Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***---

 

BẢN CAM KẾT

 

 

>> Xem thêm:  Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế, luật sư doanh nghiệp

Kính gửi: - HIỆU TRƯỞNG

       - LÃNH ĐẠO PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

- Tôi tên là       : …………………………………………     

- Sinh ngày      :…… tháng……năm……………………     

- Hiện ngụ tại: ………………………………………………………………………...

- Số CMND    : …………Cấp ngày:…………………Nơi cấp: ……………………….

- Nay đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học:  Thạc sĩ:            Tiến sĩ:               

- Theo Quyết định số: …………… ngày …………….. của ………………………….

- Tại cơ sở đào tạo: .……..……………………………………………………………

>> Xem thêm:  Làm gì sau khi ra trường ? Ngồi nhầm giảng đường: Học xong… không biết làm gì ?

- Chuyên ngành: ………………………………………………………………………

- Tên đề tài tốt nghiệp SĐH: …………………………………………………………..

- Ngoại ngữ:    Anh:                Pháp:               Khác:……………………………………….

- Trình độ ngoại ngữ: B:          C:               TOEFL:                       Khác:……………………

Nay  tôi cam kết công tác ổn định lâu dài tại Trường ĐH ……. ít nhất là 05 năm kể từ khi nhận bằng. Trường hợp vì lý do cá nhân không tiếp tục làm việc tại Trường thì hoàn trả lại số tiền được Nhà trường hỗ trợ tương ứng với số năm còn lại phải phục vụ./.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm ........

                                                                                                    Người cam kết   

 

 

 

>> Xem thêm:  Lời khuyên cho những sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)