1. Luật sư tư vấn khởi kiện bồi thường thiệt hại

Việc soạn thảo Đơn khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại là một trong những yêu cầu thực tế nảy sinh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên bị thiệt hại. Chính vì vậy, luật sư tham gia với tư cách là người tư vấn cũng như trực tiếp soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại là một trong những hoạt động rất quan trọng để bảo vệ cho thân chủ trong các tranh chấp có phát sinh thiệt hại.

Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn yêu cầu bồi thường

Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn yêu cầu bồi thường - Ảnh minh họa

Để soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại cũng như lập hồ sơ khởi kiện trong vụ án, luật sư sẽ phải nắm bắt được nội dung vụ việc xảy ra, mức độ thiệt hại và nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa các bên.

Trong đơn khởi kiện ngoài phần tóm tắt những nội dung chính của vụ việc thì luật sư phải nêu rõ được nguyên nhân phát sinh tranh chấp và hướng để giải quyết về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại. Việc phát sinh thiệt hại có thể xảy ra ở nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính… Như vậy tuỳ theo mỗi vụ việc mà luật sư có thể áp dụng các văn bản pháp luật tương ứng để áp dụng khi có tranh chấp phát sinh cũng như hướng giải quyết về việc đòi bồi thường thiệt hại.

Về mặt nguyên tắc, luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng về yêu cầu mức bồi thường, hình thức bồi thường, phương thức bồi thường không trái luật và đạo đức xã hội. Tòa án chỉ xem xét, giải quyết vấn đề bồi thường nếu các bên không tự thỏa thuận được với nhau trên nguyên tắc toàn bộ và kịp thời. Những chi phí bồi thường phải có thật, phù hợp với những chứng cứ kèm theo. Vì vậy, bên bị thiệt hại cần phải thu thập chứng cứ chứng minh ngay từ khi xảy ra vụ việc. Ngoài ra, những yêu cầu về hàng hoá bị hư hỏng thực tế, thu nhập thực tế bị mất, tiền cấp dưỡng cho những người mà nạn nhân phải cấp dưỡng... đương sự cần đưa ra mức bồi thường cụ thể dựa trên những căn cứ chứng minh có sức thuyết phục.

Ngoài những yêu cầu đòi bồi thường được ghi trong đơn khởi kiện thì những nội dung này phải được luật sư nêu rõ trong phiên toà xét xử. Những yêu cầu bổ sung về việc đòi bồi thường thiệt hại cũng có thể được gửi kèm cho thẩm phán trong khi xét xử vụ án để xác định chính xác những thiệt hại đã phát sinh trên thực tế.

Việc tham gia của luật sư trong quá trình khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là vô cùng quan trọng và cần thiết. Công ty luật Minh Khuê với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp đến quý khách hàng một dịch vụ hoàn hảo theo đúng các cam kết trong giai đoạn này.

Các dịch vụ Công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng:

- Tư vấn pháp luật về yêu cầu bồi thường thiệt hại;

- Tư vấn pháp luật về thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại;

- Soan thảo đơn khởi kiện và hồ sơ khởi kiện;

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền.

Tham khảo thêm nội dung: Mức bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông gây chết người

Youtube video

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án

2. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

Công ty luật Minh Khuê cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư:

Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng:

- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

- Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

- Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

Công ty luật Minh Khuê tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng:

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

- Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác...

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo ngay: Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

3. Dịch vụ luật sư tư vấn đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về hợp đồng. Từ việc chuẩn bị các cơ sở pháp lý, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến việc tham gia đàm phán, đưa ra ý kiến pháp lý cho việc thương lượng, ký kết và thực hiện hợp đồng.

Dịch vụ luật sư tư vấn đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng

Cụ thể các công việc Luật sư tiến hành:

- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Công ty luật Minh Khuê cử luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

- Luật sư của Chúng tôi đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

- Tư vấn soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

- Công ty luật Minh Khuê đặc biệt lưu ý cho khách hàng các điều khoản cơ bản, điều khoản tuỳ nghi và phụ lục bổ sung của Hợp đồng ký kết.

Các loại hợp đồng Công ty luật Minh Khuê đã tham gia tư vấn:

- Hợp đồng kinh tế;

- Hợp đồng thương mại;

- Hợp đồng hợp tác đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT và PPP;

- Hợp đồng dân sự;

- Hợp đồng lao động;

- Hợp đồng BCC;

- Hợp đồng hợp đồng liên doanh;

- Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Hợp đồng mua bán;

- Các loại hợp đồng khác...

Cụ thể các công việc Luật sư tiến hành:

- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Công ty luật Minh Khuê cử luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

- Luật sư của Chúng tôi đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

- Tư vấn soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

- Công ty luật Minh Khuê đặc biệt lưu ý cho khách hàng các điều khoản cơ bản, điều khoản tuỳ nghi và phụ lục bổ sung của Hợp đồng ký kết.

Các loại hợp đồng Minh khuê đã tham gia tư vấn:

- Hợp đồng kinh tế;

- Hợp đồng thương mại;

- Hợp đồng hợp tác đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT và PPP;

- Hợp đồng dân sự;

- Hợp đồng lao động;

- Hợp đồng BCC;

- Hợp đồng hợp đồng liên doanh;

- Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Hợp đồng mua bán;

- Các loại hợp đồng khác...

Phí luật sư tư vấn: Mức phí luật sư, chuyên gia tư vấn được tính toán dựa trên sự phức tạp và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo và thống nhất sau khi Luật sư của MKLAW FIRM đã nhận được yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư tranh tụng - Công ty luật Minh Khuê