1. Sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin không đúng sự thật thì Lãnh đạo cơ quan báo chí có bị cách chức không?

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Quy định 101-QĐ/TW năm 2023, một số hành vi vi phạm của lãnh đạo cơ quan báo chí được xem là gây hậu quả ít nghiêm trọng, và trong trường hợp này, các biện pháp nhắc nhở hoặc kỷ luật khiển trách sẽ được áp dụng.

Trong số các trường hợp vi phạm này, chúng ta có thể kể đến việc viết bài, duyệt đăng bài, sao chép, phát tán tin, bài, ảnh, thông tin không chính xác. Điều này ám chỉ việc sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội và các hội, nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn để lan truyền thông tin không đúng sự thật và không tuân thủ quy định.

Một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực truyền thông hiện nay là việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin không đúng sự thật. Điều này gây ra những hậu quả không nhỏ và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan báo chí. Vì vậy, để đảm bảo trật tự, lòng tin và chất lượng thông tin trên mạng xã hội, cần có sự can thiệp từ phía nhà nước để kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo quy định tại Điều 13, Khoản 3, Quy định 101-QĐ/TW năm 2023, lãnh đạo cơ quan báo chí sẽ chịu một loạt biện pháp xử lý nếu tái phạm việc sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin không đúng sự thật. Trường hợp đầu tiên, họ sẽ bị nhắc nhở hoặc kỷ luật khiển trách bằng văn bản. Điều này nhằm đưa ra một lời nhắc nhở nghiêm túc và cũng là cơ hội để lãnh đạo cơ quan báo chí nhận ra hậu quả của hành động sai trái mà mình đã gây ra.

Tuy nhiên, nếu lãnh đạo cơ quan báo chí vẫn tiếp tục tái phạm sau khi nhận được nhắc nhở hoặc kỷ luật bằng văn bản, họ sẽ phải đối mặt với hình thức xử lý nghiêm khắc hơn. Trường hợp này, họ có thể bị cách chức hoặc cảnh cáo, tức là mất chức vụ hoặc bị cảnh cáo về hành vi vi phạm. Điều này nhằm bảo vệ uy tín và chất lượng của cơ quan báo chí, đồng thời khẳng định rằng việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin không đúng sự thật là một vi phạm nghiêm trọng và không được chấp nhận. Nếu lãnh đạo cơ quan báo chí đã bị cảnh cáo hoặc cách chức và vẫn tiếp tục tái phạm, hậu quả sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp này, họ có thể bị khai trừ ra khỏi Đảng. Điều này đặt ra một thông điệp rõ ràng rằng việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin không đúng sự thật không chỉ gây tổn hại đến uy tín cá nhân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cơ quan báo chí mà họ đại diện.

Tổng quát lại, việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin không đúng sự thật là một vi phạm nghiêm trọng và có thể gây hậu quả không nhỏ. Để đảm bảo trật tự và chất lượng thông tin trên mạng xã hội, lãnh đạo cơ quan báo chí cần hiểu rõ các quy định và chấp hành nghiêm túc. Nếu vi phạm tái diễn,họ sẽ phải đối mặt với những hình thức xử lý nghiêm khắc như cảnh cáo, cách chức và thậm chí bị khai trừ ra khỏi Đảng. Điều này nhằm đảm bảo sự trung thực, minh bạch và đáng tin cậy của thông tin được đăng tải trên mạng xã hội và bảo vệ uy tín của cơ quan báo chí.

Ngoài ra, việc áp dụng những biện pháp xử lý nghiêm khắc cũng có tác động răn đe đối với những lãnh đạo cơ quan báo chí khác, đẩy mạnh việc tuân thủ quy định và đảm bảo chất lượng thông tin. Điều này cũng góp phần xây dựng một môi trường truyền thông lành mạnh, nơi mà thông tin được đăng tải trên mạng xã hội đáng tin cậy và không gây hậu quả đáng tiếc cho xã hội.

 

2. Lãnh đạo cơ quan báo chí bị cách chức là những trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy định 101-QĐ/TW năm 2023, lãnh đạo cơ quan báo chí sẽ bị cách chức trong một số trường hợp cụ thể.

