1. Biên bản vi phạm giao thông là gì?

Hiện nay pháp luật nước ta chưa quy định cụ thể về biên bản vi phạm giao thông nhưng giao thông là một trong những lĩnh vực quản lý của nhà nước nên có thể coi biên bản vi phạm giao thông là một loại biên bản vi phạm hành chính. 

Biên bản vi phạm hành chính là văn bản ghi nhận lại diễn biến, kết quả của một hoạt động, sự việc vi phạm hành chính đã sảy ra về mặt thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, trình tự và nội dung kết quả cuối cùng. Vậy biên bản vi phạm giao thông là gì ?

Biên bản vi phạm giao thông là văn bản ghi nhận lại những diễn biến, thời gian, địa điểm, đối tượng thực hiện, trình tự, nội dung,...của một hành vi vi phạm pháp luật giao thông đã được diễn ra trên thực tế. chính là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

 

2. Các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông phải lập biên bản. 

Các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông phải lập biên bản được ghi nhận tại nghị định 100/2019/NĐ-CP cụ thể là tại khoản 3 Điều 82 như sau:

- Thời điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông có hoặc không xuất trình được một, một số hoặc tất cả các loại giấy tờ bao gồm: Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Bảo hiểm dành cho phương tiện...và đối với các hành vi vi phạm giao thông được quy định tại Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

- Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ không phải lập biên bản, các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp nêu trên phải lập biên bản (Căn cứ vào khoản 1 Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012).

- Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản ( căn cứ theo khoản 2 Điều 56).

Từ quy định trên, đối với các hành vi vi phạm giao thông nhưng không bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền hơn 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông tại chỗ thì bị lập biên bản. Lập biên bản theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm giao thông bị phạt hiện nhờ sử dụng camera giám sát hành trình hoặc các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ. 

 

3. Mẫu biên bản vi phạm giao thông mới nhất

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản vi phạm giao thông theo quy định mới nhất của pháp luật hiện nay. Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến vi phạm giao thông hoặc cách thức lập biên bản vi phạm giao thông, gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến.

>> Tải ngay: Mẫu biên bản vi phạm giao thông

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

Số:....../BB-VPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

 

Hôm nay, hồi ... giờ ..... phút, ngày ... tháng ... năm ...., tại ....... 

Chúng tôi gồm

1. Họ và tên :.......... Chức vụ :.................... 

2. Họ và tên :............ Chức vụ :.................... 

Với sự chứng kiến gồm có:

1. Họ và tên ............. Nghề nghiệp :........... 

   Địa chỉ thường trú (tạm trú) :.................. 

  Số CMND :....... Ngày cấp :../......./....  Nơi cấp :.... 

2. Họ và tên ........... Nghề nghiệp :.............. 

Địa chỉ thường trú (tạm trú) :..................... 

Số CMND :....... Ngày cấp :..../......../... Nơi cấp :...... 

Tiến hành lập biên bản VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với:

Ông (bà) tổ chức :........................................ 

Địa chỉ :....................................................... 

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động) :.............. Năm sinh :...... 

Số CMND hoặc hộ chiếu Quyết định thành lập hoặc ĐKKD :..... 

Ngày cấp :..../............/....... Nơi cấp:.......... 

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau :..... 

......................................................................... 

......................................................................... 

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM 

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

 NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(ký ghi tõ họ tên)

 

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI

(Ký, ghi rõ họ tên)