1. Lao động nam có vợ sinh con sẽ được nghỉ mấy ngày làm việc?

Lao động nam có vợ sinh con được nghỉ việc theo quy định của Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, thời gian nghỉ phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể và được phân chia như sau:

- Trường hợp bình thường: Lao động nam được nghỉ 05 ngày làm việc khi vợ sinh con.

- Trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi: Lao động nam được nghỉ 07 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi: Lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh ba trở lên: Mỗi con sinh thêm, lao động nam được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên và phải phẫu thuật: Lao động nam được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc này được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Điều này có ý định tạo điều kiện cho lao động nam có thể ở bên cạnh vợ và con sau khi sinh mà không lo lắng về công việc của mình. Đồng thời, cũng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đến phần nào của chính phủ đối với việc gia đình và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

 

2. Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản với lao động nam

Điều kiện và quyền lợi liên quan đến chế độ thai sản không chỉ áp dụng cho phụ nữ mà còn có ảnh hưởng đến các lao động nam, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Điều này phản ánh sự nhận thức về vai trò quan trọng của cha trong việc chăm sóc gia đình và sự cần thiết của sự cân nhắc giữa các giới tính trong việc phát triển chính sách xã hội. Theo quy định của khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các lao động nam cũng được quyền hưởng chế độ thai sản trong các trường hợp sau đây:

- Vợ mang thai: Nếu vợ của lao động nam đang mang thai, anh ấy cũng được hưởng chế độ thai sản. Điều này nhấn mạnh vai trò của cha trong việc hỗ trợ và chăm sóc vợ mình trong suốt quá trình mang thai.

- Vợ sinh con: Khi vợ của một lao động nam sinh con, anh ấy cũng được quyền hưởng chế độ thai sản. Quy định này thể hiện sự công bằng giới tính và sự nhận thức về vai trò quan trọng của cha trong quá trình sinh sản và trong việc cung cấp hỗ trợ và chăm sóc cho con mới sinh và vợ.

- Mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ: Lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản nếu vợ hoặc bạn đời của họ là người mang thai hộ hoặc nghĩa vụ mang thai hộ. Điều này nhấn mạnh tới sự phức tạp của các mô hình gia đình hiện đại và đảm bảo rằng lao động nam có thể hỗ trợ bạn đời của mình trong suốt quá trình mang thai hộ.

- Nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi: Lao động nam nhận nuôi một đứa trẻ dưới 6 tháng tuổi cũng được quyền hưởng chế độ thai sản. Điều này thể hiện sự quan trọng của việc nghỉ phép cho cha mẹ mới nhận nuôi và vai trò của cha trong việc cung cấp chăm sóc và nuôi dưỡng cho đứa trẻ mới nuôi.

- Biện pháp hạn chế sinh sản: Lao động nam cũng được quyền hưởng chế độ thai sản nếu vợ sử dụng các biện pháp hạn chế sinh sản như vòng tránh thai hoặc phẫu thuật triệt sản. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập kế hoạch gia đình và sự cộng tác của cả hai vợ chồng trong việc đưa ra quyết định về sinh sản và biện pháp phòng tránh thai.

- Vợ sinh con: Cuối cùng, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội và vợ sinh con cũng được quyền hưởng chế độ thai sản. Quy định này nhằm đảm bảo rằng lao động nam có thể dành thời gian nghỉ phép để hỗ trợ vợ mình trong quá trình sinh con và chăm sóc cho con mới sinh.

Như vậy thì quy định về chế độ thai sản cho lao động nam đảm bảo sự công bằng giới tính, hỗ trợ cho gia đình và nhận thức về vai trò quan trọng của cha trong quá trình sinh sản và trong việc cung cấp hỗ trợ và chăm sóc cho gia đình.

 

3. Lao động nam có vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản không?

Mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con được quy định cụ thể trong Điều 39, Khoản 1 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, và dưới đây là cách tính toán số tiền mà họ sẽ nhận được:

Mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng:

- Người lao động nam được hưởng chế độ thai sản theo các quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ nhận số tiền theo các quy định sau:

+ Mức hưởng chế độ thai sản mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng mà họ đã đóng bảo hiểm xã hội trong 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp người lao động chỉ mới đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ít hơn 06 tháng, thì mức hưởng chế độ thai sản sẽ được tính dựa trên mức bình quân tiền lương tháng của các tháng họ đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

+ Đối với các trường hợp được quy định tại Điều 32 và Khoản 2 của Điều 34 của Luật, mức hưởng chế độ thai sản hàng ngày sẽ được tính bằng cách chia mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng cho 24 ngày. Đối với các trường hợp được quy định tại Điều 32 và Khoản 2 của Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ thai sản hàng ngày sẽ được tính bằng cách chia mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng cho 24 ngày. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định số tiền cụ thể mà một lao động nam sẽ nhận được trong mỗi ngày của thời gian nghỉ phép thai sản. Khoản này tập trung vào việc đảm bảo rằng mức hưởng chế độ thai sản được phân phối một cách công bằng và chính xác theo từng ngày nghỉ. Việc tính toán mức hưởng hàng ngày bằng cách chia cho 24 ngày giúp định rõ số tiền cụ thể mà lao động nam sẽ nhận được mỗi ngày, dựa trên mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng đã được xác định trước đó.

Quy định này cũng phản ánh sự chú trọng đến sự công bằng và minh bạch trong việc phân phối quyền lợi của người lao động trong quá trình nghỉ phép thai sản. Bằng cách này, người lao động có thể dễ dàng đánh giá được mức độ hỗ trợ tài chính mà họ sẽ nhận được trong suốt thời gian nghỉ phép, từ đó có thể lên kế hoạch và tự tin trong việc quản lý tài chính gia đình.

+ Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp hàng tháng quy định tại Điểm a của Khoản 1 này. Trong trường hợp có ngày lẻ hoặc các trường hợp được quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật, mức hưởng chế độ thai sản hàng ngày sẽ được tính bằng cách chia mức trợ cấp hàng tháng cho 30 ngày. Việc tính toán mức hưởng chế độ thai sản hàng ngày theo cách này cũng giúp đảm bảo rằng người lao động sẽ không gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong việc xác định số tiền họ sẽ nhận được hàng ngày trong suốt thời gian nghỉ phép. Đồng thời, việc này cũng giúp tránh được những tranh chấp và phiền toái có thể xảy ra liên quan đến việc tính toán và phân phối quyền lợi thai sản.

Như vậy, để cụ thể hơn, lao động nam có vợ sinh con sẽ nhận được số tiền bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng mà họ đã đóng bảo hiểm xã hội trong 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp họ chỉ mới tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian ít hơn 06 tháng, mức hưởng sẽ dựa trên mức bình quân tiền lương tháng của các tháng họ đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Điều này đảm bảo rằng các lao động nam sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết trong thời gian nghỉ phép thai sản, giúp họ có thể dành thời gian chăm sóc vợ và con cái một cách an tâm, không phải lo lắng về khía cạnh tài chính.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con hay không ?