Luật sư tư vấn về chủ đề "tòa án nhân dân"

tòa án nhân dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tòa án nhân dân.

Phân loại thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp

Phân loại thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp
Thẩm quyền dân sự của toà án là quyền xem xét giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc đó theo thủ tục tố tụng dân sự của toà án. Dưới đây là những vấn đề liên quan đến thẩm quyền dân sự của tòa án nhân dân các cấp, cụ thể:

Thẩm quyền xét xử hành chính của tào án nhân dân.

Thẩm quyền xét xử hành chính của tào án nhân dân.
Thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân dân là phạm vi quyền của tòa án trong việc thụ lý và giải quyết vụ án hành chính.Hoạt động tố tụng: Tòa án nhân dân xác định được đúng thầm quyền xét xử của mình, tránh trường hợp thụ lý sai dẫn đến bản án bị huỷ, phải xử lý lại.

Nhiệm vụ của tòa án nhân dân là gì ? Phân tích các nhiệm vụ của tòa án nhân dân

Nhiệm vụ của tòa án nhân dân là gì ? Phân tích các nhiệm vụ của tòa án nhân dân
Nhiệm vụ của tòa án nhân dân không chỉ được hiểu đơn giản là công vụ do các tòa án nhân dân thực hiện hàng ngày mà được hiểu ở tầm mức cao hơn, tức là “sứ mệnh” mà tòa án nhân dân phải hướng tới, đạt được và đem đến cho xã hội thông qua việc thực hiện chức năng tư pháp đã được Hiến pháp quy định.

Mô hình bảo hiến của Việt Nam là gì? Chức năng bảo hiến của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào?

Mô hình bảo hiến của Việt Nam là gì? Chức năng bảo hiến của Tòa án nhân dân được quy định như thế nào?
Hiến pháp năm 2013 đã quán triệt và thể hiện được phần nào quan điểm đó của Đảng. Với mô hình bảo hiến phi tập trung, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Với tư cách là cơ quan tư pháp của Việt Nam, Tòa án nhân dân chính là cơ quan có trách nhiệm bảo hiến quan trọng.

Không trả được nợ bị ngân hàng kiện ra tòa án nhân dân thì phải làm thế nào???

Không trả được nợ bị ngân hàng kiện ra tòa án nhân dân thì phải làm thế nào???
Tui có vay ngân hàng 15 triệu trả góp trong 24 tháng ra 21 triệu - tui trảgóp được 5 tháng rồi ngưng không trả nữa - rồi tui dọn nhà đến tỉnh khácthay số điện thoại nên ngân hàng không liên lạc được với tui - qua 1 thờigian có người của ngân hàng đem giấy thông báo đến nhà cũ của tui - tronggiấy nói trong 15 ngày không đến ngân hàng trả nợ thì

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao?

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao?
TAND bao gồm: TAND tối cao; TAND cấp cao; TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (và tương đương) và Tòa án quân sự. Như vậy, việc mới có thêm Tòa án nhân dân cấp cao trong tổ chức tòa án là một bước tiến mới của ngành tòa án Việt Nam.

Phân tích việc hình thành tòa án nhân dân cấp cao?

Phân tích việc hình thành tòa án nhân dân cấp cao?
Theo quy định của Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 có thêm một cấp tòa án mới. Vậy Tại sao lại có thêm cấp tòa án cao cấp? Tổ chức và hoạt động cuả Tòa án nhân dân cấp cao theo pháp luật hiện hành ra sao?...