Lục sự là chức danh của viên chức làm nghiệp vụ bảo đảm hoạt động hành chính của các Toà án như lập và giữ giấy tờ, sổ sách, hổ sơ, tài liệu về các vụ án, biên bản hỏi cung, lấy lời khai, biên bản phiên toà...

Dưới thời nhà Nguyễn, lục sự là thuộc viên của Đô sát viện. Thời Pháp thuộc, lục sự là viên chức biên chép văn án tại các phiên toà. Theo Sắc lệnh số 13 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 24.01.1946 về tổ chức các Toà án và các ngạch thẩm phán thì tại các Toà SƠ cấp, Toà đệ nhí cấp, Toà thượng thẩm đều có các viên chức giữ chức danh lục sự, nhưng về sau đã được bãi bỏ và các phần việc của lục sự do các Thư kí Toà án đảm nhiệm.