- Đầu tiên, nếu họ đã bị cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở ít nhất hai lần hoặc bị kỷ luật theo hình thức nhắc nhở hoặc kỷ luật khiển trách bằng văn bản và tái phạm sau đó. Điều này nhằm đảm bảo tính kỷ luật và tuân thủ quy định của lãnh đạo cơ quan báo chí.

- Tiếp theo, nếu lãnh đạo cơ quan báo chí cho phép đăng, phát nội dung thông tin sai lệch chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước hoặc thông tin sai sự thật, không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chỉ đạo hoặc cơ quan quản lý về thông tin tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Điều này nhằm đảm bảo tính chính trực và trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với việc truyền thông đúng, đáng tin cậy và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến quốc gia.

- Ngoài ra, việc viết bài, duyệt đăng, phát tin, bài, ảnh, thông tin không đúng sự thật hoặc không tuân thủ quy định, đe dọa hoặc yêu sách về nội dung bài viết, đăng bài, chia sẻ thông tin trên không gian mạng liên quan đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân nhằm đe dọa, yêu sách hoặc trục lợi cũng sẽ bị cách chức. Điều này nhằm đảm bảo tính trung thực và trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin chính xác và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

- Nếu lãnh đạo cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, điều hành chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho phóng viên, nhóm phóng viên, văn phòng đại diện, đối tác liên kết để đổi lấy lợi ích, họ cũng sẽ bị cách chức. Điều này nhằm ngăn chặn việc lợi dụng quyền lực để đạt lợi ích cá nhân và đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong quản lý cơ quan báo chí.

- Hơn nữa, nếu lãnh đạo cơ quan báo chí chỉ đạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong quá trình tác nghiệp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật và bị cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can và chịu bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật xác định rõ tội phạm của nhà báo, phóng viên đó, lãnh đạo cơ quan báo chí cũng sẽ bị cách chức. Điều này nhằm đảm bảo tính trung thực và pháp lý trong hoạt động của cơ quan báo chí.

- Chỉ đạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong quá trình tác nghiệp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, bị cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can và chịu bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên nhà báo, phóng viên đó có tội.

Cuối cùng, lãnh đạo cơ quan báo chí sẽ bị cảnh cáo hoặc cách chức nếu vi phạm các trường hợp tại khoản 2 Điều 13 Quy định 101-QĐ/TW năm 2023 nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Điều này nhằm đảm bảo tính nghiêm trọng và trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan báo chí trong việc tuân thủ quy định và tránh gây hậu quả xấu cho cơ quan báo chí và xã hội.

Tổng kết lại, quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy định 101-QĐ/TW năm 2023 đã thiết lập các trường hợp cụ thể mà lãnh đạo cơ quan báo chí sẽ bị cách chức. Những trường hợp này bao gồm vi phạm quy định của Đảng và pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy phạm pháp luật, và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Qua việc áp dụng các biện pháp kỷ luật như cách chức và cảnh cáo, quy định này hướng đến việc đảm bảo tính chính trực, trung thực và trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan báo chí trong việc truyền thông đúng, đáng tin cậy và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến quốc gia và xã hội.

 

3. Thẩm quyền thực hiện hình thức kỷ luật cách chức Lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc về cơ quan nào?

Theo quy định hiện hành, cơ quan chủ quản báo chí có thẩm quyền thực hiện hình thức kỷ luật cách chức đối với lãnh đạo cơ quan báo chí. Điều này được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 4 Quy định 101-QĐ/TW năm 2023.

Theo đó, cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm và quyền hạn sau đây.

- Thứ nhất, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện chức trách và quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Thứ hai, cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng lãnh đạo cơ quan báo chí theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Thứ ba, cơ quan chủ quản báo chí có quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và phân công phụ trách lãnh đạo cơ quan báo chí sau khi có ý kiến bằng văn bản từ Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thứ tư, cơ quan chủ quản báo chí có thẩm quyền khen thưởng và đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng đối với cơ quan báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí.

