Luật sư tư vấn về chủ đề "tòa án nhân dân"

tòa án nhân dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tòa án nhân dân.

Tổ chức của toà án được quy định như thế nào trong hiến pháp thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

Tổ chức của toà án được quy định như thế nào trong hiến pháp thế giới và Hiến pháp Việt Nam?
Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tòa án tư pháp, tòa án hành chính, tòa án Hiến pháp ở Pháp?

Tòa án tư pháp, tòa án hành chính, tòa án Hiến pháp ở Pháp?
Hệ thông tòa án là một trong những bộ phận không thể thiếu trong cơ quan tư pháp của các nước. Ở Pháp, cũng vậy, hệ thống toà án Pháp được chia thành ba hệ thống là: toà án tư pháp, toà án hành chính và toà án hiến pháp (Hội đồng bảo hiến).

Một số mô hình bảo hiến hiện nay đang tồn tại?

Một số mô hình bảo hiến hiện nay đang tồn tại?
Do có vai trò quan trọng trong đời sống của nhà nước và xã hội nên các nhà nước hiện đại ngày nay đều coi việc bảo vệ hiến pháp như một nhiệm vụ thiết yếu trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Các nhà nước khác nhau trên thế giới xây dựng thiết chế bảo hiến theo các mô hình khác nhau.

Lịch sử hình thành và phát triển của mô hình Tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến?

Lịch sử hình thành và phát triển của mô hình Tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến?
toà án hiến pháp là thiết chế quan trọng bậc nhất trong tổ chức của một nhà nước dân chủ hiện đại, bảo đảm tính tối thượng của hiến pháp, tăng cường pháp chế và trật tự pháp luật nói chung, bảo đảm tính bền vững của hệ thống chính trị và bảo vệ quyền tự do của con người.

Tổ chức của Tòa án Hoa Kỳ và Tòa án Vương quốc Anh?

Tổ chức của Tòa án Hoa Kỳ và Tòa án Vương quốc Anh?
Cùng với sự ra đời của Nhà nước tư sản và sự thiết lập hệ thống cơ quan xét xử độc lập với cơ quan lập pháp và hành pháp.Đặc điểm chung của tòa án tư pháp ở các Nhà nước tư sản là đều có tòa sơ thẩm, phúc thẩm và tòa phá án.

Nhiệm vụ của tòa án nhân dân là gì ? Phân tích các nhiệm vụ của tòa án nhân dân

Nhiệm vụ của tòa án nhân dân là gì ? Phân tích các nhiệm vụ của tòa án nhân dân
Nhiệm vụ của tòa án nhân dân không chỉ được hiểu đơn giản là công vụ do các tòa án nhân dân thực hiện hàng ngày mà được hiểu ở tầm mức cao hơn, tức là “sứ mệnh” mà tòa án nhân dân phải hướng tới, đạt được và đem đến cho xã hội thông qua việc thực hiện chức năng tư pháp đã được Hiến pháp quy định.

Tòa án kinh tế là gì ? Quy định pháp luật về tòa án kinh tế

Tòa án kinh tế là gì ? Quy định pháp luật về tòa án kinh tế
Các tranh chấp kinh tế xảy ra trong một loạt các lĩnh vực như chứng khoán, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ… Tòa án kinh tế là tòa chuyên trách xét xử các vụ án kinh tế. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ khái niệm tòa án kinh tế và các quy định của pháp luật về tòa án kinh tế:

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tôi có thắc mắc về vai trò của Kiểm sát viên tại Tòa án cụ thể là sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện.

Tôi có thắc mắc về vai trò của Kiểm sát viên tại Tòa án cụ thể là sự tham gia tố tụng dân sự của VKS tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện.
Năm 2004, cùng với việc ban hành Bộ luật tố tụng dân sự đầu tiên thì sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự đã có những thay đổi căn bản so với pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế, lao động trước đây.