Luat Minh Khue

Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tòa án nhân dân

Nhân dântòa án

<strong>Nhân</strong> <strong>dân</strong> và <strong>tòa</strong> <strong>án</strong>
Có những giá trị chung của nhân loại được cả thế giời công nhận như “pháp luật thượng tôn”. Phải

Tư vấn về mức án phí dân sự khi ly hôn tại Tòa án ?

Tư vấn về mức <strong>án</strong> phí <strong>dân</strong> sự khi ly hôn tại <strong>Tòa</strong> <strong>án</strong> ?
Kính thưa luật sư! tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn giúp như sau: tôi và chồng tôi đang tiến hành thủ tục hòa giải để ly hôn ở cơ sở. Quyết định cuối cùng là ly hôn nhưng lại chưa thỏa thuận về việc chia tài sản và nuôi dưỡng con cái.