Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn khiếu nại"

đơn khiếu nại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn khiếu nại.

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện trưởng Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra xem xét, giải quyết

Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong tố tụng hình sự

Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong tố tụng hình sự
Giải trình về quyết định, hành vi tố tụng bị khiếu nại; cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu.Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi tố tụng trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính khác nhau như thế nào?

Khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính khác nhau như thế nào?
Quyền khiếu nại và khởi kiện đều là quyền của công dân khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của người, cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Vậy hai quyền này khác nhau ở điểm nào?

Khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị được quy định như thế nào?

Khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị được quy định như thế nào?
Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định khác thay thế hoặc hủy bỏ quyết định ADBP bắt buộc chữa bệnh.Việc KC,KN quyết định của Tòa án về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh được thực hiện như đối với quyết định sơ thẩm quy định

Quy định pháp luật về việc Viện kiểm sát kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Quy định pháp luật về việc Viện kiểm sát kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Việc quy định về xem xét quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát đã tháo gỡ nút thắt cuối cùng của trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát khi cần thiết, khắc phục sai sót, vi phạm trong quá trình tiến hành tố tụng.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động là gì? Trình tự giải quyết khiếu nại lần hai về lao động như thế nào?

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động là gì? Trình tự giải quyết khiếu nại lần hai về lao động như thế nào?
Bài viết trình bày và giải đáp thắc mắc quy định pháp luật khiếu nại về lao động. Nội dung cụ thể gồm: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động; trình tự giải quyết khiếu nại lần hai về lao động là gì? Khi nào một quyết định giải quyết khiếu nại về lao động sẽ có hiệu lực pháp luật?

Pháp luật quy định như thế nào về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Pháp luật quy định như thế nào về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?
Bài viết giải đáp thắc mắc về quy định thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luât. Nội dung cụ thể gồm: Khi nào một quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật? Ai có trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức là gì? Pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức

Khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức là gì? Pháp luật về khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức
Bài viết giải thích khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức là gì? Thời hiệu khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức là bao lâu? Hình thức khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức là gì? Và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức được tiến hành như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người, người giải quyết khiếu nại và luật sư, trợ giúp viên pháp lý

Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người, người giải quyết khiếu nại và luật sư, trợ giúp viên pháp lý
Nhằm mục đích phổ biến pháp luật đến với người dân, bài viết này Luật Minh Khuê trình bày quy định pháp luật hiện hành về các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại và luật sư, trợ giúp viên pháp lý trong quan hệ khiếu nại:

Đơn khiếu nại hành vi gây thương tích có đúng pháp lý và đầy đủ không?

Đơn khiếu nại hành vi gây thương tích có đúng pháp lý và đầy đủ không?
Công trình đưa vào sử dụng đến nay đã được khoảng hơn 11 tháng, có nhiều hư hỏng, không đảm bảo chất lượng cần được sửa chữa, bảo dưỡng. Gia đình chúng tôi đã nhiều lần liên hệ bằng điện thoại nhưng ông không bắt máy trả lời và gia đình tôi đã vào nhà ông Ng năm lần để liên hệ công việc
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook