1. Lao động hợp đồng có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ không?

Dựa trên Điều 8 của Nghị định 111/2022/NĐ-CP về quyền lợi của người lao động khi ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ, như sau:

- Người lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

- Mức tiền lương trong hợp đồng lao động có thể áp dụng theo hai hình thức:

+ Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

+ Áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Trong trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức, các loại phụ cấp (nếu có) sẽ được tính vào tiền lương. Ngoài ra, chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương cũng sẽ được thực hiện như công chức, viên chức.

Trong cơ quan hành chính, chính sách tiền lương được áp dụng cho lao động hợp đồng sẽ phân biệt theo từng vị trí công việc như sau:

- Các công việc hỗ trợ và phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, tuân thủ quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan, sẽ áp dụng chế độ tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức. Sự điều chỉnh này sẽ phù hợp với khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị.

- Đối với những trường hợp ký hợp đồng lao động và áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức, việc xếp lương sẽ tuân thủ vị trí và chức danh công việc. Điều này đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc xác định mức lương tương xứng với trách nhiệm và nhiệm vụ của từng vị trí công việc.

 

2. Lao động hợp đồng tại cơ quan hành chính có được áp dụng lương theo công chức, viên chức? 

Theo điểm d, khoản 1 Điều 2 của Nghị định 34/2012/NĐ-CP, cụ thể quy định về đối tượng áp dụng phụ cấp công vụ như sau:

- Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước, bao gồm:

+ Cán bộ, công chức: Bao gồm những người đang công tác và được cơ quan nhà nước ủy quyền, bổ nhiệm, hoặc tuyển dụng làm công việc trong các đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

+ Người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước: Gồm những cá nhân nhận được thanh toán từ ngân sách nhà nước cho công việc hoặc quân hàm mà họ đang giữ.

+ Không bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước theo quy định. Đây bao gồm người lao động được thuê làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, nhưng không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc lao động hợp đồng làm việc tại các đơn vị hành chính sẽ áp dụng mức tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức, đảm bảo phù hợp với nguồn lực tài chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong trường hợp này, các loại phụ cấp (nếu có) được hưởng, như phụ cấp công vụ, sẽ được tính vào tiền lương. Ngoài ra, các chính sách khác liên quan đến tiền lương, như chế độ nâng bậc lương và các chế độ khác, cũng sẽ được thực hiện theo cách tương tự như đối với công chức, viên chức.

 

3. Nguyên tắc áp dụng phụ cấp công vụ theo quy định 

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định 34/2012/NĐ-CP, quy định về nguyên tắc áp dụng chế độ phụ cấp công vụ như sau:

- Chi trả cùng kỳ lương hàng tháng: Phụ cấp công vụ được trả cùng với lương hàng tháng và không được tính vào việc đóng hoặc hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

- Thời gian không tính hưởng phụ cấp công vụ bao gồm:

+ Thời gian đi công tác, học tập ở nước ngoài, được hưởng 40% tiền lương theo quy định.

+ Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

+ Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

- Thôi hưởng phụ cấp công vụ khi thôi làm việc: Khi chấm dứt làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang, thì việc hưởng phụ cấp công vụ sẽ dừng từ tháng tiếp theo.

- Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi: Những đối tượng được hưởng các phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định của Nghị định này.

 

4. Công việc theo hợp đồng lao động tại cơ quan hành chính được áp dụng chế độ như công chức?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định 111/2022/NĐ-CP về các công việc thực hiện hợp đồng, các công việc hỗ trợ theo hợp đồng lao động tại các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ như công chức bao gồm:

- Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Bao gồm những công việc bảo vệ tại các cơ quan và đơn vị quan trọng như Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, cũng bao gồm những công việc bảo vệ tại các kho tiền hoặc kho hồ sơ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.

- Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên: Bao gồm những công việc lái xe phục vụ cho các quan chức cao cấp như Bộ trưởng hoặc các chức vụ tương đương, cũng như lái xe chuyên dùng để chuyển chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

- Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương: Bao gồm những công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại các cơ quan quan trọng và mật độ cao ở Trung ương, được quyết định bởi người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

 

5. Thẩm quyền ký kết hợp đồng cho các công việc hỗ trợ tại cơ quan hành chính

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 111/2022/NĐ-CP, thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ được xác định như sau: Đối với cơ quan hành chính: Người đứng đầu cơ quan hành chính, mà cơ quan này được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước, là người có thẩm quyền ký hợp đồng và quyết định về số lượng hợp đồng hoặc có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện.

Do đó, người đứng đầu cơ quan hành chính là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng cho các công việc hỗ trợ tại cơ quan hành chính, có thể sử dụng hình thức hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ tùy theo tính chất và đặc điểm cụ thể của công việc. Theo đó, người đứng đầu cơ quan hành chính có thẩm quyền ký kết hợp đồng và quyết định về số lượng hợp đồng, cũng có thể phân cấp hoặc ủy quyền thẩm quyền này cho các đơn vị thuộc hoặc trực thuộc cơ quan hành chính. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhân sự, cũng như tạo điều kiện cho việc hỗ trợ và phục vụ các hoạt động của cơ quan hành chính.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2024 theo Bộ luật lao động

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.