 2013 bảo tàng ký với tôi hợp đồng 12 tháng, đến 31 tháng 12 năm 2013 thì hợp đồng hết hạn nhưng tôi vẫn làm việc đến ngày 15 tháng 1 năm 2014 thì bảo tàng ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với lý do hợp đồng hết hiệu lực. Vậy tôi xin hỏi, bảo tàng chấm dứt với tôi có đúng hợp pháp luật lao động không?

Tôi xin cám ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty luật Minh Khuê. Với nội dung câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định về loại hợp đồng lao động, cụ thể:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Để anh có thể dễ dàng hiểu về nội dung vấn đề của mình, chúng tôi xin tách quá trình tham gia lao động của anh thành 2 giai đoạn:

Thứ nhất, việc ký kết hợp 4 đồng lao động có thời hạn 3 tháng.Trước tiên phải xác định loại hợp đồng mà anh đã ký với bảo tàng là loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012).

Khi kết thúc hợp đồng lao động thứ nhất có thời hạn 3 tháng thì bảo tàng đã tiếp tục ký với anh một hợp đồng có thời hạn tương tự. Khi hợp đồng thứ 2 kết thúc thì bảo tàng vẫn ký tiếp với anh 1 hợp đồng có thời hạn 3 tháng nữa. Việc ký kết hợp đồng mới trong trường hợp này là đúng theo quy định của pháp luật lao động.

Tuy nhiên, xem xét tới tính chất công việc của anh nếu công việc của anh có tính chất thường xuyên liên tục thì theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Bộ luật Lao động thì:

"3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

=> Xem xét tính chất công việc bảo vệ là công việc thường xuyên, liên tục nên việc Bảo tàng ký HĐLĐ theo mùa vụ với anh là không đúng quy đinh.

Thứ hai, Việc ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng. Đây là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012. Ở hợp đồng này, thời hạn kết thúc hợp đồng là ngày 31/12/2013 tuy nhiên anh vẫn làm việc đến ngày 15 tháng 1 năm 2014 thì Bảo tàng ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Cần phải xác định rằng, thời gian anh làm thêm khi đã hết thời hạn hợp đồng ở đây là 15 ngày. Nếu như áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 thì Bảo tàng buộc phải xem xét ký loại hợp đồng nào với anh. Tuy nhiên:

1. Cộng nối hợp đồng ở giai đoạn 1 (04 HĐLĐ thời vụ) cần phải chuyển sang đúng loại hình là HĐLĐ xác định thời hạn và Hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng ký ở giai đoạn 2. Hợp đồng thứ 3 này của anh đã mặc định chuyển sang HĐLĐ không xác định thời hạn;

2. Hết thời hạn của hợp đồng 12 tháng, anh vẫn tiếp tục đi làm, về cơ bản thì hợp đồng lao động của anh sẽ được chuyển sang loại hình khác.

Việc bảo tàng ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với anh là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật. Anh có thể căn cứ vào quy định tại các điều: Điều 41, Điều 42 để đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Ký bốn hợp đồng lao động có thời hạn liên tục đúng hay sai?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê