1. Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng là một tài liệu quản lý được sử dụng để ghi lại thông tin chi tiết về các viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hưởng quyền lợi hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT). Bảng kê này giúp tổ chức thuế và các cơ quan liên quan theo dõi và kiểm soát quá trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho các viên chức ngoại giao một cách chính xác và hiệu quả. Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng được sử dụng nhằm mục đích chính sau đây:

- Quản lý thông tin: Bảng kê giúp quản lý thông tin về các viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng. Thông qua bảng kê, các cơ quan liên quan có thể theo dõi và kiểm soát quá trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho các viên chức ngoại giao một cách chính xác và hiệu quả.

- Kiểm soát hoàn thuế: Bảng kê đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát quá trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho viên chức ngoại giao. Các cơ quan thuế sử dụng bảng kê để xác minh tính hợp lệ của các yêu cầu hoàn thuế, đảm bảo rằng chỉ những viên chức ngoại giao thực sự được hưởng quyền lợi hoàn thuế mới được cấp thuế.

- Đảm bảo tuân thủ quy định: Bảng kê giúp đảm bảo tuân thủ quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với viên chức ngoại giao. Thông qua việc lập bảng kê, các tổ chức thuế có thể kiểm tra và đánh giá tính đúng đắn và phù hợp của quá trình hoàn thuế, đồng thời đảm bảo việc áp dụng chính sách hoàn thuế được thực hiện theo đúng quy định.

- Báo cáo và thống kê: Bảng kê cung cấp dữ liệu và thông tin cần thiết để thực hiện báo cáo và thống kê liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng cho viên chức ngoại giao. Các báo cáo và thống kê này có thể được sử dụng để đánh giá tình hình hoàn thuế, phân tích số liệu, và đưa ra các quyết định quản lý và điều chỉnh trong quá trình hoàn thuế.

Do vậy,  bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng có vai trò quan trọng trong việc quản lý, kiểm soát và báo cáo về quá trình hoàn thuế giá trị gia tăng cho viên chức ngoại giao, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định thuế. Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng có vai trò quan trọng trong việc quản lý và kiểm soát quá trình hoàn thuế cho các viên chức ngoại giao. Nó đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc áp dụng chính sách hoàn thuế, đồng thời đáp ứng yêu cầu báo cáo và thống kê về hoàn thuế. Bảng kê giúp cơ quan thuế kiểm soát việc hoàn thuế và đảm bảo tuân thủ quy định thuế, đồng thời tạo điều kiện cho việc quản lý hiệu quả và đánh giá tình hình hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

2. Mẫu 01-3b/HT Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

>>> Tải ngay: Mẫu 01-3b/HT Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

Mẫu 01-3b/HT là một biểu mẫu được sử dụng để tạo bảng kê danh sách viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT). Mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Công ty Luật Minh Khuê sẽ gửi quý khách nội dung liên quan cần có trong bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng chi tiết như sau:

 BẢNG KÊ 

VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

  (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số 10/GĐN- HTGTGT)

A list of diplomatic agents eligible for VAT refund

(Attached to the Notice of proposal for Refund of tax collected No 10/ GĐN-HTGTGT)

Tên cơ quan: (Mission): Cơ quan  ABC

Đơn vị tiền (currencyunit): Đồng Việt Nam (Vietnamese dong)

STT

(No)

Tên cá nhân

(Name of individual)

Chức vụ

(Designation)

Thông tin hộ chiếu 

(Passport details)

Thông tin nhận tiền
hoàn trả 

(Refund receiver details)

Số tiền thuế GTGT đề nghị hoàn 

(Amount of VAT refund claimed)

Số tiền thuế GTGT Cục Lễ tân xác nhận được hoàn

(Amount of VAT refund approved by the Protocol Department-MOFA )  

Số

(No)

Ngày cấp (Date of issue)

Ngày hết hạn

(Date of expiry)

Quốc tịch (Nationality)

Số tài khoản

(Bank account No)

Tên chủ tài khoản

(Name of sccount holder)

