1. Tầm quan trọng của việc thông qua Luật đất đai 2024

Việc thông qua Luật Đất đai 2024 có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trước hết, nó tạo ra khung pháp lý rõ ràng và minh bạch hơn cho việc quản lý và sử dụng đất đai, giúp giảm thiểu tình trạng tranh chấp đất đai và đảm bảo quyền lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp. Luật mới này có thể điều chỉnh những bất cập trong luật hiện hành, đồng thời cập nhật các quy định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội và môi trường hiện nay.

Luật Đất đai 2024 còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và hợp lý hóa việc sử dụng đất. Bằng cách quy định rõ ràng về quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp và đất đô thị, luật sẽ góp phần bảo vệ môi trường, ngăn chặn tình trạng sử dụng đất lãng phí và không hiệu quả. Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị sử dụng đất mà còn bảo vệ tài nguyên đất cho các thế hệ tương lai.

Hơn nữa, việc thông qua Luật Đất đai 2024 sẽ thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng và cải thiện điều kiện sống của người dân. Khi khung pháp lý về đất đai được hoàn thiện và minh bạch, nó sẽ tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam. Điều này không chỉ góp phần vào tăng trưởng kinh tế mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập của người dân.

Tóm lại, việc thông qua Luật Đất đai 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình chính sách quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả, bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. 

 

2. Thông tin về việc cho ý kiến và thông qua Luật đất đai 2024

Nghị quyết 129/2024/QH15 đã chỉ ra rằng Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Theo Điều 2 của Nghị quyết này, chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2024 sẽ được điều chỉnh để bổ sung các dự án luật quan trọng, bao gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Các dự án luật này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 6/2024 theo quy trình một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.  

Điều này nhằm đảm bảo các thay đổi luật pháp kịp thời và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, nhà ở và bất động sản, cũng như các tổ chức tín dụng. Tên gọi chính thức của các luật sẽ được Quốc hội xem xét và quyết định khi thông qua các dự án luật này.

Như vậy, Luật Đất đai 2024 (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Dự thảo Luật Đất đai 2024 (sửa đổi) đã được lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, người dân và được hoàn thiện theo ý kiến đóng góp. 

 

3. Lý do Luật đất đai 2024 được cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7

Đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn:

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật: Luật Đất đai 2013 đã bộc lộ một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn, gây ra nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực thi. Việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

- Giải quyết các vấn đề nóng về đất đai: Một số vấn đề về đất đai đang gây ra nhiều bức xúc trong xã hội như tranh chấp đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư,... cần được giải quyết kịp thời để đảm bảo trật tự, an ninh xã hội. Việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng đất, thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Tạo điều kiện để Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ 1/8/2024:

- Đảm bảo thời gian chuẩn bị cho việc thi hành luật: Việc thông qua Luật Đất đai 2024 tại Kỳ họp thứ 7 sẽ đảm bảo có đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chuẩn bị cho việc thi hành luật. Điều này bao gồm việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ và nhân viên, cũng như chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết.

- Nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến luật: Thời gian từ khi luật được thông qua đến khi có hiệu lực sẽ cho phép các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến luật một cách rộng rãi. Việc này nhằm đảm bảo mọi người hiểu rõ và tuân thủ đúng quy định của luật, từ đó giảm thiểu những vi phạm và tranh chấp có thể xảy ra.

- Đảm bảo hiệu quả thi hành luật: Khi có đủ thời gian chuẩn bị, các cơ quan chức năng sẽ có điều kiện để triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hiệu quả thi hành luật, như tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm,... Điều này sẽ giúp Luật Đất đai 2024 được áp dụng một cách đồng bộ, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.

Việc thông qua Luật Đất đai 2024 tại Kỳ họp thứ 7 là một bước đi quan trọng, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Luật Đất đai 2024 được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, giải quyết các vấn đề tồn đọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả, công bằng và minh bạch.

Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024, nó sẽ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, luật mới sẽ tạo ra khung pháp lý rõ ràng và thống nhất, giúp các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ và tuân thủ đúng quy định. Thứ hai, luật sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và đô thị hóa. Thứ ba, việc thi hành đúng quy định sẽ đảm bảo trật tự an ninh xã hội, giải quyết hiệu quả các tranh chấp đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Để thực hiện hiệu quả Luật Đất đai 2024, cần có một số giải pháp cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật: Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn, đào tạo về nội dung và quy định của Luật Đất đai 2024 cho cán bộ, nhân viên và người dân, đảm bảo mọi người đều hiểu rõ và thực hiện đúng quy định của luật.

- Nâng cao năng lực quản lý của cơ quan chức năng: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý đất đai, đảm bảo công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm được thực hiện hiệu quả.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết: Ban hành kịp thời các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024, đảm bảo luật được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm: Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện luật, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại, minh bạch, dễ dàng truy cập và sử dụng, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai.

Những giải pháp này sẽ góp phần đảm bảo Luật Đất đai 2024 được thực hiện hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Luật Đất đai 2024 được cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Bài viết liên quan: So sánh cấu trúc Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 mới nhất; Điểm mới về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024 

Nếu quý khách hàng còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách hàng cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!