- Thứ năm, cơ quan chủ quản báo chí có thể kỷ luật, tạm đình chỉ chức vụ, cho từ chức hoặc miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí theo quy định. Cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm xem xét và thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ đối với lãnh đạo cơ quan báo chí để cơ quan báo chí bị xử lý vi phạm từ hình thức cảnh cáo trở lên. Cơ quan chủ quản báo chí phải chịu trách nhiệm trong phạm vi và quyền hạn đối với sai phạm của cơ quan báo chí.

- Thứ sáu, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện chế độ và chính sách đối với lãnh đạo cơ quan báo chí theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Thứ bảy, cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tập thể và cá nhân cơ quan báo chí thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

- Thứ tám, cơ quan chủ quản báo chí phải lãnh đạo và chỉ đạo xử lý kỷ luật cơ quan báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí theo yêu cầu của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí và cấp thẩm quyền. Cơ quan chủ quản báo chí phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan chỉ đạo báo chí và cơ quan quản lý báo chí về việc chấn chỉnh, xử lý kỷ luật tập thể và cá nhân lãnh đạo cơ quan báo chí vi phạm.

- Cuối cùng, cơ quan chủ quản báo chí phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí để chỉ đạo và định hướng hoạt động của cơ quan báo chí.

Như vậy, việc cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí trong trường hợp vi phạm được thực hiện bởi cơ quan chủ quản báo chí là một biện pháp quan trọng nhằm duy trì trật tự và kỷ luật trong hoạt động báo chí. Theo quy định hiện hành, cơ quan chủ quản báo chí có thẩm quyền tiến hành cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí khi phát hiện vi phạm.

Việc cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí là một biện pháp nghiêm túc và đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng. Cơ quan chủ quản báo chí phải tuân thủ đúng quy trình và quy định quyền hạn của mình trong việc áp dụng biện pháp này. Trước khi thực hiện cách chức, cơ quan chủ quản báo chí cần tiến hành một cuộc xem xét nghiêm túc và công bằng về vi phạm mà lãnh đạo cơ quan báo chí đã phạm. Các biện pháp khác như kỷ luật, tạm đình chỉ chức vụ, cho từ chức hoặc miễn nhiệm lãnh đạo cũng nên được xem xét trước khi áp dụng biện pháp cách chức.

Việc cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí phải tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cơ quan chủ quản báo chí không được lạm dụng quyền hạn của mình để cách chức một cách chủ quan hay không công bằng. Quyết định cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí phải được đưa ra dựa trên cơ sở các bằng chứng và tài liệu chứng minh vi phạm. Cơ quan chủ quản báo chí cần đảm bảo quyền tự vệ và quyền lợi hợp pháp của lãnh đạo bị cách chức, bao gồm quyền phản hồi và kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Việc cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí phải được thực hiện một cách kịp thời và có hiệu lực. Không nên chờ đợi quá lâu để áp dụng biện pháp cách chức khi phát hiện vi phạm. Điều này nhằm đảm bảo tính nhất quán và tác động giáo dục đối với lãnh đạo bị vi phạm. Cơ quan chủ quản báo chí cần có trách nhiệm thông báo công khai quyết định cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí và giải trình rõ ràng về lý do và căn cứ của quyết định này.

Việc cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo trật tự và kỷ luật trong hoạt động báo chí. Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp này cần tuân thủ đúng quy trình, công bằng và có hiệu lực. Quyền tự vệ và quyền lợi hợp pháp của lãnh đạo bị cách chức cũng cần được đảm bảoViệc cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí trong trường hợp vi phạm được thực hiện bởi cơ quan chủ quản báo chí là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo trật tự và kỷ luật trong hoạt động báo chí. Trách nhiệm và quyền hạn trong việc cách chức lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc về cơ quan chủ quản báo chí, và việc áp dụng biện pháp này phải tuân thủ quy trình và quy định của pháp luật.

Xem thêm >> Quy định về việc Trang thông tin điện tử tổng hợp đăng thông tin của cơ quan báo chí khác?

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn