Luật tòa án là pháp luật của nước nơi có trụ sở của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án.

Luật toà án là một trong những hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột, thường được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực tố tụng dân sự - kinh tế - thương mại có yếu tố nước ngoài. Nó còn được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Ví dụ: về việc ly hôn “nếu một người cư trú trên lãnh thổ của bên kí kết này, còn người kia cư trú trên lãnh thổ của bên kí kết kia thì áp dụng pháp luật của bên kí kết có Tòa án đang giải quyết việc ly hôn" (khoản 2 Điều 26 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lí về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga).