1. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn khiếu nại mới nhất hiện đang áp dụng trong việc khiếu nại đến các cơ quan hành chính nhà nước mọi vướng mắc hãy liên hệ Luật sư tư vấn quy định của pháp luật về khiếu nại, gọi: 1900.6162 để được tư vấn cụ thể, như sau:

>> Tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại mới nhất hoặc soạn thảo trực tiếp theo mẫu dưới đây, in ra và sử dụng trong những trường hợp cần thiết:

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc ……… )

 

Kính gửi : … (Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là : ………  sinh ngày … tháng … năm …

Thường trú tại : …………………...…………… 

Số CMND : ……………………………………… 

Ngày và nơi cấp : ……………………………… 

Hiện đang (làm gì, ở đâu) : ………………… 

Khiếu nại về hành vi hành chính của: .... (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:

- Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

- Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)

- Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …

……………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

…, ngày ... tháng … năm ...

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

In / Sửa biểu mẫu

 

Mẫu Đơn khiếu nại theo Phụ lục – Mẫu số 01 Kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chỉnh phủ:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi : ................. (1)

Họ và tên người khiếu nại : ................   ;

Địa chỉ : .................................................  (2);

Số CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân ...... ngày cấp ..... 

nơi cấp : .....................  (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại : .... ;

Địa chỉ : ........................... (4);

Khiếu nại về việc : ..............  (5);

Nội dung khiếu nại :............... (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

-  Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

-  Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rô cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3)  Nếu người khiếu nại không có CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc làn hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

 

2. Hướng dẫn viết đơn khiếu nại hợp pháp ?

Hoạt động khiếu nại, khiếu kiện trong những năm gần đây tăng đột biến - Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn khiếu nại và hướng dẫn cách viết cụ thể để Quý khách hàng tham khảo Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162, để được tư vấn áp dụng:

>> Tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại hợp pháp

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi : ………………… (1)

Họ và tên : …… (2); mã số hồ sơ ………  (3)

Địa chỉ : …………………………………… 

Khiếu nại : ………………………………… (4)

Nội dung khiếu nại : ……………………… (5)

……………………………………………… 

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

 

3. Mẫu đơn khiếu nại quyết định kê biên tài sản

Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu đơn khiếu nại quyết định kê biên tài sản để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại quyết định kê biên tài sản hoặc soạn thảo quyết định khiếu nại kê biên tài sản trực tuyến, in ra và sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Về Quyết định kê biên tài sản số …/QĐ-CCTHA ngày …/…/ 20… của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã …  –  tỉnh … 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ……… 

Tên tôi là : …………………  Ngày sinh: …./ …/ 20….

CMND số : …………………………….

Ngày cấp : …./…./20…. Nơi cấp: Công an tỉnh …… 

Hộ khẩu thường trú: Phường ……, thị xã ……, tỉnh … 

Tôi viết đơn này khiếu nại lần thứ hai đối với Quyết định kê biên tài sản số …../QĐ-CCTHA ngày …./ …./ 20…  của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã …  – tỉnh …   Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc cụ thể như sau:

Vào ngày ….. tháng …… năm 20……, tôi được ông …………… (sinh ngày …/…/19…, CMND số: …………., cấp ngày …./…/20…. tại Công an tỉnh ……………, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường ……., thị xã ……….., tỉnh …………) và bà …………….. (sinh ngày …/…/19…, CMND số: …………, cấp ngày …./…./20……. tại Công an tỉnh ………., nơi đăng ký địa chỉ thường trú tại phường …………….., thị xã …………., tỉnh …………) ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Phần diện đất tặng cho là ……m2 (đất ở) thuộc thửa 74, tờ bản đồ 49- II. Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố ….., phường ………., thị xã ……., đã được UBND tỉnh ……….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………. ngày …./…./20… mang tên ông …………. Các tài sản gắn liền với đất bao gồm: 01 nhà 03 tầng và công trình phụ trên đất. Hợp đồng tặng cho này được UBND phường …… chứng thực và lưu tại UBND….. bản chính số: ….., quyền số: …../TP/CC-SCT/HĐGD.

Theo thông tin tôi nhận được thì ngày …/…/20…. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ……. đã ra quyết định số …./QĐ-CCTHA kê biên tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên để thi hành án đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ông ………… và bà ………...

Không đồng ý với quyết định hành chính nói trên của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã …………., tôi đã làm đơn khiếu nại quyết định hành chính này tới Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ………. để được xem xét, thẩm tra, giải quyết, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ………… đã ban hành Quyết định số …../QĐ-CCTHA ngày …./…/20…. giải quyết trường hợp khiếu nại của tôi. Tuy nhiên, Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ….. không chấp nhận khiếu nại của tôi, và lập luận rằng tại thời điểm Chi cục THADS thị xã ……. áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản đối với ông …….và bà ……………., quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vẫn thuộc quyền sở hữu của ông …………. và bà ………….. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ………….. đã căn cứ vào................. Tôi cho rằng quyết định và lập luận mà Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã …………. đưa ra không chặt chẽ và thuyết phục, không giải thích đúng quy định pháp luật hiện hành dẫn tới việc áp dụng sai pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự thì việc áp dụng các biện pháp kê biên tài sản chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ thể hiện tài sản đó là tài sản của người phải thi hành án, có thể họ đang trực tiếp quản lý sử dụng hay do người thứ ba quản lý sử dụng nhưng về mặt pháp lý tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án. Tuy nhiên, tại thời điểm Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã …………….. ra quyết định kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên, tài sản này không còn thuộc quyền sở hữu của người thi hành án - ông ……………. và bà …………... Đối chiếu với trường hợp của tôi, sau khi Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa tôi và ông ……….., bà ……… được UBND phường ……………. chứng thực theo quy định pháp luật, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng kí quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nộp tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, thuộc Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã ……………. Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất nhận hồ sơ của tôi vào ngày 26/04/2012, vào sổ số 0304.12.00133, và có hẹn thời hạn trả kết quả cho tôi là ngày 18/05/2012. Như vậy, tôi đã thực hiện việc đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, do đó kể từ thời điểm tôi thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất là ngày 26/04/2012, Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giữa tôi và ông ………., bà ………… có hiệu lực pháp luật, đồng nghĩa với việc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Có thể thấy việc Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã ……….. ra quyết định kê biên tài sản không còn thuộc quyền sở hữu của đối tượng phải thi hành án như vậy là hoàn toàn trái quy định pháp luật, bên cạnh đó còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tôi.

Vậy tôi làm đơn khiếu nại này kính đề nghị Quý cơ quan thẩm tra, xác minh lại quyết định hành chính nói trên, xử lý những sai phạm pháp luật của Chi cục THADS thị xã ……. – tỉnh …………, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung tôi đã trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những điều trình bày trên.

Kính mong được Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn.

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Người làm đơn

 

In / Sửa biểu mẫu

 

4. Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Khiếu nại là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật xâm phạm quyền lợi hợp pháp của mình. Việc khiếu nại có thể được thực hiện trực tiếp hoặc bằng đơn khiếu nại:

>> Tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

..., ngày… tháng… năm……

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi : ………………………………………

1. Người khiếu nại : …………………………… 

Địa chỉ : ………………………………………… 

2. Đối tượng bị khiếu nại : …………………… 

3. Nội dung khiếu nại: ................................. 

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:

..................................................................... 

..................................................................... 

.................................................................... 

................................................................... 

.................................................................. 

 

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:

................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

................................................................ 

..............................................................

 

4. Yêu cầu của người khiếu nại:

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

............................................................

 

5. Cam kết của người khiếu nại

...........................................................

 

6. Tài liệu gửi theo đơn:

............................................................. 

............................................................ 

............................................................

............................................................ 

............................................................ 

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn viết nội dung ghi trong đơn khiếu nại hành chính:

1. Phần kính gửi: ghi rõ người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại gồm có:

Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Taị Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp người khiếu nại nộp khiếu nại lên các Sở ban ngành khác thì gửi cho Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương, Giám đốc sở và cấp tương đương.

Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan thuộc bộ, cơ quan ngang bộ Chính phủ sẽ kính gửi Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ.

Kính gửi Bộ trưởng khi khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính Bộ trưởng hoặc của cán bộ, công chức do Bộ trưởng quản lý trực tiếp…

 

2. Người khiếu nại:

- Người khiếu nại là cá nhân: Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại

- Người khiếu nại là cơ quan, tổ chức: Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

 

3. Đối tượng bị khiếu nại

– Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

– Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

 

4. Nội dung khiếu nại

– Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

– Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trực tiếp: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

 

5. Những yêu cầu của người khiếu nại

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

 

6. Cam kết của người khiếu nại

Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Lưu ý: việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính có thời hiệu là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; vì thế người khiếu nại cần phải chú ý để nộp đơn khiếu nại trong đúng thời hạn này vì nếu quá thời hạn trên thì đơn khiếu nại sẽ không được thụ lý giải quyết (trừ trường hợp có lý do chính đáng như: ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác).

 

5. Mẫu đơn khiếu nại quyết định thi hành án

Mẫu đơn khiếu nại quyết định thi hành án - Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn khiếu nại để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai và tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

>> Tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại quyết định thi hành án

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN KHIẾU NẠI


(Về quyết định kê biên tài sản số ...../QĐ-CCTHA ngày ..../ ..../ 20.... của chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Công – Thái Nguyên)


Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã ... – tỉnh ...

Tên tôi là: .......................... Ngày sinh: ........./......../19..........

Số CMND: .........., cấp ngày ..../.../ 20..., tại Công an tỉnh .... 

Thường trú tại: Tổ ......, Phường ......., Thị xã ..., tỉnh ........... 

Tôi viết đơn xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

Gia đình tôi có mảnh đất thửa ....., tờ bản đồ ......, diện tích: ........m2 (đất ở). Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố ......, phường ............, thị xã ................., đã được UBND tỉnh ................... cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ............... ngày ...../....../20....... mang tên chồng tôi ông .................. (số CMND ..............) và các tài sản trên đất bao gồm: ........... nhà ............ tầng và công trình phụ trên đất.

Ngày ......... tháng ........... năm 20..... .tôi và chồng tôi có làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của mảnh đất trên cho ông ................. (số CMND ........., thường trú tại Phường .............. – Thị xã ............ – ..........). Hợp đồng tặng cho tài sản trên đã được chứng thực tại UBND phường ............... – Thị xã .......... – ............., hợp đồng số ........., Quyển số: ......... TP/CC-SCT/HĐGD.

Một thời gian sau, gia đình tôi có xảy ra tranh chấp về tài sản, và theo sự thỏa thuận của đương sự đã được Tòa án công nhận (Quyết định số .........../20.../QĐST-DS ngày ......./..../20......) và theo quyết định của Tòa (tất cả các quyết định này đều sau tháng ..../20...........) thì gia đình tôi phải thanh toán một số tiền nợ cho bên nguyên đơn, cũng như chi trả một số tiền án phí Tòa án nhất định.

Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề là ở chỗ, mảnh đất trên, gia đình tôi đã làm hợp đồng tặng cho tài sản có chứng thực của phường từ tháng .......... năm 20............, vậy mà ngày ......../......../20.........., Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ........... đã ra quyết định số ............/QĐ-CCTHA kê biên tài sản là mảnh đất nêu trên để thi hành án. Một sự vô lý rõ ràng khi tại thời điểm cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định kê biên tài sản thì tài sản là mảnh đất đó không phải tài sản thuộc sở hữu của gia đình tôi, điều nay vi phạm nghiêm trong nguyên tắc trong Luật Thi hành án dân sự là tài sản phải thuộc sở hữu của người phải thi hành án (khoản 6 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự).

Do vậy, quyết định kê biên tài sản là mảnh đất gia đình tôi đã làm hợp đồng tặng cho tài sản trước đó là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi.

Vậy, tôi làm đơn khiếu nại lên quý cơ quan, kính đề nghị quý cơ quan thẩm tra, xác minh đối với quyết định hành chính nói trên để bảo đảm quyền lợi cho gia đình tôi.

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!

Tài liệu, chứng cứ kèm theo: Hà Nội Ngày ........... tháng ....... năm 20....

- Bản sao hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Người đồng sở hữu:

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


 

 

6. Dịch vụ tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện

Khiếu nại của công dân là một quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Mọi Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng hành vi hành chính, quyết định đó trái pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Có thể nói rằng, Quyền khiếu nại của công dân là một khái niệm pháp lý thể hiện qua việc công dân có thể tự định đoạt việc đưa kiến nghị, khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và đến lượt mình, các cơ quan đó có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tuân theo một trình tự và thời hạn luật định. Quyền khiếu nại chỉ xuất hiện trong mối liên hệ với quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Sự tham gia của Luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo cho người khiếu nại thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình khiếu nại, mặt khác giúp cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc một cách khách quan, thận trọng hơn.


>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162


Trình tự, thủ tục khiếu nại của Công ty luật Minh Khuê được thực hiện như sau:

- Về hình thức và nội dung Đơn khiếu nại:

Người khiếu nại phải làm đơn gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bằng hình thức nộp đơn qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại cơ quan.

- Nội dung đơn khiếu nại phải thể hiện được các nội dung cơ bản như: Ngày, tháng, năm viết đơn; Tên cơ quan nhận đơn; Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; Họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại; Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có); nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến nội dung khiếu nại mà người khiếu nại cho là cần thiết đề chứng minh cho việc khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp....

- Trình tự, thủ tục tiếp nhận khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Đơn khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết vụ việc phải thụ lý đơn khiếu nại đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về thời điểm và các nội dung khiếu nại được thụ lý. Nếu xét thấy, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thông báo cho người khiếu nại biết và hướng dẫn họ nộp đơn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm thực tiễn đa dạng, phong phú được tích lũy từ các hoạt động tư vấn, tranh tụng của mình, chúng tôi cam kết trợ giúp Quý khách hàng trong việc thực hiện thủ tục khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung tư vấn trong quá trình thực hiện thủ tục khiếu nại:

- Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại;

- Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của khách hàng;

- Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, hồ sơ khiếu nại;

- Đại diện Khách hàng nộp Đơn khiếu nại;

- Các yêu cầu khác liên quan đến thủ tục khiếu nại.

Liên hệ sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162

Gửi thư yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng cảm ơn!