Luật sư tư vấn về chủ đề "cam kết"

cam kết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cam kết.

các loại rào cản phổ biến đối với tự do hóa thương mại dịch vụ pháp lý? Bình luận về các hạn chế mà Việt Nam đã đưa ra trong biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ pháp lý trong khuôn khổ EVFTA

các loại rào cản phổ biến đối với tự do hóa thương mại dịch vụ pháp lý? Bình luận về các hạn chế mà Việt Nam đã đưa ra trong biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ pháp lý trong khuôn khổ EVFTA
Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động dịch vụ pháp lý ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong việc thông thương hoá các hoạt động thương mại. Dịch vụ pháp lý giữ vị trí cần thiết trong số nhiều loại hình dịch vụ khác của nền kinh tế.

Hiệu lực của hiệp định EVFTA; sự cần thiêt và thời điểm kí kết của Hiệp định;hiệu lực kí kết và thi hành đối với Anh; Nội dung cam kết và lộ trình rà soát sự phù hợp của EVFTA.

Hiệu lực của hiệp định EVFTA; sự cần thiêt và thời điểm kí kết của Hiệp định;hiệu lực kí kết và thi hành đối với Anh; Nội dung cam kết và lộ trình rà soát sự phù hợp của EVFTA.
Bên cạnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia. Hiệp định đã nâng mối quan hệ thương mại song phương Việt Nam – Liên minh châu Âu

Hiệp định EVFTA là gì? ý nghĩa cơ bản của Hiệp định EVFTA. Phân tích lộ trình rà soát mức độ phù hợp của các cam kết trong EVFTA mà Việt Nam đưa ra và các quy định pháp luật.

Hiệp định EVFTA là gì?  ý nghĩa cơ bản của Hiệp định EVFTA. Phân tích lộ trình rà soát mức độ phù hợp của các cam kết trong EVFTA mà Việt Nam đưa ra và các quy định pháp luật.
EU đã hoàn tất thủ tục nội bộ về phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Do vậy, chính phủ đã kiến nghị thống nhất với phía EU về thời điểm có hiệu lực của Hiệp định trên tinh thần là vào thời điểm sớm nhất nhằm tận dụng các cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Cam kết về bảo vệ môi trường trong Hiệp định CPTPP và EVFTA

Cam kết về bảo vệ môi trường trong Hiệp định CPTPP và EVFTA
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay.

Bắt người lao động ký hợp đồng lao động có điều khoản cam kết làm việc trong một thời hạn nhất định có vi phạm pháp luật không?

Bắt người lao động ký hợp đồng lao động có điều khoản cam kết làm việc trong một thời hạn nhất định có vi phạm pháp luật không?
Luật Minh Khuê tiếp nhận yêu cầu tư vấn từ doanh nghiệp về việc muốn đưa điều khoản người lao động cam kết làm việc trong một khoảng thời gian, nếu người lao động nghỉ việc trước thời hạn đã cam kết thì phải trả lại toàn bộ tiền bảo hiểm mà công ty đã đóng trước đó. Hành vi nào có trái pháp luật?

Quy định của pháp luật về hồ sơ, cách thức thực hiện, điều kiện cam kết chi và thời hạn gửi, chấp thuận cam kết chi ngân sách nhà nước

Quy định của pháp luật về hồ sơ, cách thức thực hiện, điều kiện cam kết chi và thời hạn gửi, chấp thuận cam kết chi ngân sách nhà nước
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quy định của pháp luật hiện hành về nội dung hồ sơ, cách thức thực hiện, điều kiện cam kết chi và thời hạn gửi, chấp thuận cam kết chi ngân sách nhà nước...

Hồ sơ, cách thức thực hiện, điều kiện thực hiện cam kết chi và thời hạn gửi, chấp thuận cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Hồ sơ, cách thức thực hiện, điều kiện thực hiện cam kết chi và thời hạn gửi, chấp thuận cam kết chi  ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thứ về Hồ sơ, cách thức thực hiện, điều kiện thực hiện cam kết chi và thời hạn gửi , chấp thuận cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước...

Cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến M&A doanh nghiệp

Cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến M&A doanh nghiệp
Dưới góc độ pháp lý, M&A là một hoạt động đầu tư phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Và nguồn luật điều chỉnh hoạt động này hiện nay cũng rất đa dạng, ngoài những quy định pháp luật của Việt Nam thì còn có những văn bản luật quốc tế mà doanh nghiệp cần quan tâm khi thực hiện M&A.

Thẩm quyền và thủ tục xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản nhập khẩu, sản phẩm thủy sản sản xuất từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu

Thẩm quyền và thủ tục xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản nhập khẩu, sản phẩm thủy sản sản xuất từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân xuất khẩu. Vậy thủ tục xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản nhập khẩu được tiến hành như thế nào?