Tại ngân hàng

(Name of Bank)

01 Nguyễn Văn HK Giám đốc 123 18/06/2023 19/07/2023 Việt Nam 9876544567 Nguyễn Văn HK AGHK 10.000.000 5.000.000
02 JH JOin Alexxsom Đại diện 0984 10/05/2023 19/07/2023 Mỹ 097654345y JH JOin Alexxsom ÁKJ 30.000.000

10.000.000Hà 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023

TRƯỞNG CƠ QUAN ĐỊA DIỆN  hoặc

PHÓ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN KÝ XÁC NHẬN

ĐÓNG DẤU

CỤC TRƯỞNG CỤC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC

 

Mẫu 01-3b/HT "Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng" là một biểu mẫu được sử dụng trong quá trình hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các viên chức ngoại giao. Biểu mẫu này được ban hành kèm theo các quy định của Bộ Tài chính nhằm thực hiện chính sách hoàn thuế VAT đối với các người ngoại giao, nhân viên quốc tế và các tổ chức quốc tế. Mục đích của biểu mẫu này là ghi nhận thông tin chi tiết về việc hoàn thuế VAT cho các viên chức ngoại giao và đối tượng tương tự. Biểu mẫu 01-3b/HT được sử dụng để ghi nhận và báo cáo các hoạt động hoàn thuế VAT đối với viên chức ngoại giao và các đối tượng tương tự. Thông tin từ biểu mẫu này cung cấp căn cứ cho việc xác định và thực hiện quyền lợi hoàn thuế VAT cho các đối tượng này theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng mẫu 01-3b/HT giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình xử lý hoàn thuế VAT cho viên chức ngoại giao và đối tượng tương tự, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình hành chính liên quan đến hoàn thuế VAT.

 

3. Nội dung cần có trong bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

Trong bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng, cần có các thông tin chi tiết sau:

- Số thứ tự: Mỗi viên chức ngoại giao có một số thứ tự duy nhất để tiện việc xác định và theo dõi.

- Thông tin cá nhân:

+ Tên đầy đủ: Ghi rõ họ và tên của viên chức ngoại giao.

+ Quốc tịch: Xác định quốc tịch của viên chức ngoại giao.

+ Mã số thuế: Nếu có, ghi số mã số thuế của viên chức ngoại giao.

- Thông tin cơ quan ngoại giao:

+ Tên cơ quan: Ghi rõ tên cơ quan ngoại giao mà viên chức đang công tác.

+ Địa chỉ: Xác định địa chỉ của cơ quan ngoại giao.

- Kỳ hoàn thuế: Xác định kỳ hoàn thuế giá trị gia tăng mà bảng kê này áp dụng.

- Số tiền hoàn thuế: Ghi rõ số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng mà viên chức ngoại giao được hoàn trả.

- Chữ ký và đóng dấu: Bảng kê cần có chữ ký và đóng dấu của cơ quan hoặc người chịu trách nhiệm xác nhận thông tin.

Ngoài ra, các hông tin trong bảng kê cần phải chính xác, đầy đủ và tuân thủ theo quy định của cơ quan thuế. Các điều chỉnh và bổ sung nội dung trong bảng kê cần phải được thực hiện theo quy trình và quy định của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Để quý khách tham khảo thêm các mẫu liên quan thì có thể xem thêm bài sau: Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (Mẫu số 01/TNDN)

Quý khách hàng có thể tìm đến chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến với số hotline 1900.6162. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm sẵn sàng lắng nghe và cung cấp tư vấn chính xác và đáng tin cậy để giúp quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý một cách hiệu quả. Nếu quý khách hàng muốn gửi yêu cầu chi tiết, chúng tôi khuyến khích quý khách gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của quý khách và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Đội ngũ của chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Quý khách hàng có thể tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi, bởi chúng tôi luôn đặt sự hài lòng và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết mang lại sự tư vấn toàn diện, chuyên nghiệp và đáp ứng đúng nhu cầu của quý khách hàng.