Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động  của công ty luật Minh Khuê.

Kí HĐLĐ như vậy có đúng pháp luật không ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162  

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

 Bộ luật Lao Động 2012

2. Nội dung phân tích:

 * Về việc ký kết hợp đồng lao động với công ty:

Theo quy định của Bộ luật Lao Động 2012, Điều 22 loại hợp đồng lao động:

"1. HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) HĐLĐ không xác định thời hạn;

HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) HĐLĐ xác định thời hạn;

HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi HĐLĐ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết HĐLĐ mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn."

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đang được ký hợp đồng xác định thời hạn. Khi hết hạn hợp đồng, hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng theo khoản 1 Điều 36. Nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc, thì hai bên chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng xác định thời hạn, nếu sau đó NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng không xác định thời hạn. Trong trường hợp này công ty liên tục ký kết hợp đồng lao động thời hạn 6 tháng với bạn. Như vậy công ty đã vi phạm pháp luật lao động. 

Theo điều 17 Bộ luật Lao Động 2012: Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết HĐLĐ nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Việc giao kết HĐLĐ là do hai bên tự nguyện tuy nhiên không được trái pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể.

* Về chế độ bảo hiểm xã hội 

>> Xem thêm:  Khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Theo điểm a, khoản 1 và khoản 2, Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (có hiệu lực đến ngày 31/12/2015), đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm:

- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

- Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Trong trường hợp của bạn, công ty phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động là bạn. Như vậy, công ty đã vi phạm pháp luật lao động về ký kết hợp đồng lao động và luật bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Để đảm bảo quyền lợi cho mình, bạn cần làm việc với tổ chức công đoàn cơ sở ở công ty để giải quyết.

Trân trọng ./.

Bộ phậ